Výsledek a zápasové statistiky

Jaké jsou výsledky zápasů, když má tým převahu ve střelách, rohových kopech nebo v držení míče?

Díky možnostem Trefíku můžeme snadno provést detailní analázu, jakým výsledkem v minulosti skončily zápasy, pokud měl jeden tým v zápase převahu v počtu střel, rohohvých kopů nebo v držení míče. Takto můžeme prozkoumat všechny fotbalové soutěže najednou, samostatně soutěže, které nás zajímají, nebo zápasy vybraných týmů.

Použijeme k tomu filtr pro okno Nabídka. Aktivujeme sekci Statistiky zápasů, statistiky, které chceme analyzovat, a také položku + z aktuálního zápasu, díky níž budou vráceny vedle průměrných hodnot z předchozích zápasů i hodnoty z právě zobrazeného zápasy - právě o ty nám v tomto případě jde:
Výsledek x Statistiky

Díky aktivaci výše uvedených položek budou dostupné nové položky v okně Sloupce:
Výsledek x Statistiky
.. aktivujeme zobrazení sloupce Výsledek. Nabývá hodnoty: -2 v případě výhry domácího týmu, 0 při remíze a 2 v případě výhry hostů. Hodnota -1 označuje výhru domácích po prodloužení nebo na penalty, hodnota 1 je pak použita v případě výhry hostů v prodloužení nebo na penalty. Tyto hodnoty budeme používat při srovnání s hodnotami zápasových statistik.

V další části okna Sloupce bude:
Výsledek x Statistiky
.. všechny položky, jejich název není uveden tučným písmem, je nutné vytvořit pomocí tlačítka PLUS v dolní části okna. Jedná se o uživatelem definované sloupce. Pro každý z těchto sloupců je nutné určit, jak bude získána jeho hodnota. V tomto případě budeme používat rozdíl pro porovnání statistik u domácích a hostů. Dále budeme získaný rozdíl převádět do tabulky pěti hodnot, která zachytí stav porovnání dané statistiky.

Například vytvořená hodnoty R střel je definována jako ROZDÍL sloupců D střel a H střel, což jsou počty střel obou týmů získané z daného zápasu.
Abychom pak se získaným rozdílem mohli snáze pracovat, převedeme jej na 5 různých hodnot obdobných dříve popsanému sloupci Výsledek:

  • -2 bude označovat větší převahu domácího týmu v dané statistice. Konkrétně rozdíl o více než 2 (střely nebo rohové kopy),
  • -1 bude použito pro malou převahu domácícho týmu. Půjde o rozdíl 1 nebo 2,
  • 0 znamená vyrovnaný stav pro danou statistiku,
  • 1 označuje malou převahu hostů: rozdíl 1 nebo 2,
  • 2 znamená větší převahu hostů (rozdíl hodnoty pro danou statistiku bude větší než 2).
Uvedené hodnoty můžeme definovat pomocí tlačítka .fun:
Výsledek x Statistiky
Pro statistiku držení míče vytvoříme novou definici převodu rozdílů. Budou zde volnější hranice. Pro větší převahu bude nutná rozdíl více než 16, pro menší převahu rozdíl větší než 5:
Výsledek x Statistiky
Tyto vytvořené definice použijeme u nových sloupců f střel, f rohů, f na bránu a f držení pomocí funkce f (x, y) k převodu na hodnoty -2, -1, 0, 1 a 2.

Následně můžeme vytvořený filtr použít v okně Nabídka:
Výsledek x Statistiky
Díky definici ve Filtr / Sloupce jsou barevně označeny hodnoty pro porovnání (výsledek zápasů a srovnání jednotlivých statistik).

Porovnání získaných hodnot můžeme získat pomocí tlačítka Statistiky v horní části a funkce Grafy:
Výsledek x Statistiky
.. v horní části je určeno, pro které dva sloupce se má zobrazit porovnání. Také je určeno, že pro Výsledek budou porovnávány hodnoty -2 (výhra domácích), 0 (remíza) a 2 (výhra hostů). Pro srovnání vybrané statistiky se bude pracovat s hodnotami -2 / -1 / 0 / 1 / 2 (označení převahy v dané statistice, viz výše).

V grafu je vždy vlevo označeno, o jaký jde celkový výsledek (záhlaví -2, 0 a 2) a kolik bylo celkem zápasů s tímto výsledkem. V pravé části je poměrné zastoupení zápasů s různým rozdílem sledované statistiky.

Z grafu je patrné, že pro vybrané období 1. italské ligy platí, že pokud vyhráli domácí, tak měli větší střeleckou převadhu v 57% zápasů. V dalších 10% vyhraných zápasů měli menší střeleckou převahu. Pokud vyhráli hosté, tak měli větší střeleckou převahu v 39% a v dalších 7% zápasů měli menší střeleckou převahu.

Výsledky pro porovnání dalších statistik:
Výsledek x Statistiky

Výsledek x Statistiky

Výsledek x Statistiky