Instalace kurzů

Během instalace Trefíku je nutné načíst archiv kurzů

Poslední částí nahrání Trefíku na počítač uživatele je provedení instalace kurzů. Každý uživatel si může zvolit svůj vlastní výběr kanceláří, který chce mít v programu. Přitom samozřejmě platí, že v Trefíku může mít i kanceláře, u kterých nesází. Takové kanceláře pak mohou uživateli poskytnout dobrou službu při porovnání výše kurzů nebo při porovnání poklesu / nárůstu vypsaných kurzů.
Ještě před instalací kurzů je čas na případné smazání soutěží z programu. Kurzy se totiž budou instalovat jen k zápasům, které jsou v Trefíku v čase instalace. Mazání soutěží / zápasů lze provést v okně Nastavení / Menu / Vymazat data.
Při prvním spuštění Trefíku se v horní části zobrazí tři tlačítka k instalaci kurzů:
Instalace kurzů

Prvním tlačítkem lze určit seznam kanceláří, které se mají nainstalovat:
Instalace kurzů
V pravém seznamu jsou zvolené kanceláře, z levého seznamu můžeme vybrat a přesunout do pravé části další kanceláře. Přesun lze provést dvojklikem, tlačítky s "rukou" (vybrané položky) nebo tlačítky se šipkami (všechny položky).
V horní části je možné filtrovat, jaké kanceláře mají být v levém seznamu. Na obrázku je WEB. Dalšími možnostmi jsou CZE, SVK, POL pro výběr kanceláří z daného státu.
Pokud je zrušena volba Rychlý výběr, pak lze u každé kanceláře nastavit různé detaily. Například odkdy se mají kurzy instalovat, výši manipulačního poplatku nebo pořadí kanceláří v jejich seznamu.
Tlačítko skupiny v pravé části slouží pro vytvoření a editaci skupin kanceláří.

Průběh instalace kurzů

Po zvolení kanceláří k instalaci můžeme třetím tlačítkem přejít k samotné instalaci. Nejprve je zobrazena souhrnná informace o výběru kanceláří:
Instalace kurzů

Platí, že instalace kurzů může trvat velmi dlouhou dobu. Pokud je na počítači pomalý disk (ne SSD), pak instalace archivu kurzů z jedné kanceláře může trvat i hodinu. Na druhé straně jde o jednorázovou operaci a během instalace je možné s Trefíkem pracovat (s výjimkou spuštění aktualizace dat: ta je dostupná až po skončení instalace kurzů).

Následně je zobrazen seznam vybraných kanceláří a informace o jejich instalaci:
Instalace kurzů
Sloupec Velikost udává velikost souborů v bytech s kurzy pro instalaci. Takto veliké soubory tedy budou během instalace staženy z webu. Změnou hodnoty ve sloupci Instalovat lze instalaci zvolené kanceláře zrušit.

Po zahájení instalace tlačítkem Instalace se v horní části zobrazuje kolik kurz se již z dané kanceláře načetlo. Je také zobrazen odhadovaný čas instalace pro každou kancelář a v dolní části pak odhadovaný zbývající čas pro celou instalaci kurzů:
Instalace kurzů
I během samotné instalace lze ještě zrušit instalaci dalších kanceláří změnou hodnoty ve sloupci Instalovat. Také platí, že i během instalace kurzů je možné Trefík ukončit. Po další spuštení pak bude znovu zahájena instalace právě instalované kanceláře. Ukončení programu během instalace kurzů není doporučeno, ale není vyloučeno.
Samotná instalace trvá opravdu dlouho, nicméně během instalace je možné pracovat s dalšími okny Trefíku. Také platí, že při použití SSD disku je doba instalace kurzů výrazně kratší.
Instalace kurzů

Po dokončení instalace kurzů je možné aktivovat Online režim. Tím se načtou aktuální data. Po instalaci dat a kurzů jsou totiž aktutální jen k datu vydání poslední instlace: to obvykle bývá k nedělnímu večeru.