Prize money v okně Nabídka

Porovnání vypsaných kurzů v tenisu se získanými prize money v roce

V okně Nabídka je možné zobrazit pro tenisty získané prize money za určený rok. Odlišit lze výdělek za dvouhry, čtyřhry nebo celkem. Údaje jsou k dispozici vždy za celý rok, nikoliv třeba stav k únoru při zpětné analýze zápasů (to je dostupná jen celková částka za předchozí rok).

Pokud pracujeme s hypotézou, že (i) v tenisu lze vše měřit penězi, můžeme aktuální výdělek tenistů porovnat s vypsanými kurzy na jejich zápas. Následuje jednoduchý příklad k automatickému porovnání poměru vydělaných odměn a poměru vypsaných kurzů.

Pracovat budeme s filtrem pro okno Nabídka. Nejprve je nutné aktivovat sekci Tenis / Výdělek v roce:
Vydělané peníze v roce
.. v této sekci je možné pracovat hned s třemi údaji za tři různé roky. To se může hodit při porovnávání aktuální úspěšnosti tenistů a úspěšnosti v minulých letech. Automaticky je také k dispozici celkový výdělek za celou kariéru. Pro náš účel stačí ale letošní rok. Je zvoleno, aby bylo počítáno s údajem za dvouhry (= S).

Sloupce s výdělky jsou dostupné ve Filtr / Sloupce. Tam také sestavíme pravidla pro výpočet a porovnání aktuálních kurzů:
Vydělané peníze v roce
.. hodnoty 1) USD a 2) USD jsou výdělky obou tenistů v roce 2023. Hodnoty 1) USD B a 2) USD B jsou výdělky u čtyřher pro druhého hráče z obou párů - v nadem případě tedy nepoužijeme. Stejně tak i hodnoty TOTAL - to je výdělek za celou kariéru (opět i s údaji pro oba hráče každého deblu).
Budeme porovnávat poměr výdělku a poměr vypsaných kurzů. Poměr výdělků je definován jako sloupec USD 1/2 - jde o podíl 1) USD a 2) USD.
Poměr kurzů je definován jako K 1/2 a jde o podíl kurzů na tip 2 a tip 1 (všimněte si, že poměr výdělků a kurzů je počítán "opačně", neboť čím nižší kurz, tím větší favorit, ale čím vyšší výdělek, tím větší favorit).

Poslední dva řádky upravují poměr výdělků o 50% (nejprve navýšení, pak snížení). To je kvůli tomu, že nás budou zajímat jen takové zápasy, kde je poměr výdělků a poměr kurzů odlišný alespoň o 50%.

Tím jsme pro zápasy vypočítali údaje, které chceme použít k filtrování nabídky. Vlastní filtrování provedeme ve Filtr / Podmínky.

V okně Filtr / Podmínky sestavíme podmínky, které mají zápasy splňovat. Půjde o to, aby u obou soupeřů byla dostupná informace o výdělku za rok 2023. A dále o to, aby poměr výdělků (navýšený nebo snížený o 50% - podle toho, zda je favoritem první nebo druhý uváděný tenista) byl vyšší / nižší než poměr kurzů.
Vydělané peníze v roce
.. první dva řádky říkají, že výdělek za 2023 má být pro oba soupeře větší než 0. A další dva řádky pokrývají oba případy, kdy je poměr výdělku změněný o polovinu vyšší nebo nižší než poměr kurzů na zápas.
.. v okně Nabídka pak získáme:
Vydělané peníze v roce
.. jsou zobrazeny výdělky obou soupeřů v roce 2023. Dále je u každého zápasu uveden poměr těchto výdělků a poměr maximálních dostupných kurzů z českých kanceláří (viz zvolená kancelář CZE vlevo dole).
Po umístění kurzoru myši na nějaký kurz se zobrazí přehled aktuálních kurzů u českých kanceláří.

Příklad ilustruje jednoduché využití informace o aktuálním výdělku tenistů a porovnání kurzů. Úpravami filtru lze zápasy filtrovat třeba podle úspěšnosti v posledních zápasech, postavení na žebříčku nebo podle bilance vzájemných zápasů.