Ukázka použití filtru pro nabídku zápasů

Tvorba vlastní strategie pro výběr zápasů

Ukažme si na příkladu, jak definovat a ověřit na odehraných zápasech vlastní strategii výběru tipů pro vsazení. Strategii je nutno definovat pomocí podmínek, které musí zápas splňovat, aby byl označen jako vyhovující dané strategii. Okno pro vytvoření filtru otevřeme pomocí levého tlačítka s červenou šipkou v dolní části okna Nabídka (tlačítko je na obrázku označeno kolečkem):
Otevření okna pro definici filtru

Okno pro definici filtru je rozdělena do mnoha sekcí. Každá sekce se vztahuje k jiné statistice, kterou lze ke zkoumanému zápasu získat z databáze Trefíku. Rychle přecházet mezi různými sekcemi lze pomocí menu. Menu se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nebo pomocí tlačítko v horní části okna Filtr.
Přehled sekcí filtru

Okno Filtr může být nastaveno tak, že jsou zobrazeny pouze aktivní, tedy používané sekce. Zobrazení všech nebo jen aktivních sekcí lze přepínat tlačítky VŠE a AKTIVNÍ v dolní části okna Filtr.

Takto vypadá okno Filtr, pokud jsou zobrazeny všechny dostupné sekce:
Nastavení pro filtr

První sekcí filtru je část Nastavení:
Nastavení pro filtr

V sekci Nastavení jsou nejvýznamnější následující tři položky:

  • Analýzu provést napříč soutěžemi - pokud je aktivní, tak se bilance týmů počítají ze všech jeho zápasů dohromady, počítají se společně pohárová i ligová utkání. Pokud tato položka není aktivní, pak se bilance počítají pro daný tým z každé soutěže zvlášť,
  • Kolik dnů bilancovat před dolní hranicí intervalu - touto hodnotou je určeno, z jakého období se má počítat bilance týmů. Počátek období je dán datem zápasu a údajem zadaným v této sekci okna Filtr,
  • Maximálně zápasů .. kolik - zde je možno omezit, kolik zápasů se má pro každý tým procházet. Ve filtru třeba můžeme chtít pracovat jen s výsledky posledních 10 zápasů pro daný tým.
Na obrázku je tedy nastaveno, že se bilance pro týmy budou počítat z doby 100 dnů před zápasy, které jsou analyzovány. Také je nastaveno, že se budou dohromady pro jeden tým počítat statistiky ze všech jeho zápasů ve všech soutěžích, kde hrál.

V další sekci filtru Domácí celkem lze nastavit podmínky pro celkovou bilanci domácího týmu, tedy z jeho zápasů hraných doma i venku.
Sekce Domácí celkem
Na obrázku je v této sekci zvolena jediná podmínka: Umístění v tabulce: v 1. polovině. To znamená, že u nalezeného zápasu musí platit, že před odehráním zápasu musel být domácí tým v první polovině celkové tabulky soutěže.

Zvýrazněný řádek SLOUPCE vždy avizuje, že pokud je daná sekce filtru aktivní, pak jsou ve Filtr / Sloupce (viz dále) dostupné nové hodnoty, tedy nové sloupce pro okno Nabídka. V tomto konkrétním případě to bude pořadí domácího týmu před odehráním analyzovaného zápasu.

V další sekci filtru Hosté celkem je zvolena podmínka, aby se tým před zápasem nacházel ve druhé polovině tabulky soutěže:
Sekce Hosté celkem
Ze dvou podmínek v sekcích "Domácí celkem" a "Hosté celkem" je tedy dáno, že pro každý nalezený zápas pomocí tohoto filtru bude platit, že před odehráním zápasu musel být domácí tým v první polovině tabulky, zatímco hosté ve druhé polovině tabulky.

Jelikož je v tomto filtru stanovena podmínka odvozená z tabulky soutěže, je k tomu, aby filtr dával výsledky podle zamýšlené strategie vhodné, aby nebyl tento filtr používán na začátku ligových soutěží, kde ještě tabulka není rozdělena po odehrání pouze malého počtu zápasů. Kola pro vrácené zápasy můžeme omezit v samostatné sekci filtru Kolo:
Filtr / Kolo
.. tedy budou zobrazeny jen zápasy od pátého kola soutěže.

