Poissonovo rozdělení v Trefíku

Odhad výsledku dle statistické metody

V programu Trefík lze aplikovat různé postupy k analýze zápasů. Jedním z nich je i užití Poissonova rozdělení.

Informace o této metodě lze najít na webu třeba tady nebo tady.

Novinka: Poissonovo rozdělení pro vybraný zápas v okně Tipy.
Novinka: Doplnění této ukázky o výpočet pravděpodobnosti výher, proher, pod/nad, tým dá gól, oba týmy dají gól..

Trefík nabízí užití Poissonova rozdělení ve filtru pro okno Nabídka, v části Sloupce. Je to ilustrováno i v připravené ukázce přímo v programu (dostupné přes tlačítko Ukázky v okně Filtr):

.. část Sloupce vypadá takto:

.. jsou zde vytvořeny nové sloupce pro další výpočty a užití Poissonova rozdělení.

Nejprve jsou vypočteny parametry útoku a obrany pro oba týmy. Pak pravděpodobnost gólů pro oba týmy a také hodnoty lambda pro oba týmy (viz popis Poissonova rozdělení).

Z těchto hodnot již můžeme zobrazovat údaje pro analýzu zápasů:

  • odhadovaný počet branek pro oba týmy,
  • pravděpodobnost vstřelení daného počtu branek pro oba týmy. Například "P(D) 0g" označuje pravděpodobnost stavu, kdy domácí tým nevstřelí žádný gól. "P(H) 3g" počítá pravděpodobnost jevu, kdy hosté vstřelí 3 branky. Pravděpodobnosti jsou počítány pomocí vestavěné funkce Poisson, jejímiž parametry jsou vypočtená hodnota lambda a požadovaný počet branek (počty branek 0 až 2 musíme zapisovat se symbolem +, aby nedošlo k záměně sloupců s kursy na tipy 1/0/2),
  • pravděpodobnost přesného výsledku (je rovna součinu pravděpodobnosti vstřelení odpovídajícího počtu branek oběma týmy),
  • pravděpodobnost výsledku: na obrázku je vidět výpočet pro remízu jakožto součet pravděpodobností jednotlivých přesných výsledků 0:0, 1:1, 2:2, 3:3 a 4:4,
  • pravděpodobnost dosažení hranice součtu branek (na obrázku je částečně vidět výpočet pro POD 2,5 branky).

Při použití tohoto filtru je pak situace v okně Nabídka takováto:

.. a další sloupce:

.. a ještě jeden posun vpravo:

.. z posledního obrázku například plyne u prvního zápasu vypočtená pravděpodobnost pro součet branek pod 2,5 ve výši 49,2%.

Výše popsané funkce lze používat i pro odehrané zápasy a provést tak analýzu úspěšnosti této metody.

Novinka: Doplnění této ukázky o výpočet pravděpodobnosti výher, proher, pod/nad, tým dá gól, oba týmy dají gól..