Sledování sekvencí v okně Nabídka

Definovaný sled výsledků v řadě - jak to bylo v minulosti

Trefík umí od konce dubna 2014 sledovat definované sekvence výsledků pro tým. Pokud výsledky týmu odpovídají sekvenci tak, jak ji definoval uživatel, pak je následující zápas týmu zobrazen v okně Nabídka. Tímto způsobem tedy lze analyzovat následující zápasy po dosažení definovaného sledu výsledků. Další zápas po sekvenci výsledků může být jak odehraný (pak lze ověřovat výsledky po skončení definované sekvence), tak i neodehraný (v tom případě jsou hledány zápasy pro vsazení, neboť u týmu je právě dosažena definovaná sekvence výsledků).

Ukážeme si zde, jak definovat sekvenci výsledků.

Sekvence je možné definovat jako součást filtru pro okno Nabídka:
Filtr / Sekvence

Ve filtru nemusí být (ale mohou) aktivní žádné standardní podmínky, ani další součásti filtru. Stačí jen aktivovat sekci Sekvence a vybrat některou z uložených definicí. Tlačítkem Edit se vytváření a mění uložené definice sekvencí:
Sekvence - definice

V tomto okně je vytvářena vlastní definice sekvence výsledků.

V horní části lze zvolit, pro jaký tým v zápase hledáme sekvenci výsledků. Pokud je aktivní položka "pro domácí i pro hosty", pak může být u nalezeného zápasu aktivní sekvence pro oba týmy: pro domácí i pro hosty (oba týmy mohou mít v předchozích zápasech shodné výsledky).

Další části definice sekvence jsou podmínky pro jednotlivé zápasy HLEDANÉHO TÝMU.

Zápas s označením 1 je zápas stejného týmu předcházející zápasu, pro který sekvenci hledáme.
Zápas s označením 2 je zápas stejného týmu hraný před zápasem číslo 1.
Jinými slovy: zápas 1 je předposlední, zápas 2 pak předpředposlední .. vztaženo k zápasu, pro který sekvenci zkoumáme.
Z výše uvedeného platí ale výjimka v případě, kdy jsou podmínky definovány jen pro zápasy doma (případně jen pro zápasy venku), pak je zápas, který nevyhovuje zadané podmínce (tedy je hrán venku namísto doma .. a naopak), vynechán a pokračuje se při vyhodnocování až dalším zápasem. Viz též ukázka dále.

V každém řádku jsou uvedeny DVĚ podmínky, které mají platit. První podmínka je pro domácí zápas týmu, druhá pak pro zápas týmu, který byl hraný venku.

Z každého řádku je vždy aplikována jen jedna podmínka podle toho, kde tým tento zápas odehrál.

Pokud se podíváme na konkrétní příklad z obrázku:
Zápas s číslem 1, tedy předposlední zápas, má určenu podmínku pro zápas hraný venku: "Výhra hosté". Pro domácí zápas je aktivní volba "NESMÍ NASTAT". To znamená, že hledaný tým musel ve svém předposledním zápase hrát venku a dle definice podmínky "Výhra hosté" - viz tlačítko Podmínky, musel venku vyhrát. Pokud tým hrál svůj předposlední zápas doma nebo venku nezvítězil, pak daný zápas nevyhovuje podmínkám sekvence.

Zápas s číslem 2, tedy "předpředposlední" zápas, má stanoveno pro domácí zápas týmu: "Prohra domácí" (tedy prohra sledovaného týmu, neboť tento tým je domácím). U zápasu venku není stanovena žádná podmínka. Pokud tedy tento zápas hrál tým venku, nevyhodnocuje se žádná podmínka, ale přechází se k dalšímu minulého zápasu až do té doby, kdy tým hrál doma - a pro tento zápas je aplikována podmínka ve sloupci "podmínky pro doma". Bude to vidět na ukázce níže.

Zápas s číslem 3, tedy "předpředpředposlední" zápas sledovaného týmu, nemá stanovenu podmínku pro zápas hraný doma, pro zápas venku platí podmínka "Výhra domácí" (= tedy prohra sledovaného týmu, neb sledovaný tým hrál v tomto zápase venku).

Jak vypadá hledání zápasů splňujících výše definovanou sekvenci v praxi?
Nabídka - sekvence

Toto jsou tedy zápasy, kde domácí týmy splňují definovanou sekvenci výsledků. Tedy v předchozích zápasech domácích došlo postupně k situacím, které jsou definovány v zadání sekvence.

Rozkliknutím detailů zápasů a sekce "Domácí" zobrazíme pro ověření poslední zápasy domácího týmu:
Nabídka - Sekvence
Zápas 1 = tým Newell's v posledním zápase venku zvítězil v Godoy Cruz,
Zápas 2 = Newell's doma prohráli s Atlético Nacional,
Zápas 3 = Newell's venku prohráli s River Plate. (zápas Newell's - Rosario je ignorován, neboť "Zápas 3" vyhodnocuje jen zápas hraný venku.

A další ověření u jiného zápasu:
Sekvence
Zápas 1 = Colchester vyhrál v Stevenage,
Zápas 2 = prohra doma s Tranmere,
Zápas 3 = prohra v Peterborough.

Definice sekvence zápasů může obsahovat jakékoliv podmínky - viz podmínky pro sloupce a lze tak zkoumat vliv nejrůznějších sekvencí událostí na výsledek dalšího zápasu.

Při testování sekvence v okně Nabídka je nutno mít na vědomí, že sekvence jsou tvořeny jen těmi zápasy, které by byly zobrazeny v okně Nabídka bez aktivní položky Sekvence. Je tedy nutno v okně Nabídka stanovit počáteční datum pro zobrazení zápasů tak, aby v okně byly zobrazeny všechny zápasy, z nichž chceme sekvence odvozovat.

Zároveň je nutno počítat s tím, že do tvorby sekvence budou zahrnuty jen zápasy, které vyhovují všem dalším podmínkám filtru.

Při vytváření jednotlivých podmínek pro definici sekvence je doporučeno si každou podmínku samostatně otestovat pomocí funkce Filtr / Podmínky.

A v neposlední řadě je důležité dbát na odlišení podmínek v sekvenci pro zápasy hrané doma nebo venku.
Toto platí zejména v tenisu, kdy je nutno sekvenci definovat tak, že v každém řádku je podmínka pro "domácí" i pro "hosty". A podmínky musí být vzájemně opačné (např. doma = výhra domácích / venku = výhra hostů). Jedině tak lze totiž správně podmínky aplikovat na zápasy, kde nerozhoduje, zda tým hraje doma nebo venku.