Změny kurzů

Sledování posledních změn kurzů

V Trefíku je od května 2024 dostupné rychlé sledování změn aktuálních kurzů. Slouží k rychlému přehledu o zápasech, kde se významně mění kurzy.

Změny kurzů je počítat vzhledem k poslednímu (minulému) kurzu, k hodnotě kurzu před zadaným časovým intervalem nebo vzhledem k prvnímu vypsanému kurzu. V okně Nastavení / Konfigurace lze definovat parametry pro sledování změn kurzů:
Změny kurzů
.. lze též nastavit minimální a maximální kurz, jiné hodnoty nebudou ve sledování změn sledovány. Všechny změny parametrů se v okně Změny kurzů projeví až po následujícím načtení dat z aktualizace. Změny se tedy neprojeví ihned v seznamu kurzů.

Nové okno je dostupné pomocí volby Kurzy / Změny:
Změny kurzů

Po dvojkliku na zápasu se zobrazí přehled kurzů k tomuto zápasu:
Změny kurzů
.. dostupný je i přehled všech změn kurzů.

Přetažením záhlaví sloupců do horní části okna je možné seskupit zobrazené změny kurzů podle soutěží a zápasů. Pak lze snadno procházet vybranými soutěžemi:
Změny kurzů

V okně s přehledem změn kurzů lze nastavit tak, aby se automaticky zaktualizovalo po každém novém načtení nových kurzů v Trefíku.