Nabídka / Filtr / Výpočty

Počty výher / proher o gól v okně Nabídka

Díky filtru pro okno Nabídka je možné přímo v kurzové nabídce zobrazit velké množství detailních informací o zápasech. Jednou z nich je i počet zápasů, které skončily zadaným rozdílem branek, tedy například počet výher nebo proher o gól.

Použít k tomu lze sekci Filtr / Výpočty. V definici výpočtu nastavíme spočítání zápasů, které skončili zadaným rozdílem branek:
Filtr / Výpočty
Na obrázku je zobrazeno počítání výher o jeden gól. Ve sloupci D / V je vyplněna hodnota *, tedy zahrnuty budou všechny zápasy (hodnoty D a V odpovídají omezení jen pro zápasy doma nebo venku).
Nahoře je zvoleno zobrazení Góly, protože chceme nastavit podmínky pro počet gólů. A ve sloupcích Rozdíl skóre je nastaven interval 1 až 1, tedy dovolena je pouze výhra o právě jeden gól (góly domácí MÍNUS góly hosté).

Další definice výpočtu bude sčítat výhry o 2 a více branek. Interval ve sloupcích Rozdíl skóre je totiž nastaven na 2 až 99:
Filtr / Výpočty

Poslední definice výpočtu počítá prohry o jednu branku. Interval je nastaven na -1 až -1:
Filtr / Výpočty

Celá sekce Filtr / Výpočty bude vypadat takto:
Filtr / Výpočty
.. jsou nastaveny celkem tři výpočty pro domácí tým. Počítá se vždy pro posledních 10 zápasů, výchozí hodnota pro výpočet je 0 a výpočet se u novějšího zápasu nemění (koeficient změny je nastaven na 1,00). Tedy bude vrácen počet zápasů, které odpovídají podmínkám ve výpočtu.

V části Filtr / Sloupce dovolíme zobrazení hodnot s počty zápasů podle podmínek výpočtů:
Filtr / Výpočty

Okno Nabídka s tímto filtrem bude vypadat takto:
Filtr / Výpočty
Poslední 3 sloupce (dle nastavení Filtr / Sloupce jsou barevně odlišeny) uvádějí pro domácí tým v posledních 10 zápasech: prohry o gól, výhry o gól, výhry o dva a více gólů.
Obdobně je možné počítat hodnoty pro hosty. S vypočtenými hodnotami lze dále pracovat při výběru zápasů k tipování.