Oba dají gól

Použití filtr v okně Nabídka pro sázku "oba dají gól"

V následující ukázce budeme sledovat, jak lze v programu Trefík analyzovat sázku "Oba dají gól". Jedná se o populární sázku, kdy nezáleží na výsledku zápasu, ale jen na vstřelených gólech. A sází se na to, zda budou nebo nebudou gólmani obou týmů překonáni.

Použijeme jednoduchý filtr v okně Nabídka. V sekci Bilance zvolíme, u jakého týmu (domácí / hosté) a kde (celkem / doma / venku) budeme statistiky sledovat a aktivujeme část Součet branek. Na obrázku je nastaveno, aby se sledovalo posledních 20 zápasů (zároveň je nutno v sekci filtru Nastavení určit takové období, které zahrnuje alespoň nastavených 20 zápasů). V řádku "Kolikrát byla splněna podmínka" je zadána 0: v takovém případě budou vráceny všechny zápasy a až v okně Nabídka budeme sledovat, kolikrát nastala zadaná situace. V prvním řádku "Podmínka / gólů" vybereme položku "oba dali" - v takovém případě je počet gólů ignorován. Druhý řádek "Podmínka gólů" nechám nevyužitý (tedy s hodnotou > -1, která je splněna vždy .. druhý řádek slouží při zadání intervalu počtu branek).

Na obrázku jsou stejná nastavení použita v sekcích "Domácí celkem" a "Hosté celkem". Budeme tedy sledovat zápasy, kde oba týmy daly gól pro domácí i hosty ze všech zápasů (doma i venku):

Abychom mohli pracovat s vrácenými hodnotami z filtru, je nutno v sekci Filtr / Sloupce (tlačítko EDIT) tyto sloupce aktivovat:

.. aktivovány tedy jsou sloupce "Součet branek oba dali" .. pro domácí celkem i hosty celkem. Tím se tedy při použití filtry objeví v okně Nabídka jako nové sloupce.

V okně Nabídka bude tedy situace při použití vytvořeného filtru vypadat takto:

.. hodnoty nových sloupců v prvním řádku znamenají: Chelsea v posledních 20 zápasech odehrála SEDM zápasů, kde oba týmy daly gól. Leicester měl takových zápasů TŘINÁCT.

Na předchozím obrázku jsou kursy na konečný výsledek (neb nad seznamem zápasů je aktivní volba druhu sázky = KURS NA ZÁPAS. Určitě bychom chtěli, aby byl u zápasů kurs na sázku, kterou analyzujeme, tedy kurs DÁ GÓL OBA (všechny vedlejší druhy sázek nejsou v Trefíku evidovány u všech kanceláří). Pokud tento druh sázky zvolíme, bude filtr pro okno Nabídka pracovat právě s touto sázkou. To je ale v našem případě nežádoucí, neboť filtr je postaven tak, že námi sledovanou sázku vyhodnocuje právě za situace, kdy je aktivní druh sázky na zápas. Aby se takto filtr choval i nadále, je nutno aktivovat položku "FILTR NA KONEČNÝ VÝSLEDEK" napravo od volby druhu sázky (tato volba by nebyla aktivní třeba v případě, kdy bychom chtěli sledovat výhry v prvním poločasu: pak by po zvolení sázky na první poločas filtr pracoval právě s výsledky jen z prvního poločasu).

Po zvolení druhu sázky se tedy v okně Nabídka objeví toto:

Následně můžeme sledovat profit při sázení na "oba dají gól". K tomu si ve Filtr / Sloupce aktivujeme zobrazení sloupců "Profit 1" a "Profit 2". A filtr rozšířený o tyto dva "vyhodnocovací" sloupců můžeme aplikovat na celou sezónu soutěže (nastavením data OD vlevo nahoře):

Souhrn pro "Profit 2", tedy pro sázku na to, že aspoň jeden tým NEdá gól vychází -0,01, což je ztráta jen jedno procento vsazené částky. Zřejmě tedy stojí za to zkoumat tyto sázky dále.

Zkusíme změnou data OD aplikovat i na starší sezóny:

.. zde již vidíme, že sázková kancelář chybu ve vypisování kursů nedělá, tedy, že nestačí jen slepě sázek proti "oba dají gól".

.. a že tedy bude situace vyžadovat dle očekávání analýzu a hraní s čísly. K tomu se nám může hodit hodnota udávající součet zápasů s "oba dali gól" pro domácí a pro hosty za posledních 20 zápasů. Tuto hodnotu vytvoříme ve Filtr / Sloupce takto:

.. tedy jako nově vytvořený sloupec vytvořený součtem hodnot dvou již existujících sloupců. Nový sloupec má také aktivní položku "Ozn.", tedy bude v okně Nabídka zvýrazněn:

Abychom s hodnotami nového sloupce mohli lépe pracovat, je vhodné seskupit zápasy do intervalů dle hodnot v novém sloupci. K tomu si vytvoříme další nový sloupec pomocí funkce "f (x, y)"
.. vstupem do funkce je pro oba parametry dříve vytvořený sloupec "Součet DO":

Funkce je tvořena souborem FUN - ten lze vytvořit pomocí samostatného tlačítka:

.. sloupec 1 a sloupec 2 odpovídají oběma vstupům do funkce. Pokud je v definici zpracování tečka, pak se na hodnotu nebere ohled. Výstupem je rozdělené do intervalů po čtyřech.

V okně Nabídka je pak situace s dalším nových sloupcem takováto:

.. zároveň je zobrazen panel pro seskupování sloupců nad seznamem zápasů. Tento panel lze zobrazit pomocí tlačítka vedle nápisu "Soutěž" v horní části.

Zápasy lze pak seskupovat podle jakéhokoliv sloupce přesunutím záhlaví takového sloupce do nově zobrazeného panelu. Zápasy tedy můžeme seskupit podle intervalů:

.. zároveň bylo stisknuto pravé tlačítko myši na panelu pro seskupování a vybrána funkce "Sbalit vše". Tím jsou zobrazena jen záhlaví jednotlivých skupin / intervalů a jejich vyhodnocení.

Vpravo nahoře můžeme aktivovat zobrazení grafů a následně graf nastavit tak, abychom vytvořené intervaly měly řazené dle profit na tip 2 (ukázka):

.. vidíme tedy, že nějaký zisk je jen při sázkách na tip 2 (= aspoň jeden tým nedá gól), pokud se námi sledovaná hodnota (součet zápasů pro domácí a hosty, kdy oba týmy daly gól, za posledních 20 utkání obou mužstev) pohybuje v intervalu 25 až 32.

Další zkoumání získání profitu je již nad rámec této základní ukázky.

Pro inspiraci si ještě ukážeme, jak zkoumat sérii zápasů při sázce "oba dají gól".

Stačí totiž změnít jediný parametr ve Filtr / Nastavení a sekce Filtr / Bilance bude hledat série zadaných výsledků. Konkrétně je nutno aktivovat položku Nastavení / "Série výsledků musí být souvislé, mohou být delší":

V okně Nabídka pak získáme hodnoty aktuálních sérií (resp. sérií před daným zápasem) pro oba týmy:

.. označený řádek ukazuje, že u Chelsea došlo v minulém zápase k "oba dali gól", ale v předminulém nikoliv; u Leicesteru nedošlo v minulém zápase k "oba dali gól". Což si můžeme ověřit třeba rozkliknutím detailů k zápasu (pomocí šipky vlevo):