Práce se sloupci v okně Nabídka: výpočty dat

Jak vypočítat v okně Nabídka průměrný počet střel na branku nutných na vstřelení gólu

V okně Nabídka lze u zobrazených zápasů zobrazit různé statistiky a z nich pak počítat i nové údaje. V této ukázce je sestaven výpočet pro stanovení počtu střel na branku nutných pro vstřelení branky (efektivita střelby).

Pomocí filtru pro okno Nabídka můžeme snadno zobrazit průměrný počet vstřelených branek pro oba týmy v zápasu. Stačí k tomu aktivovat sekci Průměr vstřelených gólů. V této sekci můžeme omezit požadovaný průměr, tedy schovat zápasy, kde týmy nedosahují stanovených limitů. V našem případě ale necháme limity otevřené, tedy je stanovena vždy splněná podmínka pro průměr >=0,00. Následně se vypočtené průměry objeví ve Filtr / Sloupce, jak bude ukázáno dále.

Dále budeme potřebovat průměrný počet střel na bránu pro oba týmy. Ten lze aktivovat v sekci Statistiky zápasů:
Střely na gól

Tím tedy máme ve Filtr / Sloupce dostupné jak průměrný počet střel na branku na zápas pro oba týmy, tak i průměrný počet vstřelených branek pro oba týmy. Můžeme tak vytvořit nové sloupce, kde bude vypočten údaj střel na branku / gól. Tedy kolik má tým průměrně střel na bránu ke vstřelení jednoho gólu:
Střely na gól
.. průměrný počet střel na bránu nutných ke vstřelení gólu vypočteme jako podíl výše uvedených hodnot. V této ukázce je zvolena práce s údaji jen z domácích zápasů pro domácí tým a jen ze zápasů venku pro hosty. "DD na bránu" označuje průměr "Domácí Doma na bránu", zatímco "HV na bránu" znamená "Hosté Venku na bránu".
Z obrázku je vidět, že průměr vstřelených branek z filtru je vynásoben stem (kvůli zachování kompatibility filtrů ze starší verze programu). To nicméně pro výpočet nepředstavuje nepřekonatelnou překážku. Jen je nutno doplnit výpočet o vynásobení získaného podílu stem. K tomu je tedy nutné vytvořit další dva údaje a použít pro ně funkci "x * 100". Zároveň jedině tyto dva údaje budou výstupem filtru, neboť jde o výsledek, který jsme v zadání požadovali.

Použití filtru v okně Nabídka bude takovéto:
Střely na gól
.. poslední dva sloupce obsahují požadovaný počet střel na branku nutný pro vstřelení branky.

U Norwiche si můžeme všimnout nulové hodnoty. Při prozkoumání situace zjistíme, že Norwich v letošním ročníku soutěže venku dosud neskóroval. Zároveň je v Nastavení filtru určeno, aby se do bilancí započítalo předchozích 365 dnů, ale jen ze stejné soutěže:
Střely na gól
.. vzhledem k tomu, že Norwich je v tomto ročníku nováčkem, nemá tedy ve statistikách dostupný žádný vstřelený gól venku. Odtud nulová hodnota ve vypočtené statistice. Změnou nastavení filtru by bylo možné dosáhnout započtení všech zápasů bez ohledu na soutěž, tedy i zápasů ze druhé ligy v loňském ročníku.


Změna efektivity střelby v posledních pěti zápasech

Tím jsme tedy získali požadované údaje pro oba týmy. V pokračování této ukázky ještě spočítáme, zda se v posledních pěti zápasech efektivita střelby v porovnáním s hodnotou za posledních 365 dnů zlepšuje nebo zhoršuje.

Protože budeme počítat efektivitu střelby z jiné množiny zápasů (jen z posledních pěti), není možné celý výpočet provést v jednom filtru. U filtru je totiž objem zkoumaných zápasů určen v sekci Nastavení. Pro nový výpočet tak budeme potřebovat novou sekci Nastavení, tedy bude nutné vytvořit samostatný filtr.
V novém filtru ale chceme použít hodnotu efektivity střelbu za poslední rok. K tomu stačí označit v dříve vytvořeném filtru v sekci Sloupce získané hodnoty jako výstupní:
Střely na gól
.. díky tomu je můžeme využít v novém filtru.

Nový filtr vytvoříme z předchozího filtru pomocí volby Nový / Kopie. Vedle nového názvu upravíme ještě limit pro maximální počet sledovaných zápasů na 5:
Střely na gól
.. (a také můžeme pro urychlení výpočtu snížit počet procházených dnů ze 365 třeba na 100).

Je nutné upravit také sekci Filtr / Sloupce. Vedle obdobného výpočtu jako v prvním filtru musíme dodat pomocí funkce ! --> vypočítané hodnoty z prvního filtru. Na závěr přidáme výpočet podílu efektivity střelby z posledních pěti zápasů a z posledního roku:
Střely na gól

Výsledkem použití nového filtru bude:
Střely na gól
.. poslední dva sloupce tedy uvádějí změnu poměru efektivity střelby v posledních 5 zápasech oproti poslednímu roku. Čísla větší než 1 označují aktuálně horší efektivu (na vstřelení branky je nutno větší počet střel na branku). Čísla menší než 1 jsou naopak u zlepšené efektivity střelby.
Nulový údaj u Wolverhamptonu je způsoben nevstřelením žádné branky v posledních pěti zápasech doma.

Cílem této ukázky bylo zejména ilustrovat práci s novými sloupci ve filtru pro okno Nabídka. Konkrétně vypočtené údaje můžeme použít při tvorbě tipu na zápas, kdy zlepšení / zhoršení efektivity střelby může sloužit jako jedno z pomocných kritérií. Jednoduchou variací může být sledování poměru úspěšných přihrávek a vstřelených branek, což bývá někdy označováno za důležitou statistiku zápasu. Nicméně nejrůznějších výpočtů s dostupnými statistikami může vytvářit uživatel Trefíku neomezené množství.