Nabídka / Filtr / Nastavení

Nastavení filtru pro okno Nabídka

Filtr pro okno Nabídka je vždy zásadně ovlivněn parametry v sekci Nastavení. Je možné zde vybrat sázkovou kancelář, druh sázky, jaké zápasy se mají sledovat a mnoho dalších věcí.
Filtr / Nastavení

Položkou Kancelář je možné určit, zda se mají vždy analyzovat kurzy z určené kanceláře. Pokud není vybrána žádná kancelář, jsou brány kurzy z kanceláře vybrané v úvodním okně Trefíku, případně určené v okně Hledání v Nabídce. Aktivovat lze i definovanou skupinu kanceláří.

Druh sázky určuje, s jakou sázkovou příležitostí (zápas, poločas, počty branek, ...) bude filtr pracovat. Pokud není vyplněno, je druh sázky určen výběrem v okně Nabídka, případně hodnotou v Hledání v Nabídce. Přehled základních zkratek pro druhy sázek.

Analýzu provést pro sezóny jedné soutěže: pokud je aktivní, pak se zkoumají jen zápasy z dané soutěže, i z více sezón. Například pro hledání série 5 výher jsou tak brány jen zápasy ze stejné soutěže, nikoliv třeba z pohárů.

Kolik dnů bilancovat před zápasem: určuje, kolik dnů zpětně se má procházet při vyhodnocování podmínek filtru. Jestliže je u nějakého zápasu třeba zkoumáno, zda týmy drží zadanou sérii, tak se zkoumá právě tolik dnů od zápasu, kolik je zde zadáno.

Maximálně kolik zápasů: pokud je toto nastavení aktivní, bere se u každého zkoumaného zápasu pro oba týmy jen tolik zápasů zpětně, kolik je zde určeno.

Analýzu provést napříč soutěžemi: určuje, zda se statistiky k zápasu mají počítat jen ze stejné soutěže, kde je zkoumaný zápas hrán, nebo ze všech soutěží, kterých se týmy účastní.

Série výsledků trvají právě tolik zápasů, kolik je zadáno: pokud je například zadáno, že z posledních pěti zápasů měl tým třikrát vyhrát, pak při aktivním nastavení tohoto řádku nebude vrácen zápas, kde tým v posledních zápasech vyhrál čtyřikrát.

Série výsledků musí být souvislé, mohou být delší: pokud je aktivní, tak při hledání série výsledků musí platit, že hledaný výsledek se vyskytl v nepřerušené řadě zápasů.

Favorit brán jako DOMÁCÍ u zápasů na neutrálním hřišti: pokud je zápas hrán na neutrálním hřišti, je nutno při použití podmínek ve filtru vztahujících se k domácím nebo hostům aktivovat tuto (nebo hned tu následující) položku. Jen tak je totiž definováno, jaký tým se má brát jako domácí a podmínky filtru lze korektně aplikovat. U zápasů na neutrálním hřišti mimo jiné platí, že různé kanceláře mohou ve výpisu takové události brát jako domácí tým opačné týmy - což je dalším důvodem pro aktivaci tohoto nastavení filtru (jinak by filtr vracel různé výsledky pro různé kanceláře s opačnou notací zápasu). Tuto (nebo následující) položku je nutno aktivovat také pro tenis (neb i tam nelze rozlišit domácí a hosty).

Favorit brám VŽDY jako DOMÁCÍ: platí podobný popis jako u předchozí položky. S tím rozdílem, že favorit zápasu je brán jako domácí i tehdy, když není zápas hrán na neutrálním hřišti.

V tenisu je domácí ten, co je lepší na žebříčku: vztahuje se k předchozím dvěma nastavením. Pokud je aktivní, pak není favorit odlišen podle vypsaného kurzu, ale podle postavení na tenisovém žebříčku.

Vynechat zápasy play-off (i v analýze): pokud je aktivní, pak nejsou zobrazeny zápasy hrané v play-off, ani takové zápasy nejsou započítány do statistik při vyhodnocování aktivních podmínek filtru.

Z počtu zápasů odvodit četnost: vztahuje se pro hledání shodných výsledků v sekci Filtr / Bilance. Jestliže hledáme počet výher v posledních zápasech, pak se při aktivaci této položky vrací hodnoty v procentech: například 40 značí, že 40% zápasů vyhovuje zadané podmínce. Pokud není tento řádek aktivní, pak jsou vždy vraceny absolutní počty zápasů vyhovujících zadané podmínce filtru.

Váha filtru, pokud zápas vyhovuje podmínkám: určeno pro vyhodnocení práce s více filtry najednou (sekce Nabídka / Více filtrů). Každý filtr může mít různou váhu, nebo-li důležitost splnění podmínek filtru při výběru zápasů k tipování. Na aktuální nabídku zápasů můžeme najednou aplikovat třeba deset filtrů; pro každý jednotlivý filtr lze určit jinou váhu .. a po automatickém vyhodnocení všech filtrů můžeme v okně Nabídka zobrazit jen takové zápasy, které získaly aplikací filtrů zadaný součet vah.

Zahrnout přátelské zápasy klubů: v Trefíku jsou od roku 2021 evidovány i přátelské fotbalové zápasy klubů. Tyto zápasy se hrají v přípravě na sezónu, týmy často nastupují s pozměněnými sestavami, výsledky jsou ovlivněny mimo jiné i fází přípravy, v jaké se daný tým nachází. Z těchto důvodů může být vhodné nepočítat přátelské klubové zápasy do statistik. Pokud je chcete započítat, aktivujte toto pole v nastavení filtru.

Neukládat do archivu: pokud je u filtru dovoleno ukládání, pak po každém použití filtru je uložena informace o tom, které zápasy filtru vyhovují. To na jedné straně zdržuje a zabírá místo na disku, na druhé straně to lze použít při vyhodnocení výsledků více filtrů.

Poznámka: sem je možné zadat libovolný text popisující daný filtr.

ID: číselná hodnota využitelná v Hledání v Nabídce.