Grafy v okně Nabídka

Sledování výsledků použití filtrů v okně Nabídka pomocí grafů

V okně Nabídka lze nově ukázat grafy k zobrazeným zápasům. V grafech je automaticky zohledněno aktivní seskupování zápasů. Díky tomu lze zkoumat třeba profit v různých intervalech sloupců okna Nabídka.

K ilustraci této funkce si vytvoříme jednoduchý filtr. Bude obsahovat jen aktivní sekci Filtr / Forma a bude vracet pro domácí sloupec s výsledky posledních zápasů doma a pro hosty sloupec s výsledky venkovních zápasů:

Abychom mohli pracovat s vrácenými hodnotami z filtru, je nutno v sekci Filtr / Sloupce (tlačítko EDIT) tyto sloupce aktivovat:

.. aktivovány tedy jsou sloupce "Forma Domácí Doma Výsl." a "Forma Hosté Venku Výsl.": ty budou obsahovat znaky + / = / - podle výsledků posledních zápasů.

Pomocí tlačítka + vlevo dole jsou vytvořeny i tři další uživatelské sloupce:

  • Dom+ .. využívá funkce STREAK_NOW a analyzuje výskyt znaku + v posledních výsledcích domácího týmu. Tedy vrací aktuální sérii výher domácích doma,
  • HosNE+ .. pomocí funkce WITHOUT_NOW analyzuje výskyt znaku + v posledních výsledcích hostů. Vrácen je počet znaků v řetězci zleva, kde se nevyskytuje znak +. Tedy je vrácen počet zápasů bez výhry,
  • Int_K1 .. využívá funkci f(x, y) a externího souboru kursy.fun. Tato funkce porovnává hodnoty ve dvou určených sloupcích (stejně jako v našem případu může být pro oba parametry uveden shodný sloupec .. v našem případě je to sloupec s kursy na výhru domácích. Soubor kursy.fun je nutno vytvořit ve složce Trefik/Filters třeba takto:


.. v souboru jsou tři sloupce oddělné tabulátorem. První sloupec obsahuje tečku, což znamená, že je při vyhodnocení ignorován. Druhý sloupec obsahuje porovnání a třetí sloupec označuje vrácenou hodnotu. Vrácená hodnota je uvedena v apostrofech, což označuje text (řetězec). Při vyhodnocení se postupuje od prvního řádku a pokud je vyhodnocení splněno, dále se již nepokračuje. Uvedený soubor tedy vrací textové informace o kursových intervalech.

V okně Filtr je v dolní části vytvořena podmínka pro sloupce:

.. určuje, že domácí musí mít sérii alespoň dvou výher doma v řadě a hosté musí mít sérii alespoň dvou nevýher venku v řadě. Jedná se pouze o ukázku tvoření podmínek, nikoliv o převratný nápad vedoucí k báječnému profitu.

Při použití vytvořeného filtru na fotbalové zápasy pro období 1.5.2017 až 20.8.2017 a kursy Fortuny získáme tento seznam zápasů:

.. na obrázku si všimněte, že je zobrazeno pole pro změny seskupování dat. Toto pole lze zobrazit pomocí tlačítka vpravo od rychlé volby pro seskupování nad seznamem zápasu (tedy vpravo od nápisu NESESKUPOVAT).

.. také si všimněte, že aktivní záložka GRAF nad polem pro zobrazení zápasů. Tuto záložku lze aktivovat nahoře nalevo od uvedeného počtu zobrazených zápasů, tedy vlevo od nápisu "CELKEM 1010 zápasů".

Teď provedeme seskupení zobrazených zápasů dle vybraných sloupců. Začneme s námi vytvořeným sloupcem Int_K1, který obsahuje kursové intervaly. Zápasy tak seskupíme podle kursů na tip 1 dle intervalů, které jsme definovali v externím souboru kursy.fun.

Seskupení dle nového sloupce lze provést přetažením záhlaví sloupce do pole pro seskupování. Klikneme tedy na záhlaví sloupce Int_K1 a přesuneme jej do pole nad zápasy. Výsledek bude takovýto:

.. zápasy jsou tedy seskupeny dle kursů na tip 1.

Kliknutím na záložku GRAF (vlevo nad seznamem zápasů) dostaneme:

.. podobu grafu můžeme ovlivnit pomocí tlačítka ZMĚNIT GRAF. Tím lze zvolit sloupce, jejichž hodnoty mají být zobrazeny. Na obrázku je zobrazen profit pro kursy 1 / 0 / 2. Z grafu vidíme, že profit pro námi sledované kursy na tip 1 se pohybuje v kladných hodnotách až do kursového intervalu 1,20 - 1,29.

Kliknutím na vybraný sloupec v grafu se zobrazí detailní hodnoty. Na následujícím obrázku jsou zápasy po kliknutí na sloupec s intervalem kursů 1,20 - 1,29:

Tlačítkem ZMĚNIT GRAF lze také nastavit řazení hodnot v grafu. Takto nastavíme řazení dle hodnoty Profit1:

.. což se pak projeví takto:

.. kursové intervaly jsou řazeny od těch s největší hodnotou Profit1. Řazení dle souhrnu pro skupinu lze provést i v seznamu zápasů: pravým tlačítkem myši na záhlaví jakékoliv skupiny lze změnit řazení skupin.

V okně Nabídka můžeme zobrazit jen souhrnné hodnoty pro všechny skupiny zápasů. Pomocí pravého tlačítka myši na poli se zvolením seskupování stačí z menu vybrat položku SBALIT VŠE:

V okně Nabídka můžeme seskupování měnit. Změna se pak automaticky promítne i do grafu. Další obrázek odpovídá situaci, kdy je okno Nabídku seskupeno dle dvou sloupců: nejprve sloupce Dom+ (tedy aktuální série výher domácícho týmu doma) a poté dle sloupce Int_K1 (tedy dle kursových intervalů):

Po kliknutí na nějakou hodnotu v grafu se pak zobrazí detaily s ohledem na další seskupování. Následující obrázek tak přináší profit v kursových intervalech po kliknutí na hodnotu 6 u sloupce Dom+ (což je uvedeno vlevo nahoře v záhlaví grafu):

Pomocí popsané techniky lze zobrazovat data z okna Nabídka v grafické podobě a lze analyzovat různé intervaly hodnot a dle těchto intervalů zápasy seskupovat, ...