Rozpisy v Trefíku - ukázka

Tiket s výhrou při jedné i více chybách

Trefík umožňuje připravovat, analyzovat a odesílat k vsazení rozpisy. Rozpis je taková skupina tiketů, kdy je zaručena výhra alespoň jednoho tiketu i při daném maximálním počtu chyb v množině vsazených tipů. Speciálním případem rozpisu je tiket "kombinátor", kdy jsou vsazeny všechny kombinace tipů ze zvolené množiny zápasů. V typickém rozpisu standardně vsadíme jen tolik kombinací, kolik nám zaručuje výhru i při daném počtu chyb; nesázíme tedy všechny dostupné kombinace tipů.

Při tvorbě rozpisu nejprve na tiket přeneseme všechny námi zvolené tipy. Až poté k nim vybereme rozpis, který jim nejlépe vyhovuje. Na ukázce jsou vybrány tipy na vítězství všech domácích týmů v předposlední den základní části NHL 2008/2009. Předpokladem bylo, že se domácí týmy prosadí za situace, kdy o play-off už je rozhodnuto a některé týmy se loučí se svými diváky:
tipy na tiketu

Na popsanou sázku byl zvolen rozpis s tikety o třech zápasech. Garance výhry alespoň jednoho tiketu z rozpisu byla zvolena na 4 chyby. Vzhledem k tomu, že na tiketu je celkem devět zápasů, bylo pro výhru alespoň jednoho tiketu nutné, aby domácí zvítězili alespoň v pěti zápasech. Mimochodem, pokud bychom vsadili kombinátor s tikety 3 AKO, vsadili bychom celkem 84 tiketů. Takový kombinátor by přinesl jednak 7x vyšší vklad na rozpis (oproti pouhým 12 tiketům vybraného rozpisu) a jeho bilance by při pěti chybách byla vždy ztrátová (právě kvůli vysokému vkladu). U vybraného rozpisu platí, že celková bilance může být při pěti chybách, a dokonce i při šesti, kladná - stačí totiž uhodnout jediný tiket rozpisu.

Ukažme si tedy zvolený rozpis. Na obrázku jsou jednotlivé tikety rozpisu zobrazeny ve sloupcích. V prvním řádku každého sloupce je vždy uveden kurs daného tiketu. V posledním řádku je pak uveden vklad na daný tiket - vklady lze pro každý sloupec / tiket nastavit různé.
Zvolený rozpis pro devět zápasů: 3 AKO, výhra i při 4 chybách

Trefík nabízí jedinečnou funkci pro vsazení jednotlivých tiketů rozpisu. Pomocí tlačítka Kde vsadit totiž dokáže najít pro každý tiket rozpisu kancelář s nejlepším kursem. Takto Trefík dokáže vsazení rozpisu optimalizovat a přinést uživateli maximální možný zisk. Dokonce takový zisk, který by nedocílil vsazením tiketu v žádné jednotlivé kanceláři. Typicky totiž platí, že každý tip má nejvýhodnější kurs v jiné kanceláři. A Trefík dokáže každý tiket rozpisu umístit nejvýhodněji dle celkového kursu ve vybrané kanceláři. Na dalším obrázku Trefík nabízí kanceláře, kde je nejvýhodnější každý tiket rozpisu vsadit. V Trefíku lze nastavit, ve kterých kancelářích může uživatel sázet - pak program nabízí pro vsazení tiketů v rozpisu jen takto označené kanceláře a jiné ignoruje.

Pod každým tiketem je uveden kurs, který lze získat v nabízené kanceláři (porovnejte s kursy v prvním řádku). V buňce s nápisem "Nejlepší kursy" je uvedeno, kolik můžeme celkově vyhrát navíc při vsazení tiketů v nabízených kancelářích. Pro náš případ je to celková možnost navýšení výhry o 343 Kč:
Kde je nejvýhodnější vsadit jednotlivé tikety rozpisu

Na dalším obrázku je zobrazen zvolený rozpis a jeho analýza výnosu při různém počtu chyb. Na levém obrázku je tato analýza provedena při vsazení všech tiketů ve stejné kanceláři, na pravém obrázku je pak vsazení optimalizováno dle výpočtu Trefíku. Rozdíl v zisku je patrný (a uváděn je zisk, tedy výhra mínus vklad):
Analýza zisku rozpisu při různém počtu chyb   Analýza zisku rozpisu při různém počtu chyb a při vsazení v různých kancelářích

Tiket nakonec dopadl tak, že zvítězilo celkem šest domácích týmů:
Vyhodnocený tiket

Takto vypadá bilance rozpisu vsazeného v jediné kanceláři:
Vyhodnocený rozpis

Takto vypadá bilance rozpisu vsazeného v různých kancelářích:
Vyhodnocený rozpis vsazený v různých kancelářích

Je ještě nutno doplnit, že Trefík nabízí nově odesílání jednotlivých tiketů z rozpisu na internetové stránky všech kanceláří, kam program umí odesílat standardní tikety. Najednou umí tikety rozpisu odeslat a pokud je uživatel přihlásen na svoje konto v sázkové kanceláři, pak dokonce přímo vsadit do následujících kanceláří: Fortuna, Tipsport, Sazka, SynotTip, bwin. Do dalších kanceláří umí přenést tiket a uživatel je pak musí na stránkách kanceláře pouze potvrdit k vsazení. Před vsazením každého tiketu je zkontrolováno, zda na tiket byly přeneseny všechny zápasy a zda se kurs tiketu neliší od kursu v Trefíku.

Automatickým přenesením tiketů rozpisu na stránky kanceláří je zaručeno velmi snadné vsazení optimalizovaného rozpisu.

Na závěr dodejme, že pokud chceme vsadit kombinátor, nic nám nebrání optimalizovat jej naprosto stejně jako výše uváděný rozpis. Totiž vsadit díky Trefíku každý tiket kombinátoru v kanceláři, kde je pro něj nabízen nejvyšší možný kurs. K tomuto účelu jsou v seznamu rozpisů připraveny také úplné rozpisy, tedy kombinátory a nám tedy stačí je při volbě druhu rozpisu zvolit. Pak již postupujeme obdobně, jako ve výše uvedené ukázce.

Pokud by byl výše uvedený tiket vsazen jako kombinátor pomocí tiketů vsazených v kancelářích s nejlepšími kursy, pak by byl zisk na celém kombinátoru celkem 1 812 Kč. Pokud by byl vsazen jen v jedné kanceláři, pak by byl zisk pouze 1 313 Kč. Rozdíl by díky Trefíku dělal 500 Kč navíc pro uživatele programu.