Řazení skupin zápasů v okně Nabídka

V jaké soutěži je testovaná strategie nejúspěšnější?

V okně Nabídka můžeme získat zápasy odpovídající námi definované strategii pro výběr tipů. Po zobrazení zápasů může být následujícím krokem výběr soutěží, ve kterých strategie funguje nejlépe. Lze k tomu použít řazení skupin zápasů.

Skupinou zápasů budou zápasy z jedné soutěže (co soutěž, to jedna skupina). K vytvoření takového rozdělení zápasů stačí seskupit zobrazené záznamy podle soutěže. K nastavení seskupování slouží pole pod výběrem druhu kurzu:
Řazení skupin
.. v tomto případě jsou zápasy seskupeny podle pole Soutěž. A jestliže je zároveň v okně Nabídka nastaveno, aby se v názvu soutěže neuvádělo kolo, v němž se zápas hraje, pak je každá soutěž vždy v jedné samostatné skupině (pokud by bylo zobrazeno i kolo, pak by každé kolo soutěže bylo v jedné samostatné skupině). Menu pravého tlačítka v okně Nabídka, resp. část tohoto menu:
Řazení skupin

V okně Nabídka zobrazíme kurzy na výsledek 1. poločasu. A zároveň pomocí jednoduchého filtru, kde je použita jen sekce Sloupce zobrazíme hodnoty Profit pro tipy 1, 0 a 2. Také zobrazíme název soutěže a výsledek zvolené sázky (hodnoty s hvězdičkou), tedy v našem případě výsledek 1. poločasu:
Řazení skupin
okno Nabídka bude vypadat takto:
Řazení skupin
.. aktivováno je počítání průměrů vstřelených branek pro domácí i pro hosty jak ve skupinách zápasů, tak celkově za všechny zápasy. Průměry je možné zobrazit po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušném zápatí (zápatí musí být zobrazeno, což lze aktivovat v menu pravého tlačítka v okně Nabídka).

Nad seznamem zápasů je oblast, kde je zobrazeno, podle jakých polí jsou zápasu seskupeny (oblast lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka vpravo od výběru sloupce k seskupování /viz první obrázek v této ukázce/). Kliknutím pravého tlačítka myši na této oblasti (nebo na záhlaví sloupců v okně Nabídka) se zobrazí menu:
Řazení skupin
.. položkou Sbalit vše zůstanou zobrazena jen záhlaví jednotlivých skupin, tedy názvy soutěží:
Řazení skupin
stiskem pravého tlačítka myši na záhlaví soutěže se zobrazí menu, jak je zobrazeno na předchozím obrázku. Z tohoto menu lze určit, jak mají být řazeny zobrazené skupiny. Položka "Řadit dle hodnoty ve skupině" znamená řazení podle soutěže (neboť zápasy jsou seskupeny podle názvu soutěže). Dalšími možnostmi je řazení podle jednoho ze souhrnných výpočtů.
Po aktivaci řazení skupin podle "Součet za Profit 1" se skupiny setřídí podle návratnosti vkladů při sázkách na tip 1:
Řazení skupin
.. nahoře jsou skupiny, kde je návratnost nejnižší (-1 znamená ztracený celý vklad).
Pokud chceme nejprve zobrazit skupiny s nejvyšší návratností, změnu směru řazení provedeme kliknutím v poli pro zobrazení aktuálního seskupování, tedy na poli s nápisem Soutěž, konkrétně v jeho pravé části (tím se změní symbol v této pravé části: porovnejte předchozí a následující obrázek):
Řazení skupin
.. na obrázku je jedna skupina rozbalena, můžeme tedy ověřit správnost výpočtu při sázkách na výsledek prvního poločasu. Celková souhrnná hodnota pro profit 1, tedy výsledek při sázkách na výhru domácích v prvním poločasu označuje ztrátu 9% z vloženého vkladu.

Po zjištění, jaké soutěže dávají nejlepší výsledky, můžeme v okně Nabídka zobrazit jen tyto vybrané soutěže. To lze nejsnáze provést pomocí "rychlého filtru", tedy kliknutím na pravou horní část záhlaví sloupce Soutěž. Objeví se okno, kde můžeme určit, jaké soutěže budou zobrazeny:
Řazení skupin
.. už během vybírání soutěží se výběr projevuje na obsahu okna Nabídka, můžeme tedy průběžně ověřovat, celkový výsledek. Po dokončení výběru bude okno Nabídka vypadat takto:
Řazení skupin
.. tedy celkový profit při sázkách na výhru domácích ve vybraných soutěžích v 1. poločase je 21%.
Tento způsob výběru soutěží slouží zejména k rychlému ověření, jaké soutěže aktivovat. Pro stálý seznam soutěží pro okno Nabídka lze využít sestavení filtru soutěží, jak je ilustrováno v této ukázce.

Tato ukázka nepoužívá žádný filtr pro omezení výběru zápasů. Využívá jen funkci Sloupce z filtru pro zobrazení nových sloupců. Pokud bychom pomocí filtru zkusili vybírat zápasy, kde je pravděpodobnější výhra domácích v prvním poločasu, pravděpodobně bychom dokázali i navýšit celkovou bilanci při sázkách na výhru domácích. K inspiraci si můžete projít ukázky použití filtru.