Upozornění na události

Notifikace na začátek zápasu, gól, brejk, vypsání kurzu na tým či na změnu výše kurzu

Trefík může v "Centru zpráv / notifikací Windows" zobrazovat informace o aktuálních událostech. Události mohou být navázané na live sledování zápasů nebo na vypsání/změnu kurzu na vybrané týmy.

Okno pro definici sledování událostí lze otevřít z horní sekce Úvodního okna Uživatel, tlačítkem Notifikace. Případně z okna Live. Okno vypadá takto:
Notifikace

Nové události lze přidávat z okna Live, pak jsou svázány jen s jedním právě vybraným zápasem a po skončení tohoto zápasu jsou z okna Notifikace automaticky odstraněny.
U zápasů přidaných z okna Live je aktivní sloupec Live. Při umístění kurzoru myši na tento sloupec se zobrazí informace, o jaký zápas se jedná.

Události lze přidávat také tlačítkem PLUS v levé dolní části okna Notifikace. Pak se objeví nový řádek, kde je nutno nejprve zvolit typ události. Je možné sledovat tyto události:

  • kurz na tým - lze určit, zda se má sledovat samotné vypsání prvního kurzu nebo změna kurzu (vyšší / nižší kurz než určená mez). Kurz se má hledat u jednoho určeného týmu nebo u všech týmů ze seznamu. Sledovat lze buď u jedné určené kanceláře nebo u všech evidovaných kanceláří najednou,
  • výsledek týmu - pokud je z aktualizace dat načten nový výsledek daného týmu (nebo jednoho týmu ze seznamu) a jedná se o určený výsledek (cokoliv / výhra / ...),
  • nový zápas týmu - jestliže je z aktualizace načten nový zápas pro daný tým (nebo jakýkoliv tým ze seznamu). Užitečné zejména pro tenis, kdy lze sledovat, jaké mají oblíbení hráči příští zápasy,
  • live - pokud je aktivní sledování live výsledků, pak lze sledovat notifikace oznamující začátek zápasu, změnu skóre, konec zápasu, zisk nebo ztrátu brejku (v tenisu). Tyto notifikace lze nastavit pro daný tým (nebo skupinu týmů) pro všechny zápasy. Druhou možností je přidání sledování udalosti přimo z okna Live. Pak je sledován jen tento konkrétní zápas a po jeho skončení je sledování události automaticky odstraněno.

Oznámení o tom, že došlo k brejku a posléze k zisku setu v sledovaném zápase pak může vypadat například takto:
Notifikace

Popis okna Události

Pokud je vlevo nahoře aktivní volba Kontrolovat, pak Trefík neustále ověřuje, zda nedošle k některé z definovaných událostí.

Tlačítkem Týmy se spravují seznamy týmů. Tyto seznamy jsou stejné jako v okně Nabídka / Filtr. V okně Notifikace lze události svázat s jedním vybraným týmem nebo právě se seznamem týmů.

Tlačítko Kopie vytvoří nový řádek se shodným obsahem, jaký má momentálně vybraný řádek.

Tlačítkem Refresh se definované události začnou sledovat. Totéž se provede automaticky při zavření okna Notifikace (pokud je tedy volba Kontrolovat aktivní).