Nabídka / Filtr: stejné výsledky v řadě

Ukázka: další zápas po třech nevýhrách doma

Na této stránce je ukázáno použití jednoduchého filtru pro ověření základní strategie sázení.

Analyzován budiž stav, kdy tým nevyhrál 3x za sebou doma. Chceme zjistit, zda již mobilizoval své síly natolik, aby v dalším domácím zápase zvítězil. Jakákoliv další kritéria, jako výše vypsaných kursů, postavení v tabulce, výsledky hostů, apod. nejsou v této základní strategii brány v úvahu.

Nejprve tedy chceme zobrazit jen ty zápasy, kde domácí tým nastupuje po sérii třech domácích nevýher.
K nalezení takových zápasů je v Trefíku určen filtr pro okno Nabídka. V okně Nabídka jej otevřeme pomocí tlačítka v levé dolní části. V samotném okně Filtr pak pomocí menu pravého tlačítka nalistujeme sekci "Bilance / Domácí doma / Výsledek v posledních zápasech" - přesně pro tento jev totiž chceme stanovit podmínku:
Nabídka / Filtr
U podmínek, které mají být ve filtru aktivní, je nutno aktivovat řádek "Použít toto kritérium".

Další řádek je označen "Kolik zápasů". Určuje, v kolika posledních domácích zápasech týmu se mají zjišťovat výsledky. Dle našeho zadání tedy uvedeme hodnotu 3.

Do následujícího řádku je nutno uvést, jaký výsledek měl v minulých zápasech nastat. Ze zadání hledáme zápasy bez výhry domácího týmů. Uvedeme tedy hodnotu "nevyhráli".

Další řádek určuje, kolikrát měl určený výsledek nastat. Je zkoumáno tolik zápasů, kolik je zadáno v řádku "Kolik zápasů". Hodnota uvedená v řádku "Kolikrát tento výsledek" tedy nesmí být vyšší než hodnota v řádku "Kolik zápasů". V našem případě chceme, aby tým nevyhrál "ve všech třech zápasech z posledních tří zápasů". V jiném případě bychom mohli zadat, aby v posledních pěti zápasech třikrát prohrál, apod.

Poslední řádek této sekce filtru se vztahuje k sekci filtru "Hosté venku", která není v této ukázce použita. Hodnota v tomto řádku je tedy ignorována.

Po aplikaci výše vytvořeného filtru v okně Nabídka (viz část vlevo dole na následujícím obrázku) získáme pro období 1.1.2014 - 3.2.2014 (lze nastavit v levé horní části) pro fotbal (lze nastavit vlevo nahoře) celkem 371 zápasů (z toho bylo 363 odehráno .. jak je patrno z bilance vlevo dole: 152 - 90 - 121 [výhry domácí - remízy - výhry hosté]; zbylých 8 zápasů bylo odloženo).
Nabídka - aktivní filtr

Přímo v okně Nabídka můžeme ověřit, že domácí opravdu v posledních třech zápasech doma nevyhráli. Po kliknutí na symbol "+" v levé části každého řádku se otevře seznam sekcí s detaily ke každému zápasu. V sekci "Domácí" jsou zobrazeny výsledky posledních zápasů domácího týmu. Na následujícím obrázku tedy vidíme, že Southampton doma v posledních třech zápasech: prohrál s Aston Villou, remizoval s Manchesterem City a prohrál s Tottenhamem:
Nabídka - aktivní filtr

Nyní je úkolem nalezené odehrané zápasy zanalyzovat z hlediska výher domácích. Chceme totiž zjistit, jaké zápasy domácí vyhráli a ukončili tak sérii třech zápasů doma bez vítězství.

K analýze výsledků můžeme použít třeba volbu "Statistiky / Grafy" (tlačítko Statistiky najdeme vlevo nad seznamem zápasů). V grafické formě tak můžeme zobrazit rozdělení hodnot ze zápasů v okně Nabídka. Nejjednodušším grafem je výsečový graf pro sledování četnosti jednotlivých výsledků:
Nabídka - aktivní filtr
V tomto okně se výsledky označují ve formě čísel (aby s nimi bylo možno dále jednoduše pracovat, třeba při definici nových sloupců). Číslo -2 označuje výhru domácích, -1 výhru domácích po prodloužení, 0 remízu, 1 výhru hostů po prodloužení a 2 výhru hostů. Na obrázku jsou výsledky -1, 0, 1 analyzovány do jedné série grafu (tedy jako remíza je brán každý zápas, který skončil remízou v normální hrací době).

Číselné údaje v grafu označují: výsledek; počet zápasů s tímto výsledkem; četnost tohoto výsledku v porovnání všech zápasů.

Zajímavější bude analyzovat výsledky podle vypsaného kursu na vítězství domácích. K tomu můžete také využít graf, režim porovnání hodnot dvou sloupců.

