Nabídka: podmínky pro zobrazení zápasů

Pro každý sloupec v okně Nabídka lze ve filtru definovat podmínku(y)

Definice podmínek se provádí pomocí aktivace filtru pro okno Nabídka. Jak pracovat s filtrem.

Trefík umožňuje definovat podmínky pro jednotlivé sloupce v okně Nabídka. Podmínky mohou být složené, víceúrovňové.

Lze tak například získat zápasy, kde se úspěšnost domácích v posledních zápasech pohybuje od 60% do 75% a úspěšnost hostů od 25% do 40%. Tímto nástrojem lze získat nad hodnotami jednotlivých sloupců větší kontrolu než při použití podmínek přímo v definici filtru pro okno Nabídka.

Trefík - okno Nabídka / Filtr
Stačí aktivovat sekci PODMÍNKY a definovat podmínky pomocí tlačítka EDIT:
Trefík - podmínky pro hodnoty ve sloupcích v okně Nabídka

Na obrázku jsou zadány podmínky pro nově vytvořený sloupec "Součet branek NeP", tedy počet branek v řádném hracím čase. Jsou vyvořeny podmínky OR, tedy NEBO, pro jednotlivá sudá čísla. Výsledkem aplikace těchto podmínek tedy budou zápasy, kde byl počet vstřelených branek v řádné hrací době sudým číslem:
Trefík - použití podmínekpro okno Nabídka
.. zadáním různých hodnot do podmínek lze analyzovat výsledky použití filtru pro okno Nabídka. Změnou podmínek a vyvoláním novém zobrazení zápasů se neprovádí nové hledání zápasů. Jen se uplatí nové podmínky na již dříve vyhledané zápasy. Zobrazení zápasů je tedy provedeno v nejrychlejším možném čase.