Průběžný stav v gemu

Analýza určeného stavu v gemu ve vybraných odehraných zápasech

Trefík nově umožňuje provést analýzu zadaného stavu v gemu v okně Nabídka. Díky tomu je možné najednou prozkoumat vybranou skupinu zápasů a zjistit, zda se v nich vyskytl zadaný stev v nějakém gemu, jak poté tento gem skončil a jak skončil set / zápas. Můžeme určit, v jaká zápasech se má stav zkoumat - lze omezit podle dotace na turnaj, povrchu, kurzu, ...

Na obrázku je definice filtru pro okno Nabídka s aktivní sekci "Tenis / Stav v gemu". Jsou zde k dispozici dvě podsekce, každá pro zadání jiného průběžného stavu. V této ukázce je použit jen "Stav 1" a je zde zadán stav ve druhém setu, za průběžného rozdílu setů -1 až -1 (počítání jako rozdíl získaných setů prvním a druhým hráčem; tedy -1 odpovídá situaci, kdy první set vyhrál druhý hráč; není omezen průběžný rozdíl získaných gemů v aktuálním setu; stav má být 30:40 a na podání je první hráč. Tedy zkoumáme ve druhém setu podání na sety prohrávajícího hráče a stav 30:40
Průběžný výsledek v tenisu
.. zároveň jsou omezeny turnaje, ze kterých se mají zápasy analyzovat: dotace alespoň 100 000 USD, dvouhry (pro čtyřhry neobsahuje Trefík sled bodů v zápasech), tvrdý povrch. Navíc je v sekci Filtr / Nastavení určeno, aby byl favorit zápasu zobrazen vždy jako první hráč.

Okno Filtr / Sloupce vypadá takto:
Průběžný výsledek v tenisu
"Ten. Míčů" vrací, kolikrát v zápasu došlo k danému výsledku,
"Ten. Míčů +G?" informuje o tom, kolik gemů, kde došlo ke sledovanému výsledku, vyhrál první hráč,
"Ten. Míčů +S?" vrací počet setů, které vyhrál první hráč, pokud došlo ke sledovanému průběžnému stavu v gemu.

V sekci Filtr / Podmínky omezíme zobrazení zápasů v okně Nabídka jen na takové, kde byl kurz na favorita = na první hráče, menší než 1,50:
Průběžný výsledek v tenisu

Použití vytvořeného filtru v okně Nabídka pro zápasy z období 1.7.2023 až 1.8.2023 vypadá takto:
Průběžný výsledek v tenisu
.. pomocí rychlého filtru aktivovaného na záhlaví sloupce jsou zobrazeny jen zápasy, kde došlo k zadanému stavu ("1Ten. Míčů" není rovno nule zaručí právě tohle). Je zobrazena patička se součty údajů (patičku lze zobrazit pomocí menu pravého tlačítka myši a součty je možné definovat po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušném místě v patičce sloupce).
Z okna Nabídka je vidět, že v daném období bylo celkem 49 zápasů, kde došlo k námi zadaného stavu. V průběhu těchto zápasů došlo k zadaném stavu (0:1 na sety, 30:40 při podání prvního hráče) celkem 73x. Z toho 25x (= 34%) nakonec dokázal gem vyhrát první hráč (tedy 73 - 25 = 48x vyhrál druhý hráč). Celý druhý set dokázal vyhrát první hráč po výskytu sledovaného stavu celkem 28x.

Zkontrolovat zobrazené hodnoty můžeme zobrazením sledu bodů ve vybraném zápase. Dostupné jsou přes okno se seznamem kurzů k zápasu tlačítkem Míče:
Průběžný výsledek v tenisu
.. v druhém setu podával první hráč celkem 5x. Ke stavu 30:40 při jeho podání došlo v 7. a 9. gemu. Oba gemy nakonec dokázal první hráč vyhrát. A vyhrál také celý druhý set. Proto jsou tedy zobrazené údaje v nových sloupcích 2 (kolikrát došlo k zadanému stavu) - 2 (kolikrát po zadaném stavu vyhrál hráč 1 daný gem) - 2 (kolikrát po zadaném stavu vyhrál hráč 1 daný set) správné.

Pomocí této funkce je možné analyzovat zadaný stav pro vybrané odehrané zápasy. Tím se lze připravit na vývoj live zápasu a díky předchozí analýze průběžných stavů můžeme získat výhodu při live sázkách.