Filtry / Výpočty

Nabídka / Filtr: vypočtené hodnoty dle vlastních kritérií

Ukážeme si využití nové sekce filtru Výpočty. Pro domácí i hosty je možné získat tři na sobě nezávislé vypočítané hodnoty dle zadané definice výpočtů. Výpočet se týká posledních zápasů daného týmu, přičemž počet zápasů, který má být brán v úvahu je definován položkou "Zápasů" na následujícím obrázku sekce Filtr / Výpočet:
Filtr / Výpočty

V horní části sekce Výpočty je dostupné tlačítko EDIT. Tím lze zobrazit okno pro vytvoření a editaci pravidel pro výpočty. Horní část okna slouží k správě označení definice výpočtu. Tlačítkem VYČISTIT lze najednou vymazat všechny definované řádky pro výpočet.

Definice výpočtu se skládá z jednoho nebo více řádků, které určují za jakých podmínek se má k výsledku připočítat jaká hodnota. Hodnota z daného řádku se k výsledku připočítává jen tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky na daném řádku. Pokud jsou splněny podmínky na více řádcích najednou, pak je k výsledku připočtena určená hodnota z každého takového řádku.

Podmínky lze definovat aktivací polí v jednotlivých sloupcích. Jaká hodnota se má při splnění podmínek připočítat, je určena v poli PŘIPOČÍTAT: lze ještě určit, kolikrát se má určená hodnota připočítat.

Několik příkladů

Na tomto obrázku je v dolní části aktivní volba MAXIMUM. To znamená, že je vrácena maximální hodnota (jakožto výsledek celého výpočtu) z jednoho jediného řádku pro všechny zkoumané zápasy. Na obrázku bude vrácen maximální vypsaný kurs na daný tým ze zápasů, které vyhrál (sloupec + = - obsahuje hodnotu +). Zápasy se mohly hrát doma i venku (sloupec * / D / V totiž obsahuje hodnotu *)
Filtr / Výpočty

Další obrázek zachycuje definici výpočtu, kdy se k výsledku připočítá odlišná absolutní hodnota v závislosti na výhře / remíze / prohře a v jiné výši, pokud jde o výsledek doma a venku. Například pro remízu venku se k výsledku připočte hodnota 7.
Filtr / Výpočty

Následující obrázek zachycuje výpočet založený na rozdílu skóre v předchozích zápasech. Rozdíl skóre je vždy počítán z pohledu daného týmu, tedy při prohře je rozdíl skóre záporný. Výpočet je definován tak, že například při výhře venku je k výsledku připočten 1,5 násobek rozdílu skóre. Obdobně při prohře doma je také připočítán 1,5 násobek rozdílu skóre (tedy je výsledek výpočtu snížen, neb rozdíl skóre má při prohře zápornou hodnotu). Je vrácen průměr (viz volba v dolní části) počítaný pro všechny zápasy, kde byla splněna alespoň jedna zadaná podmínka.
Filtr / Výpočty

Aby byly hodnoty výpočtů v okně Nabídka dostupné, je nutno nové sloupce aktivovat v sekci Filtr / Sloupce. Pro každý výpočet je dostupný jednak sloupec se samotným výsledkem výpočtu, jednak počet zápasů, kde byla splněna alespoň jedna zadaná podmínka.
Pokud aplikujeme výše uvedený filtr v okně Nabídka získáme:
Filtr / Výpočty
U zápasu Columbus - Colorado je zobrazen detail s posledními zápasy domácích. Můžeme tak tedy ověřit získané hodnoty výpočtů:

  • průměr skóre za posledních 5 zápasů: dva poslední zápasy skončily po prodloužení, tyto zápasy se do průměru nepočítají, neb skončily remízou (v základní hrací době). Průměr je tak počítán jen ze zbylých třech zápasů. Všechny odehrál Columbus doma. Dva z nich prohrál o 3 branky, poslední o 2 branky. Do výpočtu je tak brána hodnota 1,5 * rozdíl skóre. Tedy: 1,5 * (-3) + 1,5 * (-3) + 1,5 * (-2) = -12. Počítáme průměr, tedy výsledek bude -12 / 3 = -4. Na obrázku je také u tohoto výpočtu vrácen počet zápasů, u nichž byla splněna alespoň jedna podmínka ve výpočtu: 3 zápasy,
  • u druhého výpočtu pro domácí je přičítána pevná hodnota (bez odkazu na vypočítané statistiky nebo třeba na kurs) dle výsledku doma / venku v posledních 5 zápasech. Výchozí hodnotou je 100, hodnota výpočtu se pro další zápas snižuje na 95% (starší zápasy tak mají nižší hodnotu). Nejstarší zápas (tedy 5. v pořadí) prohrál Columbus doma. Od výchozí hodnoty 100 je tedy odečteno 13. Výsledek se rovná 87. Pro čtvrtý zápas snížíme tuto hodnotu na 95%, tedy dostaneme 82,65. Čtvrtý zápas tým venku remizoval, tedy připočteme 7. Průběžný výsledek bude 89,65 a pro třetí zápas tím máme hodnotu 85,1675. Následuje odečet 13, pak navýšení o 7 a nakonec opět odečet 13. Snížení na 95% provádíme před každým dalším zápasem, pokud tedy další zápas vyhovuje alespoň jedné podmínce v definici výpočtu. Výsledek bude v tomto případě 58,78,
  • třetím výpočtem hledáme nejvyšší kurs při výhře týmu v posledních 10 zápasech (pozor: při prohledání posledních zápasů je vždy brán jako limit počet dnů před zápasem určený ve Filtr / Nastavení). Jelikož tým během posledních 10 zápasů nezvítězil, je vrácen kurs 0.