Evidence tiketů

Jak vytvářet tikety v Trefíku

V programu je možné evidovat tikety se seznamy sázkových příležitostí. Díky uloženým tiketům máme nestále přehled, jaká je naše celková úspěšnost. Program umí evidovat různé speciální typy tiketů.

Okno pro evidenci tiketů otevřeme z úvodního okna programu kliknutím vpravo dole na nápisu Tikety nebo na časovém údaji označujícím, kdy začne další zápas, který je zadán na některém z uložených tiketů. Na tikety můžeme přidávat zápasy z různých oken programu, kde jsou zobrazeny zápasy.

Tikety jsou rozděleny do sérií. Každá série je zpracovávána samostatně - má svoji bilanci. Díky tomu můžeme rozdělit své tikety do více kategorií (např. vsazené, nevsazené, fotbal, hokej, ...) a sledovat úspěšnost každé kategorie zvlášť.

Tiket
.. na obrázku je aktivní série s názvem "Ukázka" - zvoleno vlevo nahoře.

Máme-li otevřenu sérii, kam chceme vložit nový tiket, stiskneme tlačítko se symbolem + vlevo dole. U každého tiketu je evidován datum podání, vklad, celkový kurs, zisk, kancelář a druh tiketu.

Jestliže máme vytvořen tiket ve vybrané sérii, můžeme na něj začít vkládat sázkové příležitosti. To provedeme nejlépe z dalších oken programu, kde jsou seznamy zápasů. Příležitost se na tiket přidá po dvojkliku myší na takovém seznamu, případně po stisku tlačítka Na tiket (to je např. v okně Tipy).

Při vkládání příležitostí na tiket se automaticky doplní tip. Tip je shodný s tipem uživatele (je-li u zápasu uložen), případně s tipem programu. Jestliže jsou u zápasu zadány kursy a číslo sázkové příležitosti v nabídce vybrané sázkové kanceláře, doplní se také oba tyto údaje. Jsou-li u zápasu vedeny kursy, mění se kurs u příležitosti automaticky při změně tipu (změnit tip můžeme vepsáním jiného tipu z klávesnice do příslušného sloupce). Případně je možné kurs zapsat ručně.

Při přidávání příležitostí na tiket se průběžně počítá celkový kurs tiketu a potenciální zisk z tiketu.

Po vytvoření tiketu můžeme snadno najít kancelář, kde je nejvýhodnější tiket vsadit. Kliknutím na pole s názvem kanceláře se otevře pole s přehledem kursů tiketu u všech dostupných kanceláří:
Nejlepší kursy z tiketu

Po odehrání zápasů (a aktualizaci výsledků v programu) je v programu u zápasů automaticky označeno, zda tipy byly úspěšné, či nikoliv. Úspěšnost je znázorněna pomocí obrázků: otazník znamená, že zápas dosud nebyl odehrán, "fajfka" označuje úspěšný tip a koš příležitost, která nevyšla. Úspěšnost tipů můžeme označit také manuálně - vepsáním písmen "A" (tip vyšel), "N" (tip nevyšel) nebo vymazáním hodnoty klávesou Del (zápas nebyl odehrán). Písmena můžeme vepsat přímo do obrázků - obrázek se automaticky mění podle zadané hodnoty.

Návrh tiketu

Při vytváření tiketů si můžeme "nanečisto" vyzkoušet, jaký vytvoří jednotlivé sázkové příležitosti celkový kurs. K tomu slouží samostatné okno, které můžeme otevřít tlačítkem "Lupa" zcela vlevo dole v okně Tikety (oken / návrhů tiketů můžeme otevřít více najednou). Nově otevřené okno představuje koncept tiketu, můžeme sem zápasy přetahovat myší pomocí "drag & drop" (označení zápasu, kliknutí myší, při držení levého tlačítka přesun myši na koncept tiketu, uvolnění tlačítka myši) z oken, kde jsou viditelné seznamy zápasů.

Návrh tiketu

Pokud aktivujeme tlačítko K v dolní části, zobrazí se aktuální kursy všech kanceláří v Trefíku:
Návrh tiketu

Do tohoto okna je tedy možné tipy "přetahovat" ze seznamů zápasů. Navíc je možné přetahovat příležitosti mezi více okny s koncepty tiketů a rovněž z okna tikety. Pomocí tlačítka v dolní části okna můžeme vytvořit nový tiket, kam se přesunou všechny zápasy z konceptu tiketu. Také můžeme zápasy doplnit na již existující tiket. Tlačítkem s nápisem 1 pak lze vytvořit více tiketů najednou: každý z tipů se uloží na samostatný tiket.

Propojení se sázkovými kancelářemi

Trefík umí připravený tiket odeslat na webové stránky vybraných kanceláří. Tím lze optimalizovat postup tvorby tiketů na stránkách sázkových kanceláří. Není totiž nutno zdlouhavě hledat vybrané tipy v rozsáhlé kursové nabídce.

Trefík nabízí přenos tiketu na stránky sázkové kanceláře přímo v okně Tikety: tlačítkem VSADIT v dolní části okna.
Pro zjištění, kde je tato funkce podporována, projděte si přehled sázkových kanceláří v programu.

Ukázka přenosu tiketů na stránky sázkových kanceláří.

Průběžně vyhodnocovaný tiket.

Kombinátor, rozpis

Změnou druhu tiketu lze pracovat s kombinátory (tikety vznikají kombinací tipů), maxikombinátory (tikety vznikají kombinací skupin tipů) nebo s rozpisy.