Práce s více filtry najednou

Když je strategie výběru zápasů definována ve více filtrech pro okno Nabídka

V sekci Analýzy v horní části úvodního okna použijeme tlačítko HLEDAT V NABÍDCE. Tato funkce slouží pro práci s více filtry pro okno Nabídka najednou.
Hledání v Nabídce
V tomto okně je možné definovat na každém řádku, jaký filtr pro okno Nabídka se má použít. Tlačítkem VŠECHNY vlevo dole se pak postupně spustí všechny definované filtry a následně po dokončení všechy filtrů jsou rychle dostupné výsledky pro každý řádek.

Na každém řádku lze vedle použitého názvu filtru definovat i seznam soutěží (dle definice v okně Nabídka) na který se má filtr použít. Lze také nastavit, zda se má filtr použít jen na zápasy, které mají vypsány kursy (volba 1-0-2). Je možné vybrat kancelář, pro kterou se má filtr spustit (na dalším obrázku je tato volba skryta pomocí přepínače zcela vlevo nahoře v seznamu filtrů). Můžeme také nastavit druh sázky, pro kterou se má filtr spustit. A zda se má filtr aplikovat při jiném druhu sázky na konečný výsledek zápasů (odpovídá volbě "Filtr na konečný" z okna Nabídka).
Hledání v Nabídce

V okně "Hledání v nabídce" může být pro odehrané zápasy vyhovující danému filtru spočítán celkový profit pro jednotlivé tipy.

Každý vytvořený řádek dostane automaticky svoje jedinečné číslo označené jako ID. Toto ID lze použít v jiných řádcích ve sloupci ID AND / OR / COUNT(). Tím lze ovlivnit, z jaké množiny zápasů mají být zápasy hledány: množina je definována výsledky použití filtru na odkazovaných řádcích. Příklad: zápis "1 AND 2" způsobí, že na daném řádky bude filtr aplikován jen na zápasy, které byly nalezeny na řádcích s ID 1 a zároveň s ID 2. Pokud by bylo zapsáno "1 OR 2", bude filtr aplikován na zápasy, které byly nalezeny na řádku s ID 1 NEBO na řádku s ID 2. Zápis "COUNT(1, 2, 3)>=2" znamená, že budou prohledány jen zápasy, které byly nalezeny na alespoň dvou řádcích ze řádků s ID 1, 2 a 3.

Ukázka použití sloupce ID AND / OR / COUNT()

Vytvořme si jednoduchý filtr hledající zápasy, kde domácí vyhráli v obou posledních domácích zápasech:
Hledání v Nabídce

Další vytvořený filtr bude bez definovaných podmínek. Bude v něm ale aktivní položka Sloupce a bude sloužit jen pro ukázku seskupování dat v okně "Hledání v nabídce":
Hledání v Nabídce
.. sekce Sloupce obsahuje definici sloupců "Nic". Ta neobsahuje žádný nově definovaný sloupec, navíc oproti výchozímu stavu je aktivní pouze sloupec SOUTĚŽ. Vpravo od zadání "Nic" je aktivní pole pro umožnění seskupování dat. V polích Group 1 a Group 2 jsou vybrány sloupce SOUTĚŽ a VÝSLEDEK. Zároveň je aktivní položka MULTI. Výsledem bude, že při použití tohoto filtru bude výsledek v okně "Hledání v nabídce" rozdělen podle výsledků zápasů v jednotlivých soutěžích (ukázka viz dále).

V okně "Hledat v nabídce" můžeme první vytvořený filtr aplikovat na různé druhy sázek. Třeba ve fotbale na konečný výsledek, výsledek prvního poločasu a výsledek druhého poločasu. V každém z těchto případů budou vráceny zápasy, kdy domácí v předchozích dvou domácích zápasech vyhráli: celkově, v prvním poločasu, ve druhém poločasu (typ sázky definován ve sloupci TYP).

Po vyzkoušení sloupce ID AND / OR / COUNT() si ještě vytvoříme 3 řádky s druhým filtrem (tedy s filtrem bez podmínek; i když by je mohl mít - to by použití sloupce ID AND / OR / COUNT () nevadilo) a s požadavkem na: 1) splnění alespoň jednoho z případů (konečný výsledek / 1. poločas / 2. poločas), 2) splnění alespoň dvou případů, 3) splnění všech 3 případů.

Po stisku tlačítka VŠECHNY, tedy po použití všech vytvořených řádků bude vypadat situace takto:
Hledání v Nabídce
.. zápasy jsou hledány z období, které je aktivní v okně Nabídka. Před spuštěním řádků v okně "Hledání v nabídce" je tedy dobré mít otevřeno okno Nabídka a v něm nastaveno období, které chceme analyzovat.

Zcela vlevo je na každém řádku zobrazeno, kolik zápasů bylo nalezeno. Kliknutím na šipku vlevo lze nalezené zápasy zobrazit v e zrychleném módu. Kompletní zobrazení nalezených zápasů, včetně všech vrácených sloupců lze provést stiskem tlačítka NABÍDKA v dolní části okna. Zrychlený mód obsahuje jen seznam zápasů, kursy, profit (pokud je aktivní v dolní části okna příslušná volba) a případně seskupování dat a průměry, pokud je to požadováno v definici filtru.

Na dalším obrázku jsou rozkliknuty detaily u řádku, kde jsou zápasy, které splňují alespoň jeden ze 3 prvních řádků (tedy domácí vyhráli v posledních dvou domácích zápasech buď celkově nebo v 1. poločasu nebo ve 2. poločasu).
Hledání v Nabídce

Další obrázek obsahuje pro stejný řádek aktivní sekci SLOUPEC 1, kde jsou zápasy seskupeny dle požadavku ve filtru podle výsledků v soutěžích. Hodnota -2 ve sloupci Výsledek značí výhru domácí, hodnota 0 značí remízu a hodnota 2 označuje výhru hostů. Je zobrazen počet zápasů s daným výsledkem v soutěži, četnost těchto záznamů ke všem nalezeným zápasů, četnost ke všem nalezeným záznamům z dané soutěže a průměry vstřelených gólů.
Hledání v Nabídce

Na posledním obrázku jsou zápasy, které splňují všechny tři vytvořené případy (dvě výhry v řadě doma celkem + v 1. poločasu + ve 2. poločasu):
Hledání v Nabídce