Ověření návratnosti pro vybrané soutěže

Rychlý test ziskovosti pro sázky podle kurzu

Jednou z nejjednodušších metod při sázení je sázka na favorita zápasu s ohledem na výši kurzu. Vybírány jsou všechny zápasy dané soutěže (soutěží) a vsazeno je podle toho, v jaké výši je kurz. Výše sázky je stále stejná, bez ohledu na výši kurzu. Není brána v úvahu aktuální forma, minulé výsledky, vzájemné bilance, ale jen a pouze výše kurzu.

Vzhledem k tomu, že Trefík obsahuje bezkonkurenčně rozsáhlý archiv vypsaných kurzů, je snadné si výsledky této metody ověřit právě v Trefíku. Navíc můžeme pracovat nikoliv s kurzy jedné konkrétní kanceláře, ale s maximálními dostupnými kurzy vybrané skupiny kanceláří - tedy v těch, kde máme možnost si vsadit. V program je možné definovat skupiny kanceláří, v ukázce na této stránce bude pracovat s kancelářemi dostupnými v Česku: Betano, BetX, forBET, Fortuna, Chance, MerkurXTip, Sazka, SynotTip, Tipsport. Skupinu kanceláří si může uživatel snadno upravit podle svých preferencí.

V okně Nabídka si nejprve zobrazíme výsledky 1. anglické ligy z této sezóny:
Návratnost
.. vpravo dole je aktivní režim vzhledu Soutěž, tedy je zobrazen seznam dostupných soutěží a zápasy z vybrané soutěže. V horní části je zvoleno období 1.7.2023 - 27.11.2023. Zobrazeny jsou všechny zápasy, bez dalšího filtrování. Vlevo dole je vybrána kanceláře "CZE", tedy skupina kanceláří, kde jsou všechny v Česku dostupné společnosti (viz výše). Jsou tedy zobrazeny maximální dostupné kurzy ze všech kanceláří (proto jsou kurzy zobrazeny kurzívou; pokud by byly jen z jedné určené kanceláře, pak by byly zobrazeny standardním písmem). Ve sloupcích označených symbolem # je pořadí týmů v tabulce před odehraním daného zápasu. Ve sloupci označeném symbolem % je složená kurzová hladina ze zobrazených kurzů (pokud je hodnota vyšší než 100, pak jde o surebet).

V horní části okna je dostupné tlačítko Statistiky. Po stisknutí se zobrazí menu. Z něj vybereme položku Návratnost. Zobrazí se toto okno:
Návratnost
.. je zobrazena statistika pro každý tip (i dvojtipy) ve sloupcích. V řádcích je vždy rozmezí kurzů, pro které je daný tip zkoumán. Pokud je v zápase například na domácí kurz 1,25, pak se vyhodnocení zápasu objeví ve sloupci 1 a v řádku "1,21 - 1,30". Zároveň se vyhodnocení toho samého zápasu objeví i ve všech dalších sloupcích pro jednotlivé tipy vždy s ohledem na kurz na tento tip.
Pro každý tip je vždy zobrazeno, kolik zápasů tímto tipem skončilo a kolik ne (sloupce OK + KO). Pak je uveden poměr úspěšných tipů v procentech. A jako poslední je zobrazen poměr k celkové vsazené částce. Pokud máte tento sloupec hodnotu -1, pak by byla celá vsazená částka prohrána. Pokud je zde hodnota 0, pak je vyhraná suma rovna vsazené částce. A pokud je zobrazena například hodnota 0,10, pak by byl celkový zisk na všech vsazených zápasech (na tip při kurzovém rozmezí) roven 10% celkové vsazené částky. Hodnoty poměru větší než nula jsou zobrazeny tučně, neboť jde o hodnoty, které nás při analýze návratnosti zajímají. Někdy může jít o ojedinělé případy, někdy lze ale zjistit nějaký trend. V patičce každého sloupce je pak uveden souhrn pro všechny řádky (= pro všechny zobrazené kurzové intervaly).

Okno Návratnost je velmi užitečné pro analýzu odehraných zápasů v okně Nabídka. Pokud je v okně Nabídka aktivní nějaký filtr pro hledání zápasů, pak je v okně Návratnost možné zjistit, zda tento filtr přináší pro nějaké kurzy a tipy z dlouhodobého hlediska zisk. V ideálním případě bude zisk, tedy tučná hodnota ve sloupci Poměr, zobrazen i v patičce zobrazeného přehledu. Ale ani případ zisku pro nějaký kurzový interval nemusí být k zahození.

