Kombinátory v Trefíku

Tiket s více skupinami tipů

Trefík podporuje práci se speciálními typy tiketů. Jedním z nich je kombinátor - tedy tiket, kdy se automaticky vytvářejí všechny možné kombinace zápasů ve skupinách o určeném počtu příležitostí. Aby byl tiket označen jako speciální sázka, je třeba zvolit typ tiketu v horní liště okna - zvolíme tedy položku Kombinátor.

Kombinátor
V seznamu zápasů se objeví nový sloupec: Kon. Označuje konstanty, tedy tipy, které mají být na každém tiketu vytvořeného v kombinátoru. V prvním sloupci je určeno rozdělení tipů do skupin. Na obrázku jsou tedy celkem 4 skupiny, každá jen s jedním tipem.

Tlačítkem Kombinace v dolní části okna se objeví okno pro zadání parametrů kombinátoru:
Kombinace v kombinátoru

Zde můžeme sledovat všechny rozepsané kombinace a případné výhry. V horní části okna je nejprve třeba vyplnit vklady na jednotlivé počty příležitostí. Nad každým políčkem pro zadání vkladu je uvedeno, ke kolikačetné skupině příležitostí se vztahuje. Chceme-li tedy vsadit 20 Kč na všechny kombinace dvou příležitostí, vepíšeme do druhého pole hodnotu 20. Chceme-li vsadit na kombinaci všech tří přiležitostí 10 Kč, vepíšeme do třetího pole hodnotu 10. Po stisku tlačítka Kombinace se poté objeví stejná situace, jako na obrázku.

Nad políčky s vklady je nově vedle počtu příležitostí uveden počet všech vytvořených kombinací s daným počtem příležistí. Všechny vytvořené kombinace jsou pak vypsány v seznamu v levé části okna. Konstanta zde není vypisována. Vždy je uveden možný zisk a seznam příležitostí, které tvoří kombinaci. Také je zobrazeno, zda tato kombinace byla úspěšná. V našem případě je zobrazen otazník, neboť zápasy ještě nebyly vyhodnoceny. V tomto případě je možné provést test výnosu kombinátoru, v případě, kdy by některé tipy nevyšly. Pokud napíšeme v okně Seznam tiketů do sloupce označujícího, zda byla příležitost úspěšná, hodnotu N - tedy označení, že tip nevyšel, promítne se tento fakt i do výpočtu situace v kombinátoru - po stisku tlačítka Kombinace.

Tlačítkem Chyby lze získat přehled o vlivu počtu chyb na celkovou bilanci kombinátoru:

Tlačítkem AKU můžeme zjistit, jaké jsou možné bilance vzhledem k počtu chyb jednotlivých skupin v kombinátoru:

.. sloupec AKU udává, kolik tipů je na jednom tiketu. Například číslo 2 označuje vytvoření dvojic na všech tiketech.

Pro co nejefektivnější vytvoření skupin tipů v kombinátoru lze využít v okně Tikety dole tlačítko Skupiny. Zobrazí se toto okno:

.. a můžeme tak nechat rozdělit tipy do skupin podle námi zadaných parametrů.

Trefík podporuje používání také dalších speciálních typů tiketů: maxikombinátor, šift, superšift, falc, či rozpisy.