Jednoduchý filtr pro okno Nabídka

Hledání zápasů, kde aspoň jeden z týmů má sérii 10 zápasů bez remízy

Ukážeme si vytvoření a použití jednoduchého filtru pro okno Nabídka. Budeme chtít pracovat se zápasy, kde aspoň jeden z týmů má aktuální sérii (alespoň) 10 zápasů bez remízy.

Vytvoříme si tedy v okně Nabídka filtr. Ve filtru zadáme podmínky, aby se vracely jen takové zápasy, kde mají domácí nebo hosté sérii 10 zápasů bez remízy. K domu využijeme sekci filtru Bilance:
Filtr pro 10 neremíz v řadě
.. pro domácí i hosty je nastaveno, aby bylo sledováno posledních 10 zápasů. A je zadáno, že výsledek "neremizovali" měl být v posledních 10 zápasech 10x.

Čistě kvůli vyhodnocení sázení na vyhledané zápasy je aktivní i část Sloupce. Jsou v ní vybrány sloupce Profit 1, Profit 0 a Profit 2:
Filtr pro 10 neremíz v řadě
.. tedy sloupce, které počítají celkový zisk při sázce na daný tip u zápasu. Bude ukázáno dále ..

V sekci Nastavení u filtru je ještě nutno definovat, z jakého období se mají zápasy vyhledat - tedy jak dlouhé (ve dnech) má být období před zkoumaným zápasem (pro každý zápas je období posuzováno samostatně), ve kterém se má série neremíz hledat. Starší výsledky pak nejsou brány v potaz. V našem případě je zadáno sledování 100 dnů zpětně:
Filtr pro 10 neremíz v řadě
Dále je aktivní volba "Analýzu provést napříč soutěžemi". To znamená, že budou zkoumány všechny zápasy obou týmů, bez ohledu, zda se hrají v ligové soutěži nebo v poháru.

Vytvořený filtr zkusíme použít v nejvyšší české fotbalové lize v období od 1. ledna 2020:
Filtr pro 10 neremíz v řadě
.. z obrázku je vidět, že za období od začátku roku 2020 do začátku října 2021 bylo v české lize nalezeno celkem 23 zápasů, kdy alespoň jeden tým má aktuálně sérii 10 zápasů bez remízy. Z toho skončilo 7 zápasů výhrou domácích, 10 zápasů (což je 45%) skončilo remízou a 5 jich skončilo výhrou hostů (jeden zápas nebyl odehrán).

Předchozí obrázek také ukazuje hodnotu 0,77 u souhrnu sloupce Profit 0. To znamená, že pokud bychom na každý z nalezených zápasů vsadili na remízu vždy shodný vklad, byl by výsledkem ZISK ve výši 77% vkladu (vyhráli bychom zpět vklad + 77% vkladu navíc).
To je snad až příliš příznivý výsledek filtru. Nicméně bude zřejmě ovlivněn menším počtem zkoumaných zápasů. Zkusíme tedy filtr použít nad prestižními fotbalovými soutěžemi (to je název skupiny soutěží; lze ji upravit tlačítkem vpravo od názvu této skupiny):
Filtr pro 10 neremíz v řadě
.. v tomto případě je výsledek špatný: 8% ztráta celkového vkladu. Nicméně při bedlivějším zkoumání jednotlivých soutěží můžeme zjistit, že třeba u anglické ligy skončilo remízou jen minimum zápasů. Obdobně je to u dalších nejprestižnějších lig. Určitě by stálo za prozkoumání vynechat tyto soutěže a sestavit si skupinu soutěží, kde je četnost remíz zajímavější.

Nicméně i přes celkový špatný výsledek při skupině soutěží "Prestižní fotbal" se ještě podíváme na vyhodnocení sázek podle výše kurzů. Tuto bilanci najdeme pod tlačítkem Statistiky / Návratnost. Vypadá následovně:
Filtr pro 10 neremíz v řadě
.. v tabulce je vyhodnocení sázek na tipy 1 - 0 - 2 v závislosti na výši kurzu na daný tip. Hodnoty ve sloupci "poměr" udávají, kolik procent bude zisk za všechny sázky na daný tip s kurzem v daném rozmezí. Pokud "poměr" obsahuje kladnou hodnotu, jde o zisk, tedy o zajímavý údaj.
Z obrázku je vidět, že zajímavé jsou sázky na remízu, pokud je kurz do hodnoty 3,20 .. pak bylo dosaženo zisku i ve skupině soutěží "Prestižní fotbal".

Ověření ziskovosti můžete v Trefíku jednoduše provést i při jiném zúženém výběru soutěží - stačí vytvořit vlastní skupinu soutěží.
Modifikací úlohy může být zkoumání série bez remíz jen u domácích za situace, kdy hosté nejsou výrazným favoritem (což lze zjišťovat třeba podmínkou na výši kurzu). Jinou obměnou může být hledání zápasů, kde domácí nebo hosté v posledních 10 zápasech alespoň 9x neremizovali (zápasů bude více než při hledání čisté série 10 neremíz z 10 zápasů). Další možností je při hledání neremíz zkoumat jen zápasy ze stejné soutěže (např. vynechat poháry).