Nabídka / Filtr / Bilance

Podmínky pro minulé výsledky obou týmů

Ve filtru je nejrozsáhlejší sekcí ze všech sekce Bilance. Umožňuje stanovit podmínky pro výsledky v minulých zápasech obou týmů (jen doma nebo venku nebo bez ohledu na prostředí, kde se hrálo), počty vstřelených i obdržených branek stejně jako pro součet branek v zápasu. Obsahuje také položky pro stanovení požadované úspěšnosti týmů nebo umístění v tabulce.
Nabídka / Filtr / Bilance

Bilance je rozdělena na 6 samostatných podsekcí. Jsou v nich dostupné podmínky pro oba týmy (domácí + hosté) a stanovit je lze jen pro zápasy hrané doma, venku nebo bez ohledu na prostředí (= celkem). Aktivní podmínky z každé podsekce musí být splněny, aby byl zápas filtrem vrácen. Mezi sekcemi "Domácí celkem" a "Hosté celkem" lze nastavit vzájemný vztah: "musí" / "nemusí" být obě splněny (pokud jsou aktivovány). Je tedy možné nastavit podmínky v obou sekcích tak, že zápas bude vrácen, pokud bude splněna jen jedna z této dvojice podsekcí. Obdobně lze propojit další dvě dvojice podsekcí "Domácí doma" + "Hosté venku" a také "Domácí venku" a "Hosté doma".

Profit / tým

Tato sekce dodává do Filtr / Sloupce položku se statistikou profitu, pokud bychom sázeli na všechny předchozí zápasy týmu podle definice v této sekci. Možnosti jsou:

  • tým: sázky na výhru týmu, bez ohledu na to, kde hraje (doma / venku),
  • rem: sázky na remízu, bez ohledu na to, kde tým hraje (doma / venku),
  • proti: sázky na prohru týmu, bez ohledu na to, kde hraje (doma / venku),
  • fav: sázky na favorita zápasu (podle výše vypsaného kurzu), bez ohledu na to, kde hraje (doma / venku),
  • out: sázky na outsidera zápasu (podle výše vypsaného kurzu), bez ohledu na to, kde hraje (doma / venku),
  • 1: sázky na výhru domácího týmu, bez ohledu na to, zda je to sledovaný tým nebo jeho soupeř,
  • 2: sázky na výhru hostujícího týmu, bez ohledu na to, zda je to sledovaný tým nebo jeho soupeř.

Nabídka / Filtr / Bilance

Minimální počet odehraných zápasů

V této části můžeme definovat, kolik minimálně musí mít tým odehráno zápasů (v období určeném v sekci Nastavení), aby byl ve filtru dále posuzován:
Nabídka / Filtr / Bilance

Výsledek v posledních zápasech

Část Výsledek v posledních zápasech je v každé podsekci hned dokonce třikrát. Je tak možné definovat trojice různých podmínek pro výsledky týmu v posledních zápasech. Pokud je v jedné podsekci aktivováno více částí Výsledek v posledních zápasech, pak pro splnění podmínek podsekce musí být splněny všechny tyto části.
Nabídka / Filtr / Bilance / Výsledek

Kolik zápasů určuje, kolik posledních zápasů týmu se má prohlížet. Tento parametr ještě více zužuje hodnoty z Filtr / Nastavení. Pokud je v této části zadáno třeba více zápasů, než ve Filtr / Nastavení, bude k dispozici jen tolik zápasů, kolik je specifikováno ve Filtr / Nastavení.

Výsledek označuje druh výsledku, který je požadován. K dispozici je výhra, remíza, prohra, ale i nevýhra, neprohra a neremíza.

Podmínky pro kurz umožňují stanovit podmínky pro celkový kurz zápasů, které byly v této sekci nalezeny (skončily odpovídajícím výsledkem). Je možné porovnávat minimální, průměrný nebo maximální kurz těchto zápasů. Například při zkoumání proher týmu můžeme chtít zadat podmínku pro minimální kurz na tým "větší než 1,60": tedy jinými slovy se nesmělo stát, že v situaci, kdy byl na tým vypsán kurz 1,60 nebo nižší, nesměl tento tým v předchozích zápasech prohrát.

Položka Kolikrát tento výsledek stanoví, kolikrát minimálně muselo být dosaženo v posledních zápasech určeného výsledku. Pokud je u této položky zadána nula, pak jsou vráceny všechny zápasy: v tom případě můžeme počet zápasů s daným výsledkem využít v sekci Filtr / Sloupce a tam s ním dále pracovat.

