Ukázky z Trefíku

Několik informací k různým funkcím v Trefíku

Nabídka s detaily a statistikami, Statistika pro live sázení, Detaily k zápasům, Více filtrování, Chromium, Online, Martingale

Analýza systému Martingale

Martingale je takový systém sázení, kdy si stanovíme, jak vysokou chceme získat výhru a podle toho vypočítáme vklad na vsazený tiket. Pokud tiket není vítězný, pak při další sázce navyšujeme vklad takovým způsobem, abychom celkově byli v zisku, tedy i s předchozími prohranými tikety.

Systém má tu výhodu, že jeden vyhraný tiket přinese zisk za celé sledované období. Nevýhodou je naopak možnost příliš vysokého vkladu v případě více nezdarů za sebou.

Trefík přináší možnost, jak takovýto systém sázení analyzovat zpětně a sledovat vývoj zisku / nákladů v čase. Analýza je dostupná v okně Nabídka pomocí volby Statistiky / Martingale.

Systém sázení Martingale

Na obrázku je systém Martingale analyzován na zápasech NHL, kdy je na každý zápas vsazen tip na remízu. Zápasy nejsou vybrány pomocí žádného filtru, jednoduše je vsazeno na všechny zápasy. Použitím příhodného filtru a eliminací "jasných výher" lze úspěšnost systému navýšit.

V dolní části okna je statistika úspěšnosti tipů. Dále nejdelší série proher v řadě. Maximální ztráta označuje, jaká byla ztráta v systému mezi dvěma vyhranými sázkami. Maximální ztráta celkem - zde je ke ztrátě mezi dvěma sázkami připočten celý získ / ztráta systému od začátku. Hodnota Vsazeno označuje součet všech vkladů na sázky v systému. Zisk je celková výše výher mínus celková výše vkladů.

U vybraných zápasů může nastat situace, kdy v jeden čas začíná více zápasů, nebo kdy se další zápas začne hrát ještě dříve, než je předchozí zápas ukončen. Další komplikací pro výpočet vkladu na další tip je situace, kdy se zápas zápasy hrají v noci a my nemáme možnost ovlivnit vklad na další sázky dle výsledky předchozího zápasu. Trefík nicméně všechny tyto situace při analýze systému Martingale dokáže řešit. Nabízí možnost rozložení vkladu na všechny zápasy, které z nějakého důvodu nemohou být vsazeny postupně s rozpočítaným vkladem. Druhou možností je výběr jen jednoho zápasu dle zadaného kritéria (první zápas, nejnižší kurs, nejvyšší kurs). Parametry analýzy lze nastavit v dolní části okna.

Tam lze také nastavit stanovenou výši zisku (od ní se vypočítávají vklady na jednotlivé tikety) a další další údaje potřebné pro analýzu.

Systém sázení Martingale
.. na tomto obrázku je vidět začátek sázek na vybrané zápasy v systému Martingale.

Touto analýzou lze zkoumat nalezené zápasy k jakémukoliv definovanému filtru pro okno Nabídka. Tím lze snadno zjistit výnosnost a rizikovost daného filtru pro systém Martingale.

Systém sázení Martingale

Poslední obrázek ukazuje analýzu Martingale pro stejné obrázky jako analýza výše, s tím rozdílem, že je vždy ze zápasů hraných v zadané hodiny / souběžně vsazen jen jeden zápas - ten s nejnižším kursem.