Nabídka / Filtr / Kurzy

Podmínky pro vypsané kurzy zápasů

Filtrování zápasů z nabídky podle kurzů je základní funkcí pro hledání záznamů v vsazení. Trefík nabízí množství funkcí k filtrování podle kurzů:
Filtr / Kurzy
Nejprve několik obecných nastavení:

  • Je možné zobrazit první vypsaný kurz, který byl uložen do Trefíku. Při tomto nastavení se ignorují následující změny kurzů a pracuje se jen s otevíracím kurzem.
  • Volba Neukazovat stažení kurzu způsobí, že kurzy budou i u zápasů, které sázkové kanceláře stáhly z nabídky. Bude tak zobrazen poslední známý kurz.
  • Alespoň jeden kurz na zápas je nejvyšší ze všech kanceláří: při tomto nastavení bude zápas zobrazen jen tehdy, když na jakýkoliv tip bude u zvolené kanceláře nejvyšší kurz ze všech sledovaných kanceláří.

Samotné zadání podmínek pro výši kurzů je možné provést ve třech různých částech, v každé části s jinou podmínkou. Vždy je určeno, k jakému tipu se podmínka vztahuje. Následuje rozmezí pro dovolenou výši kurzu.

Další části filtru pro kurzy pracují s kurzovou hladinou nebo s navýšením či snížením kurzů:
Filtr / Kurzy
Podmínka Nejvyšší kurz nejprve spočítá průměrné kurz všech sledovaných kanceláří. Pak je zkontrolováno, zda je nějaký z kurzů aktuálně vybrané kanceláře vyšší než vypočtený průměr o zadaný procentuální poměr.
Podmínka pro Kurzovou hladinu počítá pro aktuálně vybranou kancelář, jaká je hladina všech ostrých tipů na výsledek (1 + 0 + 2, případně jen 1 + 2). Čím je hladina vyšší, tím má kancelář na zápasu nižší marži. Vypočtenou hladinu není nutno filtrovat (je možné zadat hodnotu 0), je možné si ji nechat zobrazit pomocí Filtr / Sloupce v okně Nabídka.
Složená kurzová hladina je vypočtena ze všech sledovaných kanceláří v Trefíku. Pokud je vyšší než 100%, pak je u sázky zřejmě dostupný "surebet" (je nutno nejprve ověřit výši aktuálních kurzů u dotčených kanceláří).
Navýšení a Snížení kurzu lze nastavit pro vybraný tip o alespoň zadaná procenta.

Pokud jsou aktivní položky pro kurzovou hladinu, jsou ve Filtr / Sloupce dostupné nové položky pro minimální, maximální a průměrný kurz na každý tip.

Sekce Zobrazit starší kurz umožňuje zadat, jaký kurz se má zobrazit vzhledem k času začátku zápasu. Někdy může být výhodné analyzovat kurzy platné dvě hodiny před začátkem zápasu (pokud v daný čas před zápasem chystáme sázky na nový zápas). Po zadání hodnoty 99999 do položky "kolik minut" bude zobrazen první vypsaný kurz na zápas. Tyto starší kurzy se standardně zobrazují namísto posledních platných kurzů k zápasu. Aktivací položky Zobrazit kurzy samostatně je můžeme přes Filtr / Sloupce zobrazit v okně nabídka jako samostatné sloupce.

Poslední části filtru pro kurzy lze nastavit čas pro první vypsání kurzu na tip. Tím tedy lze pracovat jen se zápasy, které čerstvě mají nějaký kurz:
Filtr / Kurzy