Omezit max. počet zápasů omezuje maximální nepřetržitou sérii určeného výsledku. Tato série je počítána z počtu zápasů/dnů definovaných ve Filtr / Nastavení, nikoliv v této části filtru. Vhodné například pro situaci, kdy ve Filtr / Nastavení stanovíme delší období a v kratším období pak hledáme aktuální sérii výsledků: omezením maximální série pak můžeme mít jistotu, že aktuální dlouhá série shodných výsledků nebyla v minulosti někdy ještě delší.

Řádky s legendou --> stejně jako v jiných oblastech filtru označují, které položky budou po aktivaci této části filtru nově dostupné ve Filtr / Sloupce.

Úspěšnost

V části Úspěsnost lze nastavit podmínky pro bodovou úspěšnost týmu v posledních zápasech.
Nabídka / Filtr / Bilance / Úspěšnost

Pokud je aktivní volba Maximálně zápasů, pak je úspěšnost počítána jen z tohoto počtu zápasů, pokud byly odehrány v rámci období/zápasů stanoveném v sekci Filtr / Nastavení.

Pro samotnou úspěsnost týmu mohou být aktivovány až dvě podmínky. To je užitečné při potřebě stanovit interval pro úspěšnost (na obrázku je to interval 20 až 65 procent).

Počty branek

Každá podsekce nabízí hned tři části Statistiky tým. Zde je možné stanovit podmínky pro počet vstřelených branek týmem. A dokonce je možné odlišit, zda se má jednat o celkový počet branek v zápasu do rozhodnutí, počet branek v základní hrací době nebo třeba počet branek v zadané části zápasu.
Nabídka / Filtr / Bilance / Vstřelené
Na dalším obrázku jsou všechny volby určující, jaký počet branek má být brán v úvahu:
Nabídka / Filtr / Bilance / Vstřelené
.. tato sekce tedy nabízí i nástroj, jak pracovat s tenisovými statistikami nebo u fotbalu s počtem udělených karet, rohových kopů, atd. Pokud jsou tyto položky aktivní, pak se k nim vztahují podmínky zadané v této sekci (ale ne položka "Jen první gól").

Položka Kolik zápasů určuje, z kolika utkání se má statistika počítat. Opět platí, že tento počet zápasů musí být podmnožinou limitů dnů/zápasů stanovenách v sekci Filtr / Nastavení.

Kolikrát byla splněna určuje, kolik ALESPOŇ zápasů muselo splňovat zadané podmínky. Pokud je zadán počet nula, pak jsou vráceny všechny zápasy a s počtem zápasů, které vyhovují podmínkám lze pracovat pomocí Filtr / Sloupce.

Pokud je aktivní volba Jen první gól, pak jsou brány v úvahu jen první vstřelené branky v zápasu. Jsou tedy také ignorovány následující podmínky pro stanovení počtu branek (první branku zápasu vstřelil sledovaný tým vždy maximálně jednu).

Ve Filtr / Sloupce může být z této sekce vrácen sloupec s průměrným počtem branek ze zápasů dle podmínek v sekci (počet zápasů, určený druh výsledku: konečný, základní hrací doba, určený část zápasu, ...).

Jestliže není aktivní volba pro 1. gól, pak lze aktivovat až dvě podmínky pro počet branek. Dvě podmínky jsou užitečné při stanovení intervalu. Na obrázku je vyžadováno vstřelení dvou nebo tří branek.

Obdobné jako část pro vstřelené branky jsou i části pro obdržené branky (= sekce Statistiky soupeř) a pro součet branek v zápasu (= sekce Statistiky součet). Každá z obou dalších částí je opět k dispozici hned 3x, což umožňuje stanovit nejrůznější kombinace podmínek.

Umístění v tabulce

Další část se týká podmínek pro pořadí týmů v celkové tabulce (není dostupné pro tabulky doma / venku).
Nabídka / Filtr / Bilance / Tabulka
Je možné zadat podmínku na umístění v zadané části tabulky (tabulku lze "rozdělit" na poloviny, třetiny, ...). Můžeme tedy například hledat jen zápasy, kde se hosté nacházejí ve 3. čtvrtině tabulky soutěže (při procházení archivu zápasů je vždy bráno umístění v tabulce platné před odehraním analyzovaného zápasu).

Také lze zadat požadavek na velikost bodového odstupu od prvního místa v tabulce.