Nabídka / Filtr / Průměrné počty branek

Průměr vstřelených, obdržených a součtu branek

Při porovnání soupeřů v zápasu jsou určitě důležité průměry branek z posledních zápasů. I k tomu je ve filtru pro okno Nabídka samostatná sekce:
Filtr / Průměry počtu branek

Nad rámec omezení ve Filtr / Nastavení lze stanovit limit počtu posledních zápasů, které se mají brát pro výpočet průměrů v úvahu.

Průměry jsou vždy dostupné pro všechny zápasy, pro domácí tým jen z jeho domácích zápasů a pro hosty z jeho zápasů venku. Vždy je možné nastavit podmínku pro požadovaný průměr. Zároveň se používané průměry vrací jako sloupce ve Filtr / Sloupce. Je tedy možné ve filtru nastavit podmínku ">= 0", tedy podmínku, která je vždy splněna, a pracovat s vypočtenými průměry jen v okně Nabídka.

Průměry lze získat též ze vzájemných zápasů.