Počty a průměry es a dvojchyb v okně Nabídka

Jak převést počet es a dvojchyb na průměrný počet za gem

Ve filtru pro okno Nabídka je samostatná sekce Tenis. Díky podsekci Statistiky zápasů jsou v okně nabídka dostupné počty es a dvojchyb za vybrané zápasy (podle Filtr / Nastavení):
Esa a dvojchyby
.. aktivní jsou obě části této podsekce. Po aktivaci Sety + gamy budou vráceny počty gemů. Toto využijeme při spočítání průměrů es a dvojchyb.

V této ukázce chceme získat průměrné počty es a dvojchyb. Je otázkou, jaké průměry brát v potaz. Průměr na zápas je ovlivněn počtem setů. V úvahu tedy spíše přichází průměr na set nebo průměr na gem. V okně Filtr / Sloupce je možné získat jakýkoliv těchto průměrů, v této ukázce bude využit průměr na gem.

Díky aktivní sekci z předchozího kroku jsou v části Filtr / Sloupce dostupné údaje se statistikami tenisových zápasů. Nás v tomto případě zajímají esa a dvojchyby:
Esa a dvojchyby
Posledních 6 řádků je nutno vytvořit:

  • T1 gemů: počet gemů odehraných prvním hráčem. Získáme jako součet sloupců "T1 Game +" a "T1 Game -", tedy součet vyhraných a prohraných gemů,
  • T2 gemů: obdoba předchozího, ale pro druhého hráče
  • ,
  • T1 es na gem: průměr es prvního hráče na gem (jsou zahrnuty jako gemy, kdy byl hráč na podání, tak na příjmu). Hodnotu získáme podílem počtu es a počtu odehraných gemů
  • ,
  • obdobně získáme průměr pro dvojchyby a pro druhého hráče.

Výsledek v okně Nabídka pak bude takovýto:
Esa a dvojchyby
.. poslední 4 sloupce ukazují průměry na gem: esa a dvojchyby u prvního a druhého hráče.

Získané hodnoty lze použít k dalšímu porovnání při výběru zápasů k tipování.