Poissonovo rozdělení a tipy na počet branek, rohů a žlutých karet

Analýza počtu branek, rohů a žlutých karet v Trefíku pomocí statistické metody

Okno Tipy přináší pro fotbal novou sekci Poisson. Pro vybraný zápas je použito Poissonovo rozdělení pro odhad počtu branek, rohových kopů a žlutých karet. Odhady jsou provedeny pro celý zápas, ale i zvlášť pro oba poločasy.

Princip použití Poissonova rozdělení je vysvětlen v okně Nabídka: Poissonovo rozdělení ve filtrech pro okno Nabídka.

V okně Tipy jsou pro vytvoření Poissonova rozdělení využity předchozí zápasy dané sezóny (ne tedy jiné soutěže, například pohárů). V horní části okna Tipy lze určit, zda se mají započítat i zápasy minulé sezóny nebo jen té letošní.

Pro každou hledanou veličinu (počet branek / rohů / karet) je tedy vypočítán stav pro celou soutěž (za sezónu nebo za dvě sezóny) a pro oba soupeře. Výpočty je pak získán odhad pro analyzovaný zápas. Odhadovaný výsledek je uveden na následujícím obrázku nad seznamem analyzovaných sázek. Odhad je uveden v hranatých závorkách a je zobrazen na dvě desetinná místa.

Tipy / Poisson
Pro každou veličinu jsou vždy analyzované související sázky. Jednak na celkový výsledek (kdo dá více gólů / dostane více karet / bude kopat více rohů), jednak sázky typu Pod/Nad celkem (tedy součet za oba soupeře), jednak sázky Pod/Nad pro oba soupeře samostatně.
U každé sázky je pro každý tip vždy uvedena pravděpodobnost vypočtená z Poissonova rozdělení. Z pravděpodobnosti je odvozen odpovídající vypočtený kurz. A pokud je k dispozici, je uveden i skutečný kurz na daný tip v aktuálně vybrané sázkové kanceláři. Jestliže je skutečný kurz vyšší než je hodnota vypočteného kurzu, je skutečný kurz zobrazen tučně.

Poissonovo rozdělení pro první poločas:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro druhý poločas:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet rohů:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet rohů v prvním poločase:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet rohů ve druhém poločase:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet žlutých karet:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet žlutých karet v prvním poločase:
Tipy / Poisson

Poissonovo rozdělení pro počet žlutých karet ve druhém poločase:
Tipy / Poisson

U odehraných zápasů je u každé sázky zobrazeno, které tipy byly úspěšné. V horní části okna je pak zobrazen výsledek pro zvolenou veličinu celkově i v obou poločasech samostatně:
Tipy / Poisson