Nabídka / Filtr

Ukázka použití filtru: spočítané kursy

V okně Tipy jsou v sekci Tip zobrazeny vypočtené kursy. Jejich výše je určena čistě úspěšností obou týmů v minulých zápasech (pokud by například domácí tým vyhrál doma přesně polovinu zápasů a polovinu prohrál + hosté měli shodnou bilanci venku, pak by byl kurs na výhru domácích 2,00, stejně tak na výhru hostů; na remízu by nebyl dostupný, neboť k remíze by v předchozích zápasech nikdy nedošlo).

Je zřejmé, že vypočtené kursy jsou závislé zejména na tom, s jakými soupeři týmy hrály v posledních zápasech. Z tohoto důvodu nemusí jít o objektivní hodnoty. Přesto jde o zajímavé údaje a i dle ohlasů uživatelů programu jsou používány k tvorbě tipů na zápas.

Uživatelé se pak také ptají, jak tyto vypočtené hodnoty použít v automatickém hledání tipů, tedy ve filtru pro okno Nabídka. Budiž to tedy vhodná příležitost k ilustraci několika rozšířených možností filtru, zejména funkce Filtr / Sloupce.

Ukážeme si tedy, jak v okně Nabídka pracovat s vypočtenými kursy (odvozenými z úspěšnosti týmů v minulých zápasech) a jak je porovnávat se skutečnými kursy.

Ve filtru potřebujeme získat hodnoty pro určení bilance obou týmů (domácích i hostů z hledaného zápasu). K tomu lze použít sekci Filtr / Týmy / Domácí doma / Výhry + Remízy + Prohry. A pro hosty pak: Filtr / Týmy / Hosté venku / Výhry + Remízy + Prohry. Nejde nám o to stanovit ve filtru nějaké podmínky. Jde o to, abychom získali hodnoty pro bilance obou týmů a dále s těmito hodnotami pracovali. Tedy ve všech sekcích Výhry + Remízy + Prohry je nutno nastavit "nulové podmínky", tedy "větší nebo rovno než nula":
Vypočtené kursy

Vypočtené hodnoty úspěšnosti jsou ovlivněny sekcí Filtr / Nastavení - tam lze zadat za jaké období a z jakých soutěží se má úspěšnost vypočítávat.

Pracovat s vypočtenými hodnotami je možné díky funkci Filtr / Sloupce (viz aktivní položka v dolní části předchozího obrázku). K úpravě sloupců stačí stisknout tlačítko EDIT v řádku SLOUPCE. Pak je možné měnit sloupce, které budou zobrazeny v okně Nabídka:
Vypočtené kursy
.. díky aktuálnímu filtru jsou nově dostupné sloupce "D Výhry % Domácí", "D Remízy % Domácí", atd. Tyto hodnoty jsou pro nás ale jen pomocné pro získání vypočítaných kursů, samotné procentuální hodnoty zobrazovat nechceme - proto jejich zobrazení DEaktivujeme (první sloupec na předchozím obrázku).

Abychom získali vypočtený kurs, potřebujeme sto-násobek převrácené hodnoty z procentuální bilance. K tomu musíme vytvořit dva nové sloupce pro každý tip (1 / 0 / 2) a využít nabízené funkce "1 / X" a "100 * X":
Vypočtené kursy
.. sloupec s názvem "D 1/výhry" je tedy definován jako funkce "1 / x" pro hodnotu "D Výhry % Domácí". Ani tento sloupec nechceme zobrazovat. Chceme zobrazit až další vytvořený sloupec "D 100/výhry", který je definovám funkcí "x * 100" aplikovanou na předchozí nový sloupec.

Tímto tedy získáme celkem 6 nových sloupců s vypočtenými kursy pro tipy 1 / 0 / 2 zvlášť pro domácí tým (z jeho minulých zápasů doma) a zvlášť pro hostující tým (z jeho minulých zápasů venku).

Pak je ještě vhodné vytvořit průměr vypočtených hodnot pro jednotlivé tipy 1 / 0 / 2 .. vypočtený vždy z kursů pro domácí a pro hosty. Tyto sloupce jsou pojmenovány "DH 1", "DH 0" a "DH 2". POZOR: Kurs 1 je definován z VÝHER domácího týmu a PROHER hostujícího týmu. Tím získáme konečně vypočtené kursy vhodné k porovnání se skutečnými kursy.

Jestliže uvedený filtr aplikujeme na fotbalové zápasy ve zvoleném období (viz vlevo nahoře na dalším obrázku), získáme tento obrázek:
Vypočtené kursy
.. na obrázku jsou nově vytvořené sloupce "DH 1", "DH 0" a "DH 2" přesunuty hned za skutečně vypsané kursy k zápasu.

Teď budeme sledovat hledání tipů na výhru domácích vzhledem k porovnání skutečných a vypočtených kursů.

Od věci zřejmě nebude vyhledat jen zápasy, kde jsou skutečně vypsané kursy na tip 1 vyšší než vypočtené kursy na tip 1 pro domácí i pro hosty. K tomu využijeme funkci Filtr / Podmínky:
Vypočtené kursy
.. v tomto okně lze definovat podmínky pro zápasy, které mají být zobrazeny v okně Nabídka. Na obrázku jsou podmínky pro nově vypočtené sloupce / kursy na tip 1. Mají být nižší než jsou skutečně vypsané kursy .. tedy skutečně vypsané kursy jsou lepší než kursy určené čistě dle bilance z posledních zápasů týmů.

Dodáním podmínky pro porovnání kursů získáme tyto zápasy:
Spočítané kursy

Jestliže budeme zkoumat úspěsnost tipu na domácí u těchto zápasů, získáme pomocí Statistiky (tlačítko nahoře) / Návratnost tyto hodnoty:
Spočítané kursy
.. tedy při celkem 81 vsazených tipech je celkový poměr zisku ke vkladu roven hodnotě mínus 0,01. Jde tedy o zcela minimální ztrátu, což je vzhledem k zcela základnímu filtru bez aplikace dalších podmínek poměrně zajímavé.

Pokud dále omezíme zápasy, možná dostaneme ještě příhodnější, tedy kladnou hodnotu návratnosti. Nabízí se omezit kurs na tip 1, abychom eliminovali sázky na zápasy, kde dle bookmakerů domácí opravdu nejsou favoritem. Kliknutím na záhlaví sloupce s kursem na tip 1 můžeme definovat, aby byly zobrazeny jen zápasy s kursem nižším než 2,6 (tedy eliminujeme zápasy, kde domácí rozhodně nejsou favoritem):
Spočtené kursy

Statistika / Návratnost pak vypadá takto:
Spočtené kursy
.. tedy při sázkách na domácí je zisk 13%. To vypadá zajímavě a je to tedy hodné pozornosti a dalších testů v Trefíku. Třeba doplnění filtru o podmínky pro výsledky předchozích vzájemných zápasů.