V další sekci "Domácí doma" lze stanovit podmínky pro bilanci domácího týmu z předchozích zápasů doma:
Sekce Domácí doma
Je vybrána jediná podmínka, kterou je určeno, že domácí tým prohrál ve svých posledních čtyřech domácích zápasech dvakrát (= z posledních 4 zápasů 2 prohrál). Mohl také prohrát tři nebo i všechny zápasy z posledních čtyř domácích utkání. Pokud by byla aktivována položka "Omezit max. počet zápasů" v dolní části, pak by v ní bylo možné určit, kolik maximálně zápasů z posledních čtyř utkání měl tým prohrát.

Řádek se zvýrazněným textem SLOUPCE opět signalizuje, že při aktivaci této sekce budou ve Filtr / Sloupce dostupné nové hodnoty. Přehled nových hodnot získáme klinutím na nápis SLOUPCE. V tomto případě to bude počet zápasům, které domácí doma z posledních 4 zápasů prohráli. Druhá nová hodnota bude vracet počet zkoumaných domácích zápasů. To je užitečnén pro ověřením zda období určené ve Filtr / Nastavení postačuje k nalezení požadovaných 4 zápasů.

V této sekci je zároveň nastaveno, že podmínky v sekci "Hosté venku" musí být splněny pro daný zápas zároveň s podmínkami v této sekci "Domácí doma". Pokud by toto nebylo nastaveno, pak by pro nalezený zápas postačovalo, aby byly splněny podmínky jen z jedné sekce "Domácí doma" / "Hosté venku".

V další sekci "Hosté venku" lze vybrat podmínky pro bilanci hostů v předchozích venkovních zápasech.
Sekce Hosté venku
Na obrázku je určeno, že tým ve svých posledních sedmi zápasech venku alespoň čtyřikrát nevyhrál.

V poslední použité sekci pro tento filtr lze nastavit podmínky pro kursy hledaného zápasu.
Sekce Kursy
Na obrázku je určeno, že kurs na tip 1, tedy na domácí, musí být v rozmezí 1,70 až 3,00.

Souhrn všech podmínek nastavených v tomto filtru vypadá následovně (zobrazeno pomocí tlačítka AKTIVNÍ v dolní části okna):
Souhrn nastavených podmínek
Hledáme tedy takové zápasy, kde hraje domácí tým z první poloviny tabulky proti hostům z druhé poloviny tabulky. Domácím se doma v posledních době moc nedaří, neboť ze čtyř zápasů prohráli dva nebo více zápasů. Hosté naproti tomu venku až tolik nezáří, když nevyhráli alespoň čtyři zápasy z posledních sedmi.

Pomocí této strategie budeme hledat zápasy pro vsazení na domácí, tedy na tip 1, neboť předpokládáme, že domácí tým je v zápase favoritem (postavení v tabulce) a zároveň chce odčinit poslední domácí neúspěchy.

Omezení na výši kursu je stanoveno proto, aby bylo možné tipy sázet na jednotlivé tikety samostatně. Kursy nižší než 1,70 v tomto případě představují nízkou výhru. Kursy vyšší než 3,00 jsou naopak dle bookmakerů příliš velkým rizikem.

Abychom získali vyšší kursy, použijeme tento filtr na kursy na první poločas (tak, že druh kursu "1. poločas" vybereme v poli nad seznamem zápasů. Tím zároveň i analýza bilancí (výhry a prohry v posledních zápasech) bude počítána z výsledků prvních poločasů v minulých zápasech. Budou se tedy hledat zápasy, kde domácí ve svých posledních čtyřech zápasech doma alespoň dvakrát prohráli první poločas a kde hosté naopak venku v prvním poločase alespoň čtyřikrát nezvítězili v posledních sedmi zápasech.

Vyhledání zápasů podle zadaných podmínek v uplynulém období dopadlo následovně:
Nalezené zápasy
Zadanému filtru vyhovuje celkem 92 zápasů (informace vpravo nahoře). Všimněte si, že je zvolen druh sázky 1. poločas (pole nad seznamem zápasů). Vedle druhu sázky je položka "Filtr na konečný výsledek" - pokud by byla tato položka aktivní, pak jsou podmínky ve filtru aplikovány na konečné výsledky předchozích zápasů, nikoliv, jak je tomu v našem případě, na výsledky prvních poločasů.

