Poslední úspěšnost soupeře

Nabídka / Filtr: vypočtené hodnoty dle úspěšnosti soupeřů v minulých zápasech

Tato ukázka popisuje použití funkce Nabídka / Filtr / Výpočty a využití práce s úspěšností soupeřů v posledních zápasech. Základní popis této funkce.

Vytvoříme filtr pro okno Nabídka s aktivní sekcí Výpočty. Pro domácí i hostující tým budeme ve výpočtu hodnoty pracovat s úspěšností soupeřů, s nimiž oba týmy hrály. Úspěšnost soupeřů budeme sledovat v jejich posledních 10 zápasech. Výpočet bude probíhat pro soupeře domácích i hostů v posledních 10 zápasech.

Výsledkem této ukázky bude tip na zápas vytvořený pomocí sledování bilance obou týmů v posledních zápasech. Vypočítaná bilance bude závislá nejen na bodovém zisku v těchto zápasech, ale zejména na úspěšnosti soupeřů v minulých zápasech s ohledem na prostředí, kde se zápas hraje (doma/venku). Cílem je v bilanci ocenit například venkovní výhru nad soupeřem, který má ve svých domácích zápasech dobrou bilanci (a prohra s námi sledovaným týmem tak ukazuje na dobrou formu sledovaného týmu). Obdobně bude oceněna domácí výhra nad týmem, který má dobrou bilanci ve svých venkovních zápasech.

Ke splnění úlohy vytvoříme následující filtr:
Filtr / Výpočty
Je aktivní sekce Filtr / Výpočty, jsou zvoleny dva výpočty: jeden pro domácí a jeden pro hosty. V nastavení pro tuto sekci je zvoleno, aby se pro získání bodů/úspěšnosti z posledních zápasů (s tímto budeme dle našeho úkolu počítat) bralo posledních 150 dnů a maximálně 10 zápasů. (V sekci Filtr / Nastavení je zvoleno sledování statistik také za posledních 150 dní a procházení zápasů sezónami jedné soutěže.)

Výpočty pro domácí i hosty mají definováno sledování posledních 10 zápasů pro oba týmy. Definice výpočtů jsou odlišné. Pro domácí je to posl_usp_doma:
Filtr / Výpočty
.. sledujeme jen výsledky v zápasech hraných doma, proto je ve sloupci D / V (doma / venku) všude hodnota D. Definovány jsou 3 řádky, odlišeny jsou výsledkem: - = + .. u prohry je počítáno s hodnotou nula (0 x 1), u remízy je vrácena polovina úspěšnosti soupeře VENKU (neb soupeř hrál s týmem venku a je nastaven výpočet s poslední úspěšností soupeře D/V), při výhře je vrácena úspěšnost soupeře venku. V dolní části okna je aktivní položka PRŮMĚR. Výsledem tedy bude průměr z domácích zápasů týmu, kdy hrál doma, a započtena bude při neprohrách polovina nebo cena úspěšnost soupeře.

U hostů to bude obdobné:
Filtr / Výpočty
.. sledovány budou jen zápasy hrané venku a počítat se bude s úspěšností soupeře v domácích zápasech.

V sekci Filtr / Sloupce můžeme jednak aktivovat zobrazení vypočtených hodnot, jednak tam vytvoříme nové sloupce určené pro vytvoření a vyhodnocení tipů na základě vypočtených hodnot.

Vypočtené hodnoty jsou vráceny ve sloupcích: "D výp.1" (pro domácí) a "H výp.1" (pro hosty):
Filtr / Výpočty
Další sloupce byly vytvořeny pomocí tlačítka PLUS v levé dolní části a pomocí výběru / vepsání obsahu do jednotlivých buněk.

