Zápas po třech domácích prohrách

Jak skončil další domácí zápas týmu poté, kdy 3x v řadě doma prohrál

V této ukázce budeme zkoumat, jak si v minulosti vedly domácí týmy, které v předchozích třech domácích zápasech prohrály. Tři domácí porážky v řadě jsou poměrně kritickým okamžikem, takže se podíváme, jak na tuto situaci dokážou týmy zareagovat.

Zkoumání proběhne tak, že v okně Nabídka zobrazíme pomocí filtru právě jen zápasy, kde domácí v posledních 3 zápasech doma prohráli. K tomu je nutno vytvořit takovýto filtr:
Zápas po 3 prohrách doma
.. tedy v sekci Bilance / Domácí doma / Výsledek v posledních zápasech určíme, aby poslední 3 zápasy skončily prohrou týmu V sekci Filtr / Nastavení je určeno, že se mají brát v úvahu jen zápasy dané soutěže (i z minulé sezóny), nikoliv zápasy jiných soutěží (pohárů, přípravné zápasy, ...).

Po použití výše vytvořeného filtru na fotbalové zápasy v období od 1.1.2021 do 1.8.2021 získáme tento seznam zápasů:
Zápas po 3 prohrách doma
.. bylo nalezeno 1 448 zápasů, kde domácí tým poslední 3 domácí zápasy prohrál. Dle bilance v dolní části vidíme, že v nalezených zápasech podle filtru vyhrál 407x domácí tým, 351x byla remíza a 684x výhra hostů. To odpovídá procentuální bilanci 28 - 24 - 47.

Abychom byli schopni rozklíčovat, co zjištěná bilance znamená, je vhodné zohlednit vypsané kurzy na nalezené zápasy. Budeme pracovat s nejvyššími kurzy všech českých kanceláří. Tedy zobrazené kurzy odpovídají nejvyšším dostupným kurzům v porovnání všech českých sázkových kanceláří.

K získání dat z dostupných kurzů je možné využit funkci okna Nabídka: Statistiky / Návratnost:
Zápas po 3 prohrách doma
.. v tomto okně je zachycena úspěšnost ostrých tipů (kurzy na dvojtipy lze zobrazit pomocí tlačítka "*" v levém horním rohu). V prvním sloupci zleva je kurzové rozmezí, pro které je analyzována úspěšnost daného tipu. Sloupce OK / KO označují, u kolika zápasů byl daný tip úspěšný / neúspěšný. Dále je zobrazena procentuální úspěšnost daného tipu. A nakonec poměr výher k celkové vsazené částce, pokud bychom sázeli na daný tip u každého zápasu vždy stejnou částku (pokud je číslo kladné, pak jde o celkový zisk).
Konkrétně např. řádek 1,91 - 2,00 zachycuje vyhodnocení tipů s vypsaným kurzem mezi 1,91 a 2,00. Pro tip 1 s tímto rozmezím kurzů vyšlo (= vyhráli domácí) celkem 22 zápasů a nevyšlo (tedy nevyhráli domácí) celkem 24 zápasů. To dává procentuální úspěšnost 48% a celkový poměr sázek pak ztrátu -0,06 (tedy prohrajeme 6% celkového vkladu).

Ze zobrazené bilance kurzů vidíme, že ani pro jeden ostrý tip 1 / 0 / 2 jsme nenašli zajímavé statistiky. Zkusíme tedy filtr doplnit o další podmínky.

Poslední vzájemný zápas ve stejném prostředí

Nabízí se doplnit požadavek na výsledek posledního vzájemného zápasu obou týmů. A ještě lépe: na výsledek vzájemného zápasu hraného na stejném hřišti jako se hraje zkoumaný zápas. Tedy z pohledu domácího týmu nás zkoumá výsledek posledního vzájemného zápasu hraného doma.
K tomu je zapotřebí do filtru doplnit do sekce Vzájemné zápasy:
Zápas po 3 prohrách doma
.. prohledávají se domácí vzájemné zápasy z poslední 2 let; je započten jen jeden zápas (= časově poslední); je vyžadována 100% bilance, tedy výhra domácího týmu.

V okně Nabídka se po úpravě filtru změní nalezené zápasy takto:
Zápas po 3 prohrách doma
.. tedy celkem 300 zápasů s bilancí 103 - 75 - 122, což je procentuálně 34 - 25 - 41. Vidíme tedy navýšení četnosti výher domácího týmu o 6%, o stejný rozdíl se naopak snížila četnost výher hostů.
Pomocí Statistiky / Návratnost získáme bilanci kurzů:
Zápas po 3 prohrách doma
.. což zlepšuje bilanci při sázkách na výhru hostů, ale stále jde o nezajímavá data.

Zkusíme tedy ještě změnit filtr tak, aby výsledek posledního vzájemného zápasu doma byl pro hosty:
Zápas po 3 prohrách doma
.. nastavena úspěšnost týmu 1 (= domácí) na 0%, tedy požadavek, aby tým jeden nalezený vzájemný zápas prohrál.

V okně Nabídka vrací upravený filtr tyto zápasy:
Zápas po 3 prohrách doma
.. bilance zápasů je 80 - 61 - 204, procentuálně pak 23 - 18 - 59. Oproti bilanci bez zahrnutí vzájemného zápasu (28 - 24 - 47) jde o významný posun ve prospěch výher hostů.

Analýza kurzů Statistiky / Návratnost ukazuje následující bilance:
Zápas po 3 prohrách doma
.. vidíme, že při sázkách na výhru hostů je celkový zisk 10% vkladu. To je údaj, který si zaslouží další zkoumání.
V okně Statistiky / Návratnost je možné filtrovat analyzované kurzy podle soutěží: Zápas po 3 prohrách doma
.. pro anglickou ligu tak vidíme ještě mnohem příznivější bilanci. Nicméně je nutno brát v potaz, že se pak pracuje jen se čtyřmi zápasy, což je pro účely zhodnocení ziskovosti nedostatečné.
V okně Nabídka je možné použít filtr pro soutěže, díky tomu můžeme sledovat a analyzovat třeba jen naše nejoblíbenější soutěže.

Pokračovat lze analýzou starších dat (před leden 2021; kurzy v Trefíku jsou od roku 1996) nebo doplněním dalších podmínek do filtru. Nabízí se třeba využití bilance ze vzájemných zápasů.