Rychlý filtr

Snadné filtrování zápasů v okně Nabídka

Okno Nabídka obsahuje možnost rychlého filtrování zobrazených zápasů. Vedle komplexní tvorby filtrů pro definici strategie výběru tipů lze také snadno filtrovat zápasy dle obsahu jednotlivých sloupců. Pro odlišení od filtrů pro definici strategie sázení označme filtr pro jednotlivé sloupce jako Rychlý filtr.

K aktivaci rychlého filtru slouží tomu záhlaví jednotlivých sloupců, kde je možné kliknutím v pravé části záhlaví každého sloupce otevřít okno pro nastavení rychlého filtru k danému sloupci. Kliknutím na záhlaví sloupců 1 a 2, tedy u kursů na výhru domácích a výhru hostů můžeme zadat podmínky, aby alespoň jeden z těchto kursů byl v rozmezí 1,80 až 2,20:
Rychlý filtr
.. aktivní filtr je pak zobrazen nad seznamem zápasů.

Aktivní rychlý filtr lze deaktivovat kliknutím na zaškrtávací pole vlevo od výpisu rychlého filtru. Případně jej lze deaktivovat a schovat kliknutím na křížek vlevo od výpisu rychlého filtru. Tlačítkem DEFINOVAT na pravé straně lze najednou upravovat nastavení rychlého filtry pro všechny sloupce:
Definice rychlého filtru

Nastavení rychlého filtru se automaticky ukládá. Při příštím spuštění Trefíku tedy bude aktivní stejný rychlý filtr jako při ukončení programu.

Pomocí rychlého filtru je možné zobrazit jen zápasy s kursy, které nás zajímají. Případně lze filtrovat zápasy podle tipu Trefíku, tipu uživatele, prognózy Trefíku na zápas nebo podle jakéhokoliv dalšího sloupce, který je zobrazen v okně Nabídka.

Ukázka práce s filtrem v okně Nabídka