Původní kursy

Současné zobrazení starších i posledních kursů na zápasy

V Trefíku lze nově zobrazit v okně Nabídka i starší vypsané kursy na zápas, tedy souběžně s aktuálními kursy. Ve filtru lze definovat, kolik minut před začátkem zápasu se mají brát kursy a zda je zobrazit samostatně (tedy souběžně s posledními kursy):
Starší kursy
.. budou tedy souběžně zobrazeny kursy z doby 10 hodin před začátkem zápasu. Pro zobrazení nových sloupců lze použít funkci Filtr / Další / Sloupce:
Starší kursy - sloupce
.. sloupce s posledními kursy jsou pro lepší přehlednost zvýrazněny.

Teď můžeme vytvořený filtr aplikovat na okno Nabídka:
Nabídka - starší kursy
Sloupce se staršími kursy je možné využít v okně Filtr / Sloupce pro definici nových sloupců, kde bude vypočítán podíl aktuálního a staršího kursu. Následně by bylo možno pracovat s tímto podílem (tedy s měřítkem změny výše vypsaného kursu, ...).