 • R_výp: rozdíl vypočtených hodnot pro domácí a hosty. Na základě rozdílu vrácených hodnot budeme vytvářet tip na zápas,
 • Tip1: tip na domácí .. pokud bude rozdíl vypočtených hodnot větší než 9,9 bude mít sloupec hodnotu 1 (což označuje, že na zápas bude tip na domácí),
 • Tip2: tip na hosty .. pokud bude rozdíl vypočtených hodnot menší než -9,9 bude mít sloupec hodnotu 1 (což označuje, že na zápas bude tip na hosty),
 • V1: hodnota bude 1, pokud sloupec Výsledek bude roven -2 (což je výhra domácích; 2 = výhra hostů, 0 = remíza; -1 = výhra domácích v prodloužení nebo na penalty; 1 = výhra hostů v prodloužení nebo na penalty),
 • V2: hodnota bude 1, pokud sloupec Výsledek bude roven 2 (což je výhra hostů). Je nutno vepsat PLUS dva, neboť bez znaku PLUS by se jednalo o odkaz na sloupec s hodnotou kursu na tip 2,
 • OK_1: bude mít hodnotu 1, pokud budou mít hodnotu 1 oba sloupce: Tip1 a V1 (tedy v situaci, kdy byl na zápas pomocí výpočtu vytvořen tip na domácí a zároveň zápas skončil výhrou domácího týmu),
 • OK_2: bude mít hodnotu 1, pokud budou mít hodnotu 1 oba sloupce: Tip2 a V2 (tedy v situaci, kdy byl na zápas pomocí výpočtu vytvořen tip na hosty a zároveň zápas skončil výhrou hostů),
 • OK_kurs1: pokud byl vytvořen tip na domácí a tento tip byl úspěšný (tedy, pokud je ve sloupci OK_1 hodnota 1), pak bude vrácen kurs na tip 1 (= bude vynásoben hodnotou jedna; jinak je násoben hodnotou nula, tedy by byla vrácena nula),
 • OK_kurs2: pokud byl vytvořen tip na hosty a tento tip byl úspěšný (tedy, pokud je ve sloupci OK_2 hodnota 1), pak bude vrácen kurs na tip 2 (= bude vynásoben hodnotou jedna; jinak je násoben hodnotou nula, tedy by byla vrácena nula),
 • OK_kurs: hodnota kursu, který odpovídající vytvořenému tipu, pokud byl tip úspěšný. Hodnota je vytvořena součtem dvou předchozích nově definovaných sloupců,
 • ZISK: hodnota, která označuje zisk/ztrátu na daný zápas. Od vítězného kursu je odečtena hodnota 1 (použita je funkce ROZDÍL a při použití čísla 1 je opět použit zápis se znaménkem PLUS, jinak by šlo odkaz na kurs 1. Prohrávající tipy tedy budou v tomto sloupci vracet hodnotu -1. Vítězné tipy pak koeficient zisku (například pro úspěšný tip na kurs 1,50 bude vrácena hodnota 0,5

V sekci Filtr / Podmínky dále nastavíme zobrazení jen takových zápasů, na které byl pomocí výpočtu vytvořen tip (ve sloupcích Tip1 nebo Tip2), kurs na tip je v intervalu 1,60 až 5,00 (nižší kurs přináší příliš nízkou výhru, naopak vyšší kurs zjevně vysoké riziko). Dále nastavíme podmínky pro "#D výp.1" a "#H výp.1": aby pro oba týmy byl výpočet proveden alespoň pro 3 zápasy /v nastavení výpočtu je uvedeno 10 zápasů, nicméně, pokud by z těchto 10 zápasů hrál tým doma (příp. venku) jen 2 zápasy, bylo by to příliš málo pro získání relevantní statistiky úspěšnosti/. Poslední podmínky určují, že získané hodnoty ze sekce Výpočet mají být minimálně 20 (jinak by bylo možné, že by byl vrácen i tip na zápas, kde jsou na tom oba týmy s úspěšností poměrně tragicky, jen jeden tým o něco lépe).

Zapsané podmínky vypadají takto:
Filtr / Výpočty

Pokud vytvořený filtr aplikujeme na 1. anglickou ligu pro období jednoho týdne, získáme tyto zápasy:
Filtr / Výpočty
.. sloupec ZISK obsahuje v patičce SOUČET zobrazených hodnot (zobrazí se po aktivaci zobrazení patičky pomocí pravého tlačítka myši). Z obrázku je tedy zřejmé, že tipy byly vypočteny dle našeho zadání pro 5 zápasů. Třikrát byl tip úspěšný, dvakrát neúspěšný. Hodnota 0,58 znamená, že při pěti vsazených zápasech s jednotným vkladem bychom celkem získali 58% částky vsazené na jeden zápas.

Pokud stejný filtr použijeme na zápasy od 1. ledna, získáme tuto statistiku:
Filtr / Výpočty
.. tedy při 74 vsazených zápasech se stejným vkladem by celkový byl zisk 11,69 násobek jednotkového vkladu.

Můžeme ještě zkoumat celkový zisk za situace, kdy bychom tipy vsadili v takové kanceláři, kde je na každý tip nejvyšší kurs. Tohoto lze docílit pomocí menu pravého tlačítka myši v okně Nabídka, volba Kursy / Výběr více kanceláří / MULTI .. a aktivací všech kanceláří, z jejichž množiny hledáme maximální kursy. Výsledek by pak byl takovýto (kursy jsou kurzivou, neb není na první pohled zřejmé, z jaké jsou kanceláře):
Filtr / Výpočty
.. součet ve sloupci ZISK je tak na hodnotě 12,44.

Vytvořený filtr dává zatím výsledky, které jej opravňují k dalšímu zkoumání a optimalizaci. Například by bylo možné zapracovat úspěšnost obou týmů v posledních 10 zápasech (lze získat ve filtru pomocí: Bilance / Domácí / Úspěšnost / ...)