Změny kurzů

Aktuální nabídka se zvýrazněnými změnami kurzů

Tato ukázka přináší jednak tmavý vzhled Trefíku, jednak zápasy aktuální nabídky se zvýrazněním změn kurzů oproti prvnímu vypsanému kurzu na zápasy.

Změny kurzů
Na obrázku je okno Nabídka se zápasy jedné vybrané soutěže. V levém seznamu soutěží jsou uživatelem definované skupiny soutěží. Tedy jedna soutěž může být zobrazena vícekrát, pokud je ve více skupinách.

Kurzy jsou vždy maximální hodnoty ze zadané skupiny kanceláří, v tomto případě ze všech českých kanceláří (viz výběr kanceláře <- CZE -> vlevo dole).

Barevně označené 3 sloupce zcela vpravo u zápasů zachycují změny kurzů (1 / 0 / 2) oproti prvnímu vypsanému kurzu na zápas. Pokud jsou hodnoty v těch to sloupcích vyšší než 1, byl kurz oproti původní hodnotě navýšen, pokud jsou menší než jedna, byl snížen.

Aktuální maximální kurz zobrazený ve sloupcích vlevo je porovnáván s maximálním kurzech u prvního vypsaného kurzu u všech kanceláří zvolené skupiny, tedy u všech českých kanceláří.

Porovnání kurzů zajišťuje tento filtr pro okno Nabídka:
Změny kurzů
.. je nastaveno zobrazení prvního vypsaného kurzu (to je určeno hodnotou 99999 u zadání počtu minut) v samostatném sloupci. Sloupce jsou nastaveny v samostatné sekci Filtr / Sloupce:
Změny kurzů
.. porovnání kurzů je provedeno podílem kurzů, ale vždy snížených o hodnotu jedna. Zvýšení kurzů z 1,50 na 2,00 je tedy vyhodnoceno jako zdvojnásobení hodnoty kurzu (1 / 0,50 = 2).
K samotnému výpočtu poměru kurzů je tak nutné nejprve vytvořit pomocné sloupce, kde budou porovnávané kurzy snížené o jedna (snížení o jedna je provedeno funkcí ROZDÍL, ve SLOUPEC 2 je uvedeno +1, což označuje číslo 1; neboť uvedení samotné jedničky by odkazovalo na kurz na tip 1).
Pomocné sloupce nejsou zobrazeny, zobrazení je nastaveno až u výsledku porovnání, tedy u podílu pomocných sloupců. Navíc je nastaveno zbarvení výsledků podílu podle výše výsledné hodnoty.

Použitý tmavý motiv je určený v Nastavení / Vzhled takto:
Změny kurzů

Zobrazené zápasy je možné seřadit podle výše změny kurzu. A funguje to i u odehraných zápasů, kde je pak možné sledovat, zda skutečně zápasy končily úspěchem týmu, na který byl výrazně snižován kurz.