Jak Trefík tipuje

Síla týmů, prognóza na zápas, tip Trefíku

Trefík obsahuje algoritmus, podle něhož tipuje výsledky zápasů. Parametry algoritmu může uživatel programu ovlivňovat. Je také možné nastavit ke každému sportu či soutěži jiné parametry pro určení tipu.

Pokud má program tipovat soutěž, pak po každém zápasu počítá tzv. sílu týmu. Ta se může zvyšovat - pokud byl tým úspěšný, nebo snižovat - pokud tým v předchozím zápase úspěšný nebyl. Měřítko úspěchu však není vždy jednoznačné. Je zřejmě něco jiného porazit jakožto vedoucí tým tabulky o jediný gól druhý tým tabulky nebo stejným rozdílem porazit poslední tým tabulky. Výpočet síly toto bere v úvahu.

V parametrech pro tipování lze totiž nastavit, jakým způsobem se po daném výsledku mění síla obou družstev. Je možné definovat, kolik procent síly se hostům odečte a zároveň přičte, a obdobně, kolik procent síly domácích se jim odečte a kolik se připočítá hostům. Toto nastavení lze provést pro daný rozdíl skóre. Na obrázku je nastavení pro remízu, tedy rozdíl skóre 0. Domácím se připočte 8 procent síly hostů (kterým se stejně tolik odečte) a zároveň se hostům připočte 12 procent ze síly domácích (a jim se stejně tolik odečte). Tém je zohledněna síla mužstev před zápasem a může se stát, že si domácí remízou polepší a hosté naopak pohorší (přestože je poměr procent nastaven opačně 8:12). Záleží totiž na tom, jaká byla síla obou týmů před zápasem.

Okno Zadání / Sporty:
Nastavení tipování

Další obrázek ukazuje nastavení pro výhru domácího týmu o 2 góly. Změnily se údaje, kolik procent ze síly druhého mužstva se má oběma týmům přičíst, resp. odečíst:
Nastavení pro výhru o 2 branky

Z výše zadaných údajů se tedy průběžně počítá síla všech týmů. Můžeme zobrazit tabulku soutěže řazenou podle aktuální síly:
Tabulka podle síly týmů

Výpočet síly Trefík použije k určení prognózy na výsledek zápasu. Prognóza je rozdílem síly domácího a hostujícího celku. Prognózy jsou počítány celkem 3: jedna pouze z domácích zápasů pro domácí tým a ze zápasů venku pro hosty; další ze všech zápasů; poslední je pak počítána ze dvou předchozích pomocí poměru, který je nastaven pro algoritmus tipování.
Tip na zápas