Value bet v okně Nabídka

Porovnání vypsaných kurzů s průměrnými kurzy v Trefíku

Trefík nabízí hledání Value bets sázek. Standardně jsou v Trefíku počítány pomocí kurzů a jejich rozdílu oproti průměrným kurzům ze všech kanceláří v Trefíku. Value bets je možné sledovat v samostatném okně. Stejných výsledků lze dosáhnout i v okně Nabídka pomocí filtru.

Value bet se v tomto případě počítá z průměrné výše kurzu na daný tip pro všechny kanceláře v Trefíku. Ve filtru je proto nutné aktivovat spočítání průměrných kurzů. To lze provést aktivací sekce Kurzy / Složená kurzová hladina:
Value bet přes filtr v okně Nabídka
Sekce Složená kurzová hladina je aktivována také pro zobrazení právě složené kurzové hladiny - pokud by byla vyšší než 100%, pak by šlo o sure bet. Tímto filtrem tedy můžeme najednou hledat value bet i sure bet.

Value bet založenou na výši kurzů je možné počítat pomocí průměrných kurzů sázkových kanceláří v Trefíku. Každý uživatel si může zvolit svůj výběr sázkových kanceláří, což bude odpovídat jinému vyhledání value bets v porovnání mezi uživateli.

Průměrné kurzy jsou nejprve převedeny na kurzovou hladinu 100%. To znamená, že jsou výpočtem navýšeny tak, aby byl zachován vzájemný poměr kurzů na jednotlivé tipy a aby zároveň byla potlačena marže sázkové kanceláře. Získané navýšené kurzy pak porovnáváme s reálnými vypsanými kurzy a hledáme vyšší kurzy. Celý výpočet je možné provést v sekci Filtr / Sloupce.

Na následujícím obrázku je nejdříve označena k zobrazení položka "*hladina". To je hodnota složené kurzové hladiny. Pokud je větší než 100, pak jde o sure bet.
Následuje výpočet pro value bet. Ten je rozdělen do několika kroků. Nejprve je nutné vypočítat kurzovou hladinu pro průměrné kurzy. K tomu potřebujeme získat součet převrácených hodnot (= 1/x) pro kurzy na jednotlivé tipy. Tento součet vychází standardně vyšší než nula a jeho převrácená hodnota odpovídá kurzové hladině.

V okně Sloupce si vytvoříme 3 nové položky, které budou obsahovat převrácené hodnoty jednotlivých průměrných kurzů. Na obrázku jde o položky AVG1_X, AVG0_X a AVG2_X. Jejich hodnoty jsou definovány jako převrácené hodnoty (funkce 1/x) jednotlivých průměrných kurzů (uvedeno ve Sloupci 1).
Value bet přes filtr v okně Nabídka

Dále potřebujeme sečíst tři nové hodnoty. Protože v okně Filtr / Sloupce je možné sčítat najednou pouze dvě hodnoty, musíme kvůli tomu vytvořit jednu pomocnou hodnotu. Ta je označena jako "AVG_Level_1" a je definována jako součet AVG1_X a AVG0_X.
Další nová hodnota AVG_Level potom sčítá předchozí pomocnou položku a sloupec AVG2_X. Tím tedy máme součet převrácených hodnot.

A situace je taková, že právě získaný součet převrácených hodnot udává koeficient, kterým je nutno vynásobit skutečné vypsané kurzy, aby byla "vyrušena" marže sázkové kanceláře, tedy aby kurzová hladina byla 100%. Takže vytvoříme další 3 pomocné hodnoty, kde bude každá obsahovat násobek výše získaného součtu převrácených hodnot a příslušného průměrného kurzu. Tím získáme kurzy Lim1, Lim0 a Lim2, což jsou vypočítané průměrné kurzy, kdy je nulová marže sázkové kanceláře.

V posledním kroku pak porovnáme výše získané vylepšené průměrné kurzy a skutečně vypsané kurzy: porovnáváme pomocí podílu tak, že hodnoty vyšší než 1 budou znamenat, že skutečně vypsaný kurz je vyšší než vylepšený průměr. A vypočtená hodnota bude ukazovat podíl k vylepšenému průměru - což je hledaná hodnota pro value bet.

Shrnutí výše popsaného:

  • pokud je hodnota ve sloupci *hladina vyšší než 100, jde o sure bet,
  • pokud je hodnota v jednom ze sloupců x1, x0 nebo X2 větší než 1, jde o value bet.

Sekci Filtr / Podmínky můžeme využít k tomu, aby byly zobrazeny jen zápasy, které mají sure bet nebo value bet a v případě value bet ještě omezit kurz na daný tip na menší než 4,00 (vyšší kurzy už asi nebude chtít při této sázce používat). Okno Filtr / Podmínky tedy vytvoříme takto::
Value bet přes filtr v okně Nabídka
.. musí být splněna alespoň jedna z podmínek: sloupec *hladina je věší než 100 NEBO sloupec x1 musí být větší než 1 a zároveň kurz na tip 1 menší než 4 NEBO sloupec x0 musí být větší než 1 a zároveň kurz na tip 0 menší než 4 NEBO sloupec x2 musí být větší než 1 a zároveň kurz na tip 2 menší než 4.

V okně Nabídka pak může být situace jako na obrázku:
Value bet přes filtr v okně Nabídka
.. na obrázku je vlevo dole zvolena kancelář "CZE". To je skupina všech českých kanceláří, jsou tedy zobrazeny nejlepší kurzy z českých kanceláří. Přitom ale v Trefíku může mít uživatel nainstalovány kurzy z více kanceláří, tedy i ze zahraničních - to je v tomto případě užitečné k tomu, aby byly do průměru kurzů (ten se používá k výpočtu value bet) započítány i zahraniční kurzy.

Výše uvedené funguje i pro jiné druhy sázek. Stačí změnit druh kurzu v horní části okna Nabídka. Na dalším obrázku je tak výpočet value a sure bets pro kurzy na 1. poločas:
Value bet přes filtr v okně Nabídka