Průběžný výsledek v tenisu

Analýza určeného výsledku ve vybraných zápasech

Jestliže hledáme v tenisu nejlepší tipy pro vsazení, můžeme také sledovat, jak v minulosti dopadly zápasy při zadaném průběžném výsledku. Například v situaci, kdy favorit měl výhodu získaného brejku ve třetím setu na turnaji na tvrdém povrchu s dotací mezi 100 000 a 600 000 USD. Může nás zajímat, jak dopadl pro favorita další gem a jak dopadl výsledek setu. Přesně k tomu lze použít novou funkci filtru pro okno Nabídka.

Ve filtru pro okno Nabídka využijeme sekci "Tenis / Jaké turnaje" pro určení, jaké turnaje chceme analyzovat (povrch můžeme specifikovat v podsekci Povrch). V sekci "Byl tento stav zápasu?" jsou pak k dispozici celkem 3 totožné podsekce pro sledování až 3 různých definovaných průběžných výsledků zápasu:
Průběžný výsledek v tenisu
.. na obrázku jsou vybrány tenisové turnaje dvouher mužů i žen s dotací od 200 000 do 15 000 000 USD. Ve všech 3 sekcích je sledován průběžný výsledek ve třetím setu za stavu 1:1 na sety a při získaném brejku prvního hráče. Zisk brejku je určen vedením na gemy (3:2, 4:3 nebo 5:4) a tím, že podávat v dalším gemu bude první hráč. V sekci filtru Nastavení je určeno, aby favorit byl uváděn jako domácí, tedy jako první hráč. Jako první je v zápisu tedy uváděn vždy favorit zápasu. Případně můžeme dále stanovit podmínku na kurz na prvního hráče, aby byl třeba menší než 1,60 - tím lze určit, jak velkým favoritem má být první hráč.

Aktivace sekce filtru "Tenis / Byl tento stav zápasu" zpřístupní v okně Filtr / Sloupce trojici nových hodnot pro každý sledovaný výsledek:
Průběžný výsledek v tenisu
"Ten. Skóre" označuje, zda v zápasu došlo k danému výsledku - pak je vrácena hodnota 1; v opačném případě je vrácena hodnota 0.
"Ten Skóre +G?" informuje o tom, kdo vyhrál další gem po sledovaném stavu v zápase. Pokud je vrácena hodnota 1, gem vyhrál první hráč. Hodnota 2 značí zisk gemu druhým hráčem.
"Ten Skóre +S?" je obdobou předchozí hodnoty, s rozdílem, že je vrácena informace o výhře v aktuálním setu.

V sekci Filtr / Podmínky omezíme zobrazení zápasů v okně Nabídka jen na takové, kde se hrál třetí set. A navíc ještě jen na zápasy, kde došlo k jednomu ze tří sledovaných průběžných stavů:
Průběžný výsledek v tenisu
.. hodnoty "Gólů Domácí" a "Gólů Hosté" označují v tenisu pošet získaných setů. Tedy podmínky, aby obě tyto veličiny byly větší než 1, zaručují, že se v takovém zápase hrál třetí set. Další splněnou podmínkou musí být, aby jedna z hodnot (je tam vztah OR = NEBO, tedy stačí, aby jedna ze tří podmínek byla splněna) zachycující výskyt sledovaného výsledku byla rovna jedné (= průběžný stav byl během zápasu).

Použití vytvořeného filtru v okně Nabídka pro zápasy z období 1.7.2023 až 28.8.2023 vypadá takto:
Průběžný výsledek v tenisu

Zatím tedy máme v okně Nabídka zobrazeny zápasy a u nich vidíme, zda došlo k zadanému průběžnému stavu. Teď budeme hledat takové zápasy, kdy gem po zadaném stavu skončil porážkou podávajícího hráče. Tedy v našem případě výhrou outsidera, tedy druhého hráče. K zobrazení takových zápasů můžeme použít "rychlý filtr", tedy filtrování zápasů pomocí zadání filtru v záhlaví sloupce:
Průběžný výsledek v tenisu
.. rychlý filtr zobrazil jen takové zápasy, kde sloupec "Ten Skóre +G?" pro alespoň jeden ze tří hledaných případů obsahuje hodnotu 2 (= výhru druhéo hráče v následujícím gemu). Takových zápasů je ve sledovaném období celkem 31. Vpravo nahoře je uvedeno, že před použitím rychlého filtru bylo zobrazeno celkem 94 zápasů. Zápasy odpovídající rychlému filtru tak představují 33% zápasů. Tedy v každém třetím zápasu, kde došlo k jednomu ze tří sledovaných průběžných stavů, vyhrál následující gem outsider (který tak ve třetím setu smazal ztrátu brejku).

