Nabídka / Filtr: ukázka pro tenis

Ukázka - úspěšnost dle povrchu turnaje

Tato ukázka přibližuje jak pracovat s úspěšností hráčů na turnajích se zadaným povrchem. Úspěšnost na daném povrchu zobrazíme a budeme hledat zápasy, kde je rozdíl úspěšnosti obou hráčů vyšší než zadaná hodnota.

K řešení daného úkolu lze opět využít filtr pro okno Nabídka. Filtr nastavíme takto:

V sekci Nastavení je pro tenis nutno aktivovat položku označující, že favorit bude brán jako domácí tým. V tenisu není definován domácí a hostující hráč, proto je nutno k využití bilancí domácích a hostů aktivovat tuto položku a definovat tak domácí a hostující tým. Jako domácí bude tedy vždy uváděn favorit zápasu.

V sekci Bilance nastavíme pro "Domácí celkem" i pro "Hosté celkem" pouze "nulové" podmínky. Nechceme totiž omezit zápasy dle tohoto kritéria. Omezovat zápasy budeme až pomocí rozdílu úspěšností obou hráčů. A to se provede v jiné části filtru.

V sekci Tenis určíme, že se mají zobrazit jen zápasy z turnajů dvouher o dotaci alespoň 100 000 USD. Dále je v části "Jaké turnaje / Povrch" vybrán jen tvrdý povrch (není vidět na obrázku).

V sekci "Tenis / Jaké turnaje do bilancí" je určeno, že statistiky se mají počítat jen z turnajů na tvrdém povrchu o dotaci alespoň 100 000 USD, bez započtení kvalifikací a skrečovaných zápasů.

Pomocí tlačítka DALŠÍ .. v pravé dolní části aktivujeme volby Filtr / Sloupce a Filtr / Podmínky:

V části Filtr / Sloupce vytvoříme dva nové sloupce. Rozdíl úspěšnosti domácích a hostů (tedy favorita a outsidera). A rozdíl pořadí domácích a hostů, tedy rozdíl umístění hráčů na žebříčku:

V části Filtr / Podmínky pak stanovíme podmínky, které mají být pro jednotlivé sloupce splněny, aby byly zápasy nabídnuty:

.. je nastaveno, že rozdíl úspěšnosti má být větší než 20. Tedy favorit má být na tvrdém povrchu na turnajích s dotací alespoň 100 000 USD alespoň o 20% úspěšnější než outsider.

Dále je nastaveno, aby domácí i hosté (tedy favorit i outsider) měli odehráno alespoň 20 zápasů. Tedy aby byl k dispozici dostatečný vzorek zápasů pro výpočet úspěšnosti.

Poslední podmínkou je pak podmínka na rozdíl postavení na žebříčku - má být menší než 20. Tedy umístění favorita na žebříčku ATP / WTA může být maximálně o 19 míst horší než umístění outsidera.

Po aplikaci vytvořeného filtru v okně Nabídka dostaneme:

.. v pravé části jsou nově definované sloupce: úspěšnost domácích, úspěšnost hostů, počet zápasů domácích, počet zápasů hostů, rozdíl úspěšnosti a rozdíl postavení na žebříčku.