Okno Nabídka

Zobrazení a filtrování zápasů

Trefík 15 přináší možnost zobrazení hodnot z nejrůznějších sérií přímo v řádku u každého zápasu. Zobrazena může být jak aktuální série, tak maximální dosažená série ve sledovaném archivním období. Na jednom řádku se zápasem mohou být zobrazeny údaje z mnoha sérií - každý v jednom sloupci. Pak je tedy snadno možné s těmito údaji dále pracovat s ohledem na nalezení úspěšné strategie sázení/hledání zápasů v okně Nabídka.

Filtr / Série
V okně Filtr jsou nové položky "Série domácí" a "Série hostě". Pokud nejsou hned zobrazeny, pak se objeví po stisku tlačítka "další ...". Lze u nich přiřadit sledování sérií pro domácí a hostující tým zvlášť. Sledování sérií je definováno jako skupina druhů sérií, které se mají vyhledávat. Skupina je pojmenována a právě názvy uložených skupin jsou v seznamu k výběru pro domácí a hosty. Tlačítkem EDIT pak lze skupiny měnit/vytvářet:
Filtr / Série
.. každý řádek definuje jednu sérii, která bude uložena v této skupině sérií.
Série je určena:

  • sportem (k dispozici je fotbal, hokej, basketbal a házená),
  • druhem sázky (např. dá gól),
  • tipem, který chceme sledovat,
  • soupeřem, proti kterému má být série sledována,
  • prostředím (doma, venku, vše),
  • zda se má sledovat maximum ve sledovaném období. Pokud není položka "maximum" aktivní, pak je vrácena aktuální série.

Jako maximum je vždy vrácena nějaká dřívější série. I v případě, kdy aktuální série maximum vytváří - pak může být hodnota "maximální série" menší než "aktuální série".

Po výběru skupiny sérií je nutno definovat pomocí "Filtr / Sloupce", jaké sloupce se mají zobrazovat v okně Nabídka:
Filtr / Série
.. v okně Nabídka pak situace vypadá takto:
Filtr / Série
.. na obrázku je u Chelsea údaj u aktuální série (první nový sloupec) vstřelených branek v domácích zápasech údaj 20. U maxima téže série (třetí nový sloupec) je údaj 0. V souladu s dříve popsaných není maximální série vracena, pokud jde zároveň o aktuální. Má být vrácena předchozí nejdelší série. Jenže jsou sledovány jen zápasy z aktuální + předchozí sezóny (viz dále) a těch bylo přesně 20. Takže žádná jiná předchozí série nenastala, proto je vrácena nula.

Pro sérii "nedostal gól doma" je u Chelsea u aktuální série hodnota 0 (druhý sloupec). A maximum je zde 5 zápasů.

Počítání sérií je možno ovlivnit v okně pro definici skupiny sérií tlačítkem NASTAVENÍ. Pak se zobrazí toto okno:
Filtr / Série
Položka KOLIK LET určuje, od jakého roku se mají série počítat. Funguje to tak, že se automaticky počítají série od začátku aktuální sezóny (série se počítají jen za jednu soutěž). A od tohoto dne, tedy začátku aktuální sezóny, se odečte zadané číslo KOLIK LET.

Dále lze v tomto okně nastavit, jaké série se mají pro jaký sport počítat. Čím více je zvoleno sérií, tím delší dobu výpočet sérií probíhá. Pokud tedy chcete pracovat jen s několika málo sériemi, je zbytečné aktivovat všechny dostupné položky.

Jednou vypočtené hodnoty sérií si program ukládá a pokud to lze, použije je bez výpočtu i příště, kdy se s filtrem pracuje. Přepočítání sérií je nutné v případě, kdy byl doplněn nějaký výsledek, přesunut datum zápasu, ... Pokud je v programu vypočítáno hodně údajů o sériích pro budoucí zápasy (byl spuštěn takový filtr), pak se prodlužuje čas aktualizace dat, neboť jsou mazány záznamy o sériích, které již kvůli novým datům z aktualizace nejsou pravdivé. Pro zrychlení aktualizace je pak možné stisknout tlačítko "Smazat spočtené údaje".

Při výpočtu údajů ze sérií se vždy počítají hodnoty dle tohoto okna (Nastavení). Nebere se tedy v potaz, jaké druhy sérií jsou definovány v jednotlivých skupinách sérií pro Filtr. Pokud se tedy má s nějakou sérií pracovat, musí být primárně aktivována v Nastaveních. Pokud je objem sledovaných sérií navyšován, pak je doporučeno po navýšení druhů sledovaných sérií smazat předchozí spočtené údaje.

Zobrazení aktuálních a maximálních sérií v okně Nabídka přináší mnoho možností pro analýzu zápasů k vsazení.