Pokud bychom chtěli sázet během zápasu při výskytu jednoho ze tří zadaných průběžných stavů, hodí se ale lépe zjistit poměr četnosti výskytu zadaného stavu k počtu následně vyhraných gemů outsiderem. V jednom zápase totiž může dojít k více než jednomu ze tří zadaných průběžných výsledků. K výpočtu nového poměru musíme spočítat četnost výskytu zadaných průběžných stavů. A také součet, kolikrát následný gem vyhrál outsider. K tomu musíme v okně Filtr / Sloupce vytvořit nové položky:
Průběžný výsledek v tenisu
.. položky "1T G2", "2T G2" a "3T G2" sledují, kdy vyhrál následující gem druhý hráč (je zde porovnání s hodnotou "+2" - pokud by bylo uvedeno jen "2", pak by šlo o porovnání s kurzem na tip 2; proto je uváděn znak plus, který identifikuje číselnou hodnotu). Pokud vyhrál outsider (= porovnávaný sloupec má hodnotu 2), pak nová položka bude obsahovat hodnotu 1.
Nová položka "G2 x" obsahuje součet výher outsidera pro zadané výsledky 1 a 2. Položka "G2" pak připočítává ještě počet výher outsidera pro výsledek 3. (počítá se s hodnotami z předchozího kroku, které obsahují hodnotu 1, pokud vyhrál outsider .. proto lze obsah nových položek sčítat).
"Stav X" obsahuje součet výskytu zadaného výsledku 1 a 2. "Stav" pak připočítává ještě počet výskytů zadaného výsledku 3.
Získané hodnoty "G2" a "Stav" tak vrací pro analyzovaný zápas počet následujících gemů po jednom ze zadaným výsledků, které vyhrál outsider, a počet zadaných průběžných výsledků, ke kterým v zápase došlo. Obě položky mohou nabývat hodnot 0 až 3.

V okně Nabídka se upravený filtr projeví takto:
Průběžný výsledek v tenisu
.. je také zobrazena patička (pomocí menu pravého tlačítka myši) a v ní je zobrazen součet dvou nových sloupců (součet je zobrazen díky menu pravého tlačítka myši po kliknutí v patičce). Hodnoty ukazují, že v zobrazených 94 zápasech došlo celkem 170x k jednomu ze tří zadaných průběžných stavů. A že v 35 případech vyhrál následující gem outsider (a získal tak zpět dříve ztracený brejk). Tedy ve více než 20% ztratil favorit v následujícím gemu výhodu získaného brejku.

Průběh zápasu můžeme ověřit z okna pro zobrazení přehledu kurzů k vybranému zápasu - v něm pak tlačítkem Míče:
Průběžný výsledek v tenisu
.. zachycen je průběh třetího zápasu z okna Nabídka z předchozího obrázku. Je vidět, že došlo ke stavu 3:2, kdy podával favorit (Andreev) a kdy tento gem vyhrál outsider - přesně, jak je uvedeno v okně Nabídka u tohoto zápasu v nově vytvořených sloupcích.

Výše uvedená ukázka přinásí náznak možností, kterých lze dosáhnout díky nové funkci filtru pro okno Nabídka. Můžeme analyzovat konkrétní průběžné stavy v odehraných tenisových zápasech a sledovat následující vývoj zápasu. Archiv zápasů lze vymezit s ohledem na aktuální zápas, který nás zajímá. Můžeme tak omezit povrch, dotaci nebo třeba výši vypsaných kurzů. Získaný přehled o dalším vývoji podobných zápasů v minulosti pak můžeme použít při live sázkách na daný zápas, pokud dojde k nějakému z předem analyzových průběžných stavů.