Základy použití filtru v okně Nabídka

Ukázka jednoduchého filtru pro hledání zápasů NHL

Filtr pro okno Nabídka obsahuje velké množství funkcí, které si každý uživatel může uzpůsobit k ověření a používání své vlastní strategie výběru zápasů. Ukážeme si zcela základní možnosti využití filtru.

Na následujícím obrázku je aktivní režim vzhledu Soutěž (volba vpravo dole) - to znamená, že jsou zobrazeny zápasy ze soutěže vybrané v levém seznamu (zde NHL):
Filtr pro okno Nabídka
.. vlevo dole je vybrána kancelář "CZE", což je skupina všech českých kanceláří. U zápasů tak jsou zobrazeny nejlepší dostupné kurzy ze všech českých sázkových kanceláří.

Po umístění kurzoru myši na jakýkoliv kurz se zobrazí "bublina" s přehledem kurzů v dalších kancelářích (na obrázku jsou jen české, Trefík nabízí i zahraniční.

Sloupec zcela vpravo ukazuje složenou kurzovou hladinu pro zápas. Pokud by hodnota byla vyšší než 100, pak by šlo o surebet.

.. takto vypadá okno Nabídka v režimu vzhledu Soutěž, pokud není aktivní žádný filtr. Zobrazeny jsou všechny zápasy a můžeme porovnávat nejvyšší dostupné kurzy, případně hledat sázky typu surebet.

Z levé dolní části okna pak můžeme otevřít okno pro definici filtru. A využijeme sekci Bilance / Domácí celkem / Výsledek v posledních zápasech. Tedy budeme zkoumat bilanci domácích týmů ve všech minulých zápasech (= hraných doma i venku). Filtr nastavíme takto:
Filtr pro okno Nabídka
.. v sekci Nastavení je určeno, že bude zkoumáno posledních 100 dnů. Pokud se tedy některé z dále definovaných posledních 5 zápasů hrály dříve než před 100 dny, pak by to výpočtu nebyly zahrnuty.
V sekci "Výsledek v posledních zápasech" je určeno zkoumání posledních 5 zápasů (položka "Kolik zápasů"). V těchto 5 zápasech je hledána výhra týmu.
Dále je určeno, že výhra týmu v posledních 5 zápasech musela nastat 3x (položka "Kolikrát tento výsledek").

Výsledek použití tohoto velmi jednoduchého filtru:
Filtr pro okno Nabídka
.. v zadaném období 10.1. až 15.1. bylo nalezeno celkem 9 zápasů. Každý zápas/řádek můžeme pomocí symbolu zcela vlevo "rozkliknout" a v záložce "Domácí" zkontrolovat výsledky posledních zápasů domácího týmu, zda splňují nastavení filtru:
Filtr pro okno Nabídka
.. vidíme, že Carolina v posledních 5 zápasech 4x vyhrála. Tedy je splněna podmínka 3 výher. V dalším si ukážeme, jak dále pracovat s tímto počtem výher, jak jej lze lépe omezit nebo určit, aby se jednalo o poslední 3 zápasy.

Nejprve do filtru přidáme část Sloupce (pomocí tlačítka Další ve spodní části okna pro definici filtru aktivujeme sekci Sloupce a otevřeme nové okno. V tomto okně můžeme zvolit, jaké sloupce budou přidány ke všem zápasům. Dostupná nabídka sloupců je přímo spojena s aktivními podmínkami v právě použitém filtru:
Filtr pro okno Nabídka
.. v našem případě tak zvolíme k zobrazení (aktivací prvního sloupce) položku "vyhráli Domácí Celkem". V nastavení této položky ještě aktivujeme barevné odlišení hodnot od 1 do 5.

Definice filtru pak vypadá i s aktivní sekcí Sloupce takto:
Filtr pro okno Nabídka
.. a použití filtru s novým sloupcem a barevně vyznačenými hodnotami nového sloupce vypadá následovně:
Filtr pro okno Nabídka
.. můžeme tak sledovat, kolik přesně má domácí tým výher z poslední pěti zápasů. Podle tohoto počtu pak můžeme zápasy seřadit (kliknutím na záhlaví tohoto sloupce) nebo můžeme podle těchto hodnot zápasy filtrovat (také kliknutím na záhlaví tohoto sloupce).

Dále budeme zkoumat sekci Nastavení ve filtru. Aktivací položky Série výsledků musí být souvislé, mohou být delší bude vynuceno, aby právě poslední zápasy týmů skončily zadaným výsledkem. A aby mezi těmito posledními zápasy byla série výsledků o alespoň zadané délce. Tedy konkrétně v našem případě, kdy je zadán požadavek na 3 vítězné zápasy, tak musí jít o 3 nejnovější zápasy týmu. Zároveň je možné, aby i 4. poslední zápas skončil také výhrou týmu. Nastavení filtru bude tedy takové:
Filtr pro okno Nabídka
.. a výsledek použití filtru pak:
Filtr pro okno Nabídka
.. byly nalezeny jen 4 zápasy. A u vše je situace taková, že domácí tým vyhrál hned 5 svých posledních zápasů. Z toho plyne, že v námi sledovaném období, pokud domácí tým vyhrál poslední 3 zápasy, pak vyhrál i předchozí 2 zápasy (v opačném případě by totiž takové zápasy byly zobrazeny při použití našeho filtru.

Jiná situace bude po aktivaci položky Série výsledků trvají právě tolik zápasů, kolik je zadáno. Pak totiž bude vynuceno, aby právě poslední zápasy týmů skončily zadaným výsledkem a aby zápas zadaným počtem skončil jiným výsledkem. V našem případě budou hledány takové zápasy, kde domácí tým má sérii 3 vítězných zápasů, ve čtvrtém předchozím zápase nezvítězil. Nastavení filtru bude takové:
Filtr pro okno Nabídka
.. jak bylo ukázáno u předchozího nastavení filtru, v našem sledovaném období se žádný zápas, kde by domácí tým vyhrál právě jen 3 předchozí zápasy, neodehrál. Bylo tedy nutno rozšířit období, z něhož budou zkoumány zápasy (nastaveno od 1.1.) a výsledek je takový:
Filtr pro okno Nabídka
.. nalezen byl jediný zápas. A po jeho "rozklinutí" opravdu vidíme, že Pittsburgh má 3 výhry za sebou a v dalším předchozím zápase nezvítězil.

Výše uvedené ilustruje možnosti využití sekce Bilance / Výsledek v posledních zápasech. Podmínky v této sekci je možné stanovit pro oba soupeře (domácí / hosté) pro všechny zápasy nebo jen pro zápasy doma nebo jen venku. Pokud stanovíme "nulovou podmínku" pro položku "Kolik zápasů", budou filtrem vráceny všechny zápasy a samostatný sloupec s údajem o počtu určených výsledků (nebo o sérii těchto výsledků) můžeme využít k dalšímu porovnávání obou soupeřů.
V každé podsekci jsou vždy celkem 3 různé sekce "Výsledek v posledních zápasech". Pomocí filtru tak můžeme přímo v nabídce zobrazit statistiku třech různých výsledků pro každý tým a prostředí. Například u domácího týmu můžeme mít aktuální délku série z jeho zápasů doma pro výhry, remízy i prohry najednou. Zatímco na tom samém řádku u zápasu můžeme mít pro hosty délky sérií shodných venkovních výsledků .. Získané údaje pak můžeme pomocí filtru porovnávat a hledat správné zápasy vyhovující naší strategii.