Aktualizace dat v Trefíku

Jak probíhá aktualizace dat v programu

Poslední aktualizace: 24.6.2024, 11:13

Nové aktualizace dat (kurzy + výsledky + rozlosování + střelci branek + další informace o zápasech) jsou dostupné denně s frekvencí od 5 minut. Aktualizace live dat pro právě probíhající zápasy je k dispozici každých 10 - 15 vteřin.

Aktualizace veškerých dat v Trefíku probíhá zcela automaticky. Stačí, když uživatel aktivuje režim ONLINE (vpravo dole v úvodním okně, přepnutím z režimu Offline).
Práce na pozadí  Trefík neprovádí žádnou aktivitu na pozadí
Pokud je obrázek se stavovým kolečkem modrý, pak Trefík provádí nějakou činnost na pozadí. Pokud je stavové kolečko žluté, pak se žádná aktivita nevykonává.

Pokud je na stavovém kolečku umístěn kurzor myši, zobrazí se informace, jaká aktivita právě probíhá. Může jít o aktualizace, počítání tabulek, tipování soutěží nebo o instalaci kurzů (po instalaci Trefíku). Pravým tlačítkem myši lze na obrázku s kolečkem otevřít protokol o činnosti na pozadí a zkontrolovat, jaké úlohy Trefík prováděl.

Pokud nejsou v Trefíku doplněna data za delší období, stačí vždy jen aktivovat režim ONLINE. Doplní se pak veškerá chybějící data. Je také možné si přímo z Trefíku stáhnout novou instalaci (funkce Offline / Údržba / Reinstalace) - to je doporučeno, pokud data uživateli chybí za několik měsíců nebo pokud je nucen provést reinstalaci Trefíku třeba kvůli obnově systému Windows.
Reinstalace

Stažení poslední verze souboru Trefik.exe.

Předplatné aktualizací

Cena za kompletní aktualizace je 30 Kč / týden. Při platbě na 25 týdnů (750 Kč) jsou připsány dva týdny zdarma. Denně jsou doplňovány výsledky, kurzy a další data.

Týdenní částka za přístup k aktualizacím se z konta odečítá až při aktivaci ONLINE módu v daném týdnu. Týden je vždy počítán od pondělí do neděle. Pokud nejsou v daném týdnu aktualizace použity, částka se neodečítá.

Platbu na aktualizace je možné zaslat na účet: ČSOB 191304161/0300 (event. KB 78-1795640267/0100).
Platby v EUR: CZ52 2010 0000 0027 0250 8684 (1.25 EUR / týden).

Variabilní symbol: číslo dokladu k Trefíku (viz též přímo v Trefíku, sekce Aktualizace, tlačítko Info).
Variabilní symbol

Platbu lze provést rovněž i bankovní kartou.

Platbu lze provést také na účet vkraus@trefik.cz u PayPal.com.

Minimální platba pro předplatné: 90 Kč (= 3 týdny aktualizací).

Informace o počtu týdnů, které jsou ještě předplaceny, je zobrazena přímo v Trefíku: vpravo dole v úvodním okně:
Kolik týdnů je předplaceno
Na obrázku je předplaceno ještě dalších 56 týdnů.