Nabídka / Filtr / Forma1

Sledování formy (posledních výsledků)

V okně Nabídka lze nově detailně pracovat s výsledky posledních zápasů obou týmů.

Je k tomu možné použít novou funkci filtru: Forma. V této sekci můžeme sledovat pro oba týmy dva různé druhy výsledků (třeba konečný výsledek a výsledek 1. poločasu). U výsledku je možné sledovat jednak samotný výsledek (výhra / remíza / prohra), jednak počty vstřelených branek oběma týmy, součet i rozdíl branek - vše i s ohledem na překročení zadané hranice "pod/nad".

Ukážeme si příklad s jednoduchou podmínkou na výsledky posledních dvou zápasů.

Filtr můžeme vytvořit takto:

.. je tedy aktivní sekce Forma a sledujeme výsledky celkem (= doma i venku) pro domácí i pro hosty. Výstupem má být sledování výsledku (výhra/remíza/prohra .. +/=/-), sloupec Doma/Venku (obsahuje D nebo V s ohledem na to, zda tým hrál v zápase doma nebo venku) a také sledování počtu vstřelených branek týmem v zápase s ohledem na hranici 1,5 branky (pod/nad .. -/+).

Zároveň je aktivní i sledování další sázky, vybrán je výsledek prvního poločasu. U této sázky je sledován jednak samotný výsledek (výhra/remíza/prohra .. +/=/-), jednak počet branek vstřelených týmem s ohledem na hranici 0,5 branky (pod/nad .. -/+), tedy, zda tým vstřelil v prvním poločase gól (- znamená NEvstřelení branky).

V sekci Filtr / Sloupce aktivujeme zobrazení výstupních hodnot ze sekce Forma. Sloupce nazvané "Forma1" obsahují výstupy pro první poločas:

.. dále jsou vytvořeny uživatelem definované sloupce s informaci o posledních dvou zápasech domácích: kde bylo hráno (D/V) a jakým skončily výsledkem. K tomu jsou použity funkce LEFT (vrací zadaný počet znaků ze zadaného sloupce zleva) a SUBSTRING (vrací text ze zadaného sloupce od určené pozice). Tedy pro získání informace o předposledním zápase musíme použít funkci SUBSTRING s parametrem 2 (= druhý zápas = předposlední zápas) a následně funkci LEFT s parametrem 1 (= vrací jen první znak ze zadaného sloupce). Číselné parametry je nutno uvádět se znaménkem +, neboť samotné hodnoty 1 i 2 (a také 0 nebo 10 a 12) by byly převedeny na sloupce, tedy na odkaz na kursy na příslušné tipy.

V sekci Filtr / Podmínky pak můžeme s nově vytvořenými sloupci pracovat třeba takto:

.. tedy zadaná podmínka pro sloupec "Dom-1_Vysl" (= výsledek posledního zápasu) určuje, že domácí tým měl ve svém posledním zápase prohrát.

Další podmínka určuje, že tým měl ve svém předposledním zápase neprohrát (sloupec Dom-2_Vysl a podmínka na = NEBO -). Podmínky na poslední a předposlední zápas jsou spojeny pomocí AND, tedy musí být splněny obě zároveň.

.. okno Nabídka pak vypadá následovně:

.. tedy jsou vráceny zápasy, kde domácí tým ve svém posledním zápase prohrál a ve svém předposledním zápase neprohrál.

Podmínky můžeme dále upravovat/doplňovat a sledovat počty vstřelených branek v posledních zápasech (i v poločase).

Opět platí, že pokud aplikujeme vytvořený filtr na již odehrané zápasy, můžeme si ověřit úspěšnost tohoto filtru na archivu dat.

Uvedené ukazuje, jak používat sekci Filtr / Forma a funkce LEFT a SUBSTRING. Uživatel tedy může popsané postupy využít k tvorbě dalších filtrů.

Ukázka k Filtr / Forma.