BetBuilder

Analýza kombinovaných sázek v Trefíku

Sázkové kanceláře nabízejí možnost sestavit si vlastní kombinaci sázek na zápas. V nabídce jsou sázky na počet branek (jak pro tým, tak v součtu), zda oba týmy dají gól, kdo dá první gól, ... Trefík nově umožňuje na odehraných zápasech snadno sledovat, kdy kombinovaná sázka vyšla. Základní popis této funkce.

Kombinované sázky lze nově analyzovat přímo ve filtru pro okno Nabídka. To přináší značný nový potenciál pro analýzy zápasů. Tímto způsobem je možné hromadně zkoumat výsledek kombinovaných sázek u vybraných soutěží nebo skupin soutěží. Výstupem filtru je jednak počet zápasů, kde byla zadaná podmínka splněna, jednak může být výstupem i přehledný výstup označující, v jakých zápasech byla podmínka splněna.

K ukázce použijeme vyhodnocení jednoduché sázky: Výhra o gól:
Betbuilder: výhra o gól

V okně Filtr aktivujeme sekci BetBuilder. V ní označíme, že jsou sledovány sázky na tým a vybereme dříve definovanou sázku "Výhra o gól". Nebo ji v tomto okamžiku vytvořime pomocí řádku Definice a tlačítka BetBuilder:
Betbuilder: výhra o gól
.. ve filtru jsou dostupné celkem 4 očíslované sekce BetBuilder. V každé sekci můžeme aktivovat jinou kombinovanou sázku.

Aby byl dostupný přehled zápasů s označením, v jakém byla vybraná sázka splněno, aktivujeme ve filtru také sekci Forma (ukázka k této sekci). Aby sekce Forma pracovala se sázkou BetBuilder, aktivujeme řádek Místo toho bude BetBuilder 1. V sekci Forma je na obrázku zvolen výstup pro zápasy "Domácí celkem". Tedy přehled zápasů bude dostupný jen pro domácí tým a bude počítán z jeho zápasů doma i venku.

V sekci Filtr / Sloupce pak aktivujeme výstup nových hodnot pro okno Nabídka:
BetBuilder ve filtru pro okno Nabídka
.. je dostupných celkem 6 hodnot pro oba soupeře (domácí / hosté) s rozlišením, z jakých zápasů se má údaj počítat: jen ze zápasů doma / venku nebo ze všech. Výstupem bude vždy počet zápasů, kde byla splněna sázka vybraná v sekci BetBuilder.
Dále je také aktivován výstup ze sekce Forma (sekvence pro všechny zápasy domácích).

Okno Nabídka pak může vypadat třeba takto:
BetBuilder ve filtru pro okno Nabídka
.. výstup u řádku v zápasu Celtic - Livingston znamená, že v šesti zápasech (z období / počtu zápasů dle definice v Filtr/Nastavení; v tomto konkrétním případě jsou statistiky počítány z posledních 10 zápasů stejné soutěže) vyhrál Celtic o gól. V domácích zápasech vyhrál o gól ale jen 2 zápasy z posledních 10. Livingston vyhrál z posledních 10 zápasů celkem 4x o gól. Ale jen 1x z posledních 10 zápasů venku. U výstupu ze sekce Forma je vidět, že Celtic vyhrál o gól všechny své poslední 3 zápasy, další 2 zápasy skončily jiným výsledkem, předtím opět přišlo jedno vítězství o gól. Na obrázku jsou "rozkliknuté" poslední zápasy Celticu - je tak možné provést rychlou kontrolu zobrazených statistik (jen je nutno zohlednit, že v definici filtru jsou počítány jen zápasy stejné soutěže).