Na našem obrázku si můžeme povšimnout mnoha tučně zobrazených hodnot ve sloupci Poměr pro kurzy do hodnoty 2,00. To zřejmě zasluhuje bližší zkoumání. V okně Návratnost je možné (podobně jako v dalších oknech Trefíku) v záhlaví sloupce Kurzy filtrovat intervaly, které se mají zobrazit. Omezíme zobrazení intervalů pro kurzy do hodnoty 2,00:
Návratnost
.. teď můžeme zkoumat údaje v patičce zobrazeného přehledu návratnosti. Pří sázkách na domácí, pokud byl kurz na domácí do hodnoty 2,00 (včetně) je v této sezóně zisk 16% z celkové vsazené částky (celkem 41 vsazených zápasů by skončilo výhrou domácích, kdežto jen 13 zápasů by skončilo jiným výsledkem). Při sázkách na dvojtip 10 bychom vyhráli sumu přesně odpovídající vsazené částce. Při sázkách na hosty, pokud by na ně byl kurz do hodnoty 2,00 (včetně) bychom vydělali 14% z celkové vsazené částky. Sloupec "Celkem" zcela vpravo pak ukazuje, že při sázkách na jakýkoliv tip do výše kurzu 2,00 bychom v této sezóně anglické ligy (do 20.11., kdy byl tento příklad připraven) bychom byli v zisku 4% z celkové vsazené částky.

Pokud bychom omezili kurzy jen do hodnoty 1,90, pak okno Návratnost vypadá takto:
Návratnost
.. celkem 20 zápasů mělo kurz na hosty do hodnoty 1,90 (včetně), z toho jich 15 skončilo výhrou hostů. To dává celkový zisk 21% ze vsazené částky.

Dalším omezením kurzů jen do hodnoty 1,80 získáme zisk 34% při sázkách na hosty:
Návratnost
.. ale už jde jen o 14 zápasů od začátku sezóny (z toho jen 2 neskončily výhrou hostů).

V této chvíli je dobrým nápadem ověřit si získané statistiky i na dalších soutěžích. V 1. anglické lize jsou favorité dle kurzů sázkových kanceláří zjevně letos nadmíru úspěšní. Do analýzy tak přidáme další 2 soutěže, nejvyšší italskou a německou fotbalovou ligu. K tomu lze použít filtr soutěží, který je dostupný v dolní pravé části okna Nabídka. Nový filtr soutěží vytvoříme takto:
Návratnost
.. tímto filtrem lze v okně Nabídka zobrazit všechny sezóny (při odpovídajícím nastavení intervalu od / do), nejen aktuální sezónu.

V okně Nabídka vpravo dole změnít režim zobrazení na volbu "Nabídka". Ten slouží pro zobrazení zápasů z více soutěží najednou. Ve filtru soutěží (dole vpravo) aktivujeme nově vytvořený filtr zahrnující nejvyšší soutěže Anglie, Německa a Itálie:
Návratnost
.. zápasy jsou rozděleny po datech a soutěžích, jak je zvoleno nad seznamem zápasů hodnotou "Datum / Soutěž". Vyhodnocení návratnosti je dostupné opět tlačítkem Statistiky a položkou Návratnost:
Návratnost
.. zobrazeny jsou jen kurzy do hodnoty 2,00. Při sázkách na domácí je celkový zisk 14% (98 zápasů skončilo výhrou domácích, 35 skončilo jiným výsledkem). Sázky na hosty přinášejí zisk dokonce 17% (40 výher hostů, 16 nevýher hostů).

Lze tak konstatovat, že dosavadní průběh sezóny ve sledovaných ligách přeje favorizovaným týmům.

Kurzy na 1. poločas

Velmi snadno můžeme shodnou analýzu provést pro jakoukoliv jinou sázku, pro kterou Trefík eviduje kurzy sázkových kanceláří. Změnou zobrazeného kurzu (v poli nad seznamem zápasů, v prostřední části) na hodnotu "1) poločas" v okně Nabídka zobrazíme kurzy právě na 1. poločas:
Návratnost
.. zobrazeny jsou nejvyšší kurzy na první poločas ze sledovaných kanceláří (tedy ze všech v Česku dostupných). Vpravo je na každém řádku zobrazen výsledek 1. poločasu. A funkce Statistiky / Návratnost přináší vyhodnocení sázek na 1. poločas:
Návratnost
.. z přehledu je zřejmé, že i v sázkách na první poločas kralují domácí favorité, pokud je na ně v 1. poločasu kurz do hodnoty 2,00 (včetně). Takovými sázkami bylo možné vydělat 14% z celkové vsazené částky.
Obdobně můžeme analyzovat i další druhy sázek.

Uvedený příklad je možné použít pro jakékoliv zobrazené zápasy v okně Nabídka. Skvělou pomůckou je to zejména pro vyhodnocení vytvořených filtrů.