Ukázka - skupiny soutěží, návratnost kursů

Nabídka / Filtr, praktické užití

Následující ukázka ilustruje použití jednoduchého filtru, vytvoření skupiny soutěží a užití filtrování pro vyhodnocení návratnosti kursů pro daný filtr.

Jde tedy o několik jednoduchých úloh v Trefíku. Cílem ukázky není nalézt nějakou průlomovou strategii sázení, ale ilustrovat možnosti Trefíku.

Vycházet budeme z úvodního okna v režimu Nabídka (viz volba Nabídka vpravo dole). Za tohoto stavu jsou zobrazeny zápasy z více soutěží najednou:

Na obrázku je vlevo nahoře vybrán FOTBAL. Pod sportem je zvoleno období "BUDE V TÝDNU" - tedy zápasy, které budou hrát až do pondělních ranních hodin. V sekci SLOUPCE A STATISTIKY je zvoleno omezení na zobrazení zápasů jen s kursy (a tedy proto je tato sekce zvýrazněna).

Po umístění kurzoru myši nad kurs se zobrazí bublina s přehledem kursů všech kanceláří (zobrazení bubliny musí být aktivováno v menu pravého tlačítka myši).

Toto je tedy výchozí zobrazení všech fotbalových zápasů s kursy vybrané kanceláře (vlevo dole je zvolena Fortuna). Zápasů je celkem 362 (jak je uvedeno vlevo dole pod seznamem zápasů).

Nejprve si ukážeme, jak zobrazit jen zápasy zvolených soutěží:

V pravé dolní části okna lze aktivovat filtr pro soutěže. Tvorbu filtru můžeme vyvolat tlačítkem s šipkou - na obrázku je na něm kurzor myši. Zobrazí se nové okno, kde je uveden přehled filtrů soutěží:

.. tlačítkem EDITOVAT FILTR lze seznam upravit.

Po vytvoření filtru pro soutěže je nutno tento filtr vybrat v úvodním okně a aktivovat volbu SOUTĚŽE. Pak již stačí znovu zobrazit zápasy:

.. tím jsme tedy získali 49 zápasů z námi vybraných soutěží.

Dál budeme vytvářet jednoduchý filtr pro hledání zápasů. Vlevo dole tedy aktivujeme volbu FILTR. Vlastní filtr lze pak vytvořit / editovat pomocí tlačítka se šipkou - na následujícím obrázku je na něm umístěn kurzor myši:

.. pro zadání filtru se objeví toto okno:

Na obrázku jsou ve filtru zadány dvě podmínky: 1) pro výsledky domácího týmu v posledních zápasech, 2) pro výsledky hostujího týmu v jeho posledních zápasech. Domácí měli z posledních 5 zápasů (alespoň) 3x vyhrát. Naproti tomu hosté měli v posledních 5 zápasech (alespoň) 3x prohrát. Také je na obrázku vidět, že je ve filtru nastaven vztah mezi oběma podmínkami: podmínky zadané pro bilanci domácích a hostů NEMUSÍ být splněny zároveň. Stačí tedy, aby byla splněna podmínka pro domácí NEBO pro hosty.

Definice filtru je rozdělena do mnoha sekcí. Lze mezi nimi přecházet pomocí menu pravého tlačítka myši.

U filtru budeme chtít vyhodnocovat jeho návratnost, tedy vztah tipů ke skutečně vypsaným kursům. Proto si nastavíme zobrazení sloupců PROFIT, které počítají návratnost pro jednotlivé tipy. Zobrazení nových sloupců lze definovat pomocí části Filtr / SLOUPCE. Tuto část zobrazíme po aktivaci tlačítka DALŠÍ:

.. aktivujeme pak tedy položku SLOUPCE a tlačítkem EDIT otevřeme okno k nastavení sloupců:

.. v tomto okně aktivujeme zobrazení sloupců PROFIT. U sloupce PROFIT 1 je na obrázku také aktivní hodnota OZN., tedy označení/zvýraznění hodnot tohoto sloupce v okně Nabídka.

Po aplikaci filtru s definovanými sloupci Profit získáme v okně Nabídka (po nastavení období od 1.1.2016 - aby byly zobrazeny již odehrané zápasy a bylo je tedy možné vyhodnotit):

.. v okně Nabídka jsme ještě v menu pravého tlačítka myši aktivovali "zobrazení patičky s počty". Pak jsou dole pod seznamem zápasů dostupné souhrnné bilance. Pravým tlačítkem myši lze na této patičce změnit počítání bilancí.

