Nabídka / Filtr / Uložené bilance pro kurzové hladiny

Jak použít předchozí uložené vyhodnocení kurzů ve filtru

Když testujeme, jak vychází vytvořený filtr na odehraných zápasech, zajímá nás samozřejmě, jak vychází zápasy vrácené filtrem vzhledem k vypsaným kurzům. Pokud je v nějakém kurzovém intervalu nějaký tip ziskový, je vhodné tuto kurzovou hladinu použít i u budoucích vyhledaných zápasů pomocí daného filtru. A právě k tomu slouží tato sekce:
Filtr / Uložené bilance kurzů
Nejprve je nutné uložit bilanci kurzů pro daný filtr. To provedeme aplikací filtru na nějaké delší historické období. Nástroj pro uložení bilance je v okně Filtr v tlačítku KURZY.

Když máme uloženou bilanci kurzů v nějakém filtru a zároveň existuje nějaká kurzový interval, kde je bilance zisková, využijeme této sekce ve filtru k zobrazení tipů/kurzů ze ziskových intervalů.
V nastavení sekce je možné určit limitní návratnost, tedy poměrný zisk daného kurzového intervalu. Pokud bude zisk u daného kurzu pod zadanou úrovním nebude filtr zápas vracet.
Dále je možné ve filtru určit, kolik minimálně tipů na dané kurzové hladině muselo vyjít, aby kurzová hladina byla vrácena jako ziskové (tím se lze bránit situaci, kdy ziskovost způsobí třeba jeden jediný tip s vysokým kurzem). Určit je také možné tipy (1 / 0 / 2), které se mají při hledání ziskovým hladin hledat.
Položka Skrýt kurzy pod limitem způsobí, že v okně Nabídka budou viditelné jen kurzy, které jsou v ziskové hladině.