Když skončil poslední zápas(y) stejně

Nabídka / Filtr: bilance týmů za situace, kdy předchozí zápas(y) skončily stejným výsledkem

Tato stránka ilustruje použití funkce filtru pro okno Nabídka v sekci "Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky".

Pomocí této funkce lze získat bilanci zápasů (výhry / remízy / prohry) v minulých zápasech týmu, pokud těmto zápasům předcházela stejná situace, jako je nyní. Stejná situace je v tomto případě definována stejným výsledkem jednoho nebo více předchozích zápasů. Tedy například, jak tým hrál v minulosti další zápas, pokud předchozí dva zápasy prohrál.

Nastavení této funkce umožňují blíže specifikovat nejen počet zkoumaných minulých výsledků, ale též určit, zda zápasy, z nichž je počítána bilance (tedy ty zápasy, které následují po sledovaném stejném výsledku) hrál tým stejně doma/venku jako hraje zápas, k němuž je bilance počítána. Tedy například můžeme určit, že nás zajímá bilance DOMÁCÍCH zápasů po dvou předchozích výhrách. Sledování prostředí pro zápas ovlivňuje položka STEJNÉ PROSTŘEDÍ.

Obdobně lze nastavit, aby zápasy, u kterých porovnáváme výsledek s aktuálně předchozím zápasem, byly hrány stejně doma/venku jako tento aktuální předchozí zápas. Tedy například můžeme sledovat situaci, kdy tým svůj poslední zápas vyhrál VENKU. Po aktivaci položky "STEJNĚ DOMA/VENKU" pak budou porovnávány pro tým právě jen zápasy, kdy tým vyhrál venku (a nikoliv výhry doma).

Další omezení lze aktivovat pro kursy na tým. A to jak u zápasů, z nichž je bilance počítána (volba OMEZIT KURS NA TÝM), tak na zápasy, jejichž výsledky hledáme (volba OMEZIT KURSY NA PŘEDCHOZÍ). Obě volby obsahují také zadání odchylky, do které se kursy mají vejít v porovnání s aktuálním zápasem, resp. aktuálně předcházejícími zápasy. Následně můžeme třeba sledovat bilanci týmu po výhrách venku, když byl kurs na tým obdobný jako u právě předchozího zápasu, resp. bilanci z následujících zápasů, pokud u nich byl kurs na tým obdobný jako u aktuálně analyzovaného zápasu. Tím se lze vyhnout zkreslení bilance údaji ze zápasy, kde byly vypsány zcela odlišné kursy vůči aktuální situaci.

K ukázce si vytvoříme jednoduchý filtr sledující výsledek jednoho předchozího zápasu. Bilance bude počítána jen ze zápasů, které tým hraje stejně doma/venku. A hledány budou shodné výsledky ze zápasů, které tým hrál stejně doma/venku. Zápasy budou hledány v předchozích 12 měsících ve všech soutěžích, kde tým hrál:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky

Aby byla vypočítaná bilance dostupná v okně Nabídka, je nutno aktivovat spočtené položky v sekci Filtr / Sloupce:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. položky "1-Výsledek" označují pro domácí tým (číslo 1) předchozí zápas (znak minus) při stejném výsldu .. a samostatně jsou uváděny výhry (+), remízy (=) a prohry (-) v následujícím zápase. Položky "2-Výsledek" obsahují odpovídající hodnoty pro hostující tým (číslo 2).

Pokud vytvořený filtr použijeme v okně Nabídka, dostaneme tento výsledek:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
Jsou zobrazeny dvě trojice nových sloupců s výhrami, remízami a prohrami pro oba týmy. První trojice pro domácí, druhá pro hosty. Prozkoumáme zápas Wolverhampton - Watford. Bilance u domácích je: 7 (výher) - 4 (remízy) - 0 (proher). Abychom zjistili, jaká bilance, tedy po jakém výsledku, je zobrazena, rozklikneme si detaily zápasů pro domácí tým:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. z toho je vidět, že Wolverhampton svůj poslední zápas vyhrál venku. Pro tento tým (domácí) je tedy zobrazena bilance ze zápasů, které hrál doma po výhře venku.

Následně ověříme, že je bilance zobrazena správně. Dvojklikem na zápasu se zobrazí okno Tipy, kde aktivujeme sekci ZÁPASY a budeme hledat výhry Wolverhamptonu venku, resp. počítat bilanci tohoto týmu v domácích zápasech po výhrách venku:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. v levé části okna jsou zobrazeny zápasy Wolverhamptonu z posledních 12 měsíců (viz omezení vlevo dole). Sepíšeme si tedy výsledky a data domácích zápasů následujících po výhře venku: +(16.9.), = (11.8.), =(28.4.), +(11.4.), =(3.4.). Pokračování po odstránkování v seznamu zápasů:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
+(3.2.), +(2.1.), +(23.12.), =(9.12.), +(22.11.), +(3.11.). Celkem tedy dostaneme bilanci: 7 - 4 - 0. Což souhlasí s údaji zobrazenými pomocí filtru v okně Nabídka.

Dále zkusíme filtr lehce modifikovat, aby počítal bilanci jen ze zápasů s kursy odpovídající aktuální situaci.
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. nově je nastaveno, aby se bilance počítala je ze zápasů, kde byl kurs tým v rozsahu +/- 25% od aktuálně vypsaného kursu na tým v analyzovaném zápase, tedy 1,80.
Získáme tento výsledek:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. tedy pro zápas Wolverhamptonu bilanci 7 - 2 - 0. Vypuštěny jsou dvě remízy (9.12. a 28.4.), neboť v těchto zápasech byl na tým W. příliš nízký kurs, mimo zadanou povolenou odchylku.

Další modifikací filtru (aktivace položky OMEZIT KURSY NA PŘEDCHOZÍ) omezíme v případu Wolverhamptonu hledání zápasů, kde tým vyhrál venku jen na zápasy, kde byl obdobný kurs jako v právě předchozím zápasu (což je kurs 2,71 v zápasu na Crystal Palace dne 6.10.). Dovolená odchylka bude opět 25%.
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
Po aplikaci tohoto filtru získáme:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. tedy bilance byla dále zúžena výběrem menšího počtu zápasů na 4 - 1 - 0.

Poslední zde ukázanou modifikací je sledování výsledků dvou předchozím zápasů:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky
.. to je již velmi přísná podmínka (dva zápasy se shodným výsledkem v řadě, navíc hrané stejně doma/venku + omezení kursem na zápasy, z nichž je počítána bilance), tedy získáme do bilance jen malý počet zápasů:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky

Pokud v tom samém filtru nastavíme sledované časové období nikoliv na 12, ale na 48 měsíců, získáme o něco více zápasů do bilancí:
Filtr / Situace jako dříve / Předchozí zápasy: stejné výsledky

Obdobné bilance jsou zobrazeny vždy i pro hosty. S vypočtenými statistikami lze dále pracovat, porovnávat je třeba mezi oběma týmy, či podle nich filtrovat zobrazené zápasy.

Zobrazené statistiky se vyznačují tím, že jsou pro každý tým ovlivněny posledním výsledkem tohoto týmu. Mohou to tedy být bilance po výhře, remíze nebo po prohře. Pokud k další analýze zápasu potřebujete vědět, k jakému výsledku se vztahují, je možno předchozí výsledek získat do samostatného sloupce pomocí Filtr / Forma.