Zajímá nás bilance pro sloupec Profit 1 (neb jsme sestavili jednoduchý filtr, který by měl vracet zápasy, kde by domácí měli být favoritem). Z celkem 239 zápasů, které odpovídají nastavením filtru jsme získali souhrn pro profit 1 (tedy při vsazení všech nalezených zápasů s kursem na tip 1) ve výši -0,10. To značí ztrátu deseti procent z celkové vsazené částky.

Pokud se podíváme na souhrn bilance pro Profit 0, tedy sázky na remízu u všech nalezených zápasů, je tato hodnota kladná: získali bychom pět procent z celkové vsazené částky. Ale to je zřejmě jen nechtěný produkt sestaveného filtru.

Ztráta 10% při sázkách na domácí je samozřejmě špatnou bilancí filtru. Zkusíme tedy filtr změnit a nastavíme, aby podmínky pro vyhrané zápasy domácích a prohrané zápasy hostů musely být splněny zároveň:

.. v okně Nabídka pak upravený filtr vrátí tuto situaci:

.. tedy zisk 13% při vsazení na všechny vrácené zápasy na výhru domácích. To je nadmíru pěkný výsledek. Nicméně nelze přeceňovat, neb vráceno bylo pouze 31 zápasů, což není dostatečný vzorek na prohlášení vytvořeného filtru za zázračně ziskový.

Pokud zvětšíme období, z něhož chceme najít zápasy, o rok, tedy od 1.1.2015, získáme tuto situaci:

.. i tady je zisk zajímavý: 8%, při celkem 136 nalezených zápasech.

Teď se budeme věnovat analýze úspěšnosti jednotlivých kursů. Návratnost sázek při daném kursu získáme tlačítkem STATISTIKY v horní části okna Nabídka, při volbě NÁVRATNOST. Zobrazí se následující okno:

.. návratnost u tipu 1 ukazuje sloupec "1 poměr". Tam, kde je hodnota kladná (=zobrazeno tučně), je dosaženo zisku. Celková návratnost je zobrazena zcela dole - oněch 0,08, které jsou shodné jako je souhrn pro sloupec Profit 1 v okně Nabídka.

Pomocí nové funkce v Trefíku můžeme uložit tuto bilanci kursů a pracovat s ní při hledání budoucích zápasů se stejným filtrem. Cílem pak bude, aby nám filtr přinesl jen takové tipy, které v minulosti přinášely zisk (tedy měly kladnou návratnost).

Uložení bilance kursů lze provést v okně Filtr, pomocí tlačítka KURSY v dolní části:

.. volbou "Uložit aktuální bilanci" lze uložit údaje, které jsou dostupné ve výše zobrazeném okně Statistiky / Návratnost.

Pokud je aktivní položka "Ukládat bilance pro jednotlivé soutěže", pak se uloží jednak celková bilance kursů za všechny zvolené soutěže, jednak také bilance pro každou soutěž jednotlivě (pro více sezón jedné soutěže se uloží společná souhrnná bilance). To lze využít v případě, kdy chceme nastavit hledání kursů pro každou soutěž samostatně v závislosti na tom, jak pro danou soutěž kursy v minulosti vycházely.

V našem případě se uloží kursy pro vytvořenou skupinu soutěží "Fotbal - top ligy". A pro stejný filtr tedy můžeme mít uložené různé bilance kursů pro různé skupiny soutěží.

Uložené bilance kursů lze prohlížet. Po uložení naší ukázkové bilance je dostupné toto:

.. teď budeme chtít, aby hledání budoucích zápasů zohlednilo tuto uloženou návratnost kursů a vracelo jen také kursy, které jsou v této uložené bilanci ziskové.

Ve filtru tedy musíme aktivovat sekci "Uložené bilance pro kursové hladiny" a nastavit ji takto:

.. limitní návratnost určuje, jaká musí být uložená návratnost, aby byl daný kurs filtrem vrácen.
Dále lze zadat, kolik minimálně muselo být uloženo úspěšných tipů při daném kursu (v našem případě není aktivní, neb jsme pracovali s málo zápasy).

Můžeme také zvolit, pro jaký tip musí být splněna limitní návratnost. V našem příkladu je zvolen tip 1, neboť analyzujeme výhry domácích.

Poslední volbou této sekce filtru lze skrýt všechny kursy vrácených zápasů, které nesplňují nastavenou limitní návratnost. Jestliže tedy bude zápas filtrem vrácen, nebudou u něj zobrazeny všechny dostupné kursy, ale jen kursy, u kterých je uložená návratnost zisková.

Pokud upravený filtr použijeme na aktuální nabídku zápasů, dostaneme tento výsledek:

.. tedy jediný zápas. Platí pro něj, že domácí v posledních pěti zápasech alespoň třikrát zvítězili a zároveň hosté v posledních svých pěti zápasech alespoň třikrát prohráli. Zároveň platí, že kurs 2,14 byl v uložené kursové analýze ziskový.