Porovnávat budeme kurs na výhru domácích. Řekněme, že hodnoty kursů budeme sledovat v intervalu 1,00 až 3,00 a rozdělíme je do 4 dílů.

Pro daný kurs budeme sledovat výsledek zápasu. V pravé části okna tedy zvolíme porovnání sloupce Výsledek a nastavíme již výše použité hodnoty "-2 / -1 + 0 + 1 / 2". Analýza bude dobře vidět na grafu typu "skládaný sloupcový":
Nabídka / Filtr / Graf
Dole jsou (na ose X) rozděleny kursy na výhru domácích na čtyři intervaly. Pro každý interval je zobrazen sloupec vyjadřující četnost jednotlivých výsledků. Zajímavá hodnota je v intervalu kursu 2,00 - 2,49 (kde je celkem 101 zápasů): výhrou domácích totiž skončilo 50% zápasů. A to slibuje při dané výši kursu zisk při sázení na takové tipy.

Abychom ověřili výhodnost sázek na tipy s kursem v intervalu 2,00 - 2,49, definujme v okně Nabídka "rychlý filtr" pro hodnoty kursu na tip 1. Toto lze provést kliknutím levého tlačítka myši v pravé části záhlaví sloupce. Otevře se nové okno, kde je možné omezit zobrazené hodnoty v tomto sloupci. Výsledek pak bude vypadat takto:
Nabídka / rychlý filtr

Nyní jsou v okně Nabídka zobrazeny jen zápasy, kde domácí tým v posledních třech domácích zápasech nevyhrál a zároveň je na něj nyní kurs v rozmezí 2,0 až 2,49. Takových zápasů je 105 (z toho 101 bylo odehráno - viz bilance 51 - 27 - 23).

Vlastní analýzu sázek na tip 1 na vybrané zápasy lze provést pomocí funkce Statistiky / Návratnost:
Nabídka / Návratnost
V tomto okně lze sledovat, jak by byly úspěšné tipy na všechny kursy a všechny zápasy z okna Nabídka. Ve sloupcích jsou uvedeny tipy, na které lze vsadit. V řádcích pak kursy, na které lze vsadit.

Pokud je okně nějaký zápas s tipem a kursem, co vyhovuje nějaké buňce v této tabulky, je započítáno, zda by byl takový tip výherní či nikoliv. Každý zápas může být započítán najednou ve všech sloupcích (pokud jsou vypsány kursy na všechny tipy).

Hodnoty v buňkách pak udávají návratnost vkladu a počty úspěšných / neúspěšných sázek (mohou být zobrazeny i jiné veličiny - viz volba "Poměr ke vkladu" vpravo dole.

Například hodnota 0,35 (10/5) v řádku "2,00 - 2,09" a ve sloupci "1" říká, že pokud bychom vsadili na všechny zápasy s kursem v intervalu 2,00 až 2,09 na tip 1 právě na výhru domácích, potom by byl tip úspěšný v deseti případech a neúspěšný v pěti případech. Pokud bychom vsadili na každý tip shodný vklad, byl by ZISK celkem 0,35 násobkem celkového vkladu na všechny sázky. Vsadili bychom celkem 15 (10 + 5) sázek, tedy 15 jednotkových vkladů.

V patičce sloupce 1 je uveden údaj "0,12 (51/50)". To znamená, že celkový zisk při sázkých na kursy na domácí v intervalu 2,00 - 2,49 by byl 12% z celkového vkladu (51x by byla sázka úspěšná, 50x nikoliv).

(ve výpočtu zisku je započítán i manipulační poplatek podle aktuálně zvolené sázkové kanceláře)

Výše uvedené je jen základní ukázkou definice a ověření celkem triviální strategie sázení (nicméně bez Trefíku by její aplikace tak jednoduchá nebyla). Ve filtru by bylo možné aktivovat mnoho dalších podmínek a úspěšnost strategie se tak ještě pokusit navýšit (třeba stanovením podmínek pro předchozí výsledky hostů, porovnáním aktuálního umístění v tabulce soutěže, úspěšnosti ve vzájemných zápasech, ... použít lze desítky dalších podmínek). Strategii by také bylo možné ověřovat na delším historickém úseku (třeba nad daty za posledních 5 let).

Po ověření strategie ji lze uplatnit na nalezení zápasů z aktuální nabídky pro výběr zápasů ke vsazení. K tomu stačí zadat vlevo nahoře aktuální časové rozmezí .. třeba na příští víkend .. a Trefík najde zápasy ke vsazení dle uživatelem vytvořené a ověřené strategie.

Obecně platí, že Trefík přináší mnoho možností, JAK ANALYZOVAT zápasy, JAK VYTVÁŘET STRATEGIE sázení. Vše lze ověřit na archivních datech a poté aplikovat na aktuální zápasy. Sestavení strategie má v rukou uživatel, jde o jeho "know-how". Trefík je v tomto smyslu pouze nástrojem pro snadnou aplikaci tohoto "know-how".