Filtr tedy nalezl 92 zápasů. Samozřejmě nás zajímá, jak bychom si celkově vedli, pokud bychom sázeli na zápasy podle zadaného filtru. K tomu můžeme využít tlačítka Statistiky a volby Návratnost:
Návratnost při sázkách na nalezené zápasy
V tomto okně se analyzuje situace, kdy každou sázku vsadíme samostatně na jeden tiket a kdy je vklad na sázku stále stejný, bez ohledu na výši kursu tiketu.

V tomto okně se analyzuje situace, kdy každou sázku vsadíme samostatně na jeden tiket a kdy je vklad na sázku stále stejný, bez ohledu na výši kursu tiketu.

Okno je rozděleno na řádky podle výše kursu na daný tip a na sloupce podle tipů, které jsou k dispozici na nalezené zápasy. Pro účely vyhodnocení našeho filtru se budeme zabývat pouze sloupcem s tipem 1, tedy výhrou domácích.

V každé buňce "POMĚR" je zobrazena bilance při sázkách na daný tip při jednotné výši vkladu. Bilance je udávána k poměru k výši jednotné sázky na tiket.Pokud je bilance zisková, je obsah buňky zobrazen tučně. V bilanci jsou vždy odečteny případné manipulační poplatky za vsazené tikety (v závislosti na vybrané kanceláři).

Pokud je v buňce POMÉR hodnota "0,51", pak to znamená, že bychom vydělali 51% z námi stanovené jednotné sázky na tiket.

Naopak hodnota "-0,63" znamená, že při jednotné sázce 100 Kč bychom na tyto sázky prodělali celkem 63 Kč.

V posledním řádku je pro každý tip uvedena celková bilance sázek. Pokud je zobrazeno kladné číslo, pak jsou sázky na daný tip u nalezených zápasů celkově ziskové. U tipu 1 je souhrnná hodnota -0.03. Jde tedy o ztrátu, byť malou.

Pro daný filtr a 92 nalezených zápasů můžeme provést analýzu systému sázek Martingale. Je dostupná pomocí volby Statistiky / Martingale:
Martingale pro nalezené zápasy z filtru

Nalezené zápasy jsou pro tuto analýzu seřazeny podle času začátku, neboť při systému sázek Martingale odvozujeme výši vkladu z dosavadní celkové bilance. Pro spočtení výše vkladu na další sázku tedy musíme znát výsledek předchozích sázek. Trefík nabízí možnosti, jak zacházet se situací, kdy více zápasů začíná ve stejný čas, případně kdy nějaký zápas začne ve chvíli, kdy předchozí zápas ještě není odehrán, nebo i pro situaci, kdy více zápasů začíná sice za sebou, ale v noci, kdy nemáme možnost podávat tikety. V takových situacích nabízí Trefík dělení vkladu na jednotlivé zápasy, případně výběr jen jedné sázky podle zvoleného kritéria.

Každopádně zásadní je volba výše první sázky a také výše maximální sázky (slabinou systému Martingale je totiž příliš vysoký vklad ve chvíli, kdy za sebou nevyšlo hned několik sázek a kdy se tedy další sázkou snažíme získat zpět nejen všechny předchozí sázky, ale i získat předem stanovený zisk.

Na obrázku je vidět, jak dopadla analýza pro tipy 1 (domácí) u vyhledaných 92 zápasů z našeho filtru. Vsazeno bylo jen 84 zápasů (kvůli souběhu začátku více zápasů). Je vidět, že při minimální sázce 10 Kč bylo prosázeno celkem 7 673,90 Kč a celkový zisk z celého systému je 709,91 Kč, tedy 9% z celkové vsazené částky. Je také spočteno, že maximální celková kumulovaná ztráta byla 2 771,60 Kč. Maximální dílčí ztráta v jedné neúspěšné sérii sázek byla 2 987,10 Kč (ta byla ale kryta předchozími zisky, takže celková ztráta v systému nikdy nebyla vyšší než 2 771,60 Kč). Maximální vklad na jednu sázku byl v systému 1000 Kč (jak je nastaveno v parametrech Martingale).

Z výše uvedeného vyplývá, že definovaný filtr dává nad vybraným obdobím u fotbalových soutěží zatím nedostačující výsledky. Filtr je možno dále upravovat a využít stovky kombinací podmínek, které Trefík nabízí při tvorbě strategie výběru tipů pro vsazení.

Z ukázky je také zřejmé, jak je jednoduché ověřit úspěšnost filtru na již odehraných zápasech a tuto úspěšnost vyhodnotit pomocí analýzy výtěžnosti jednotlivých sázek.

Další ukázky práce s Trefíkem.