Statistiky tenisu v okně Nabídka

Detailní zápasové statistiky z předchozích utkání

V okně Nabídka je možné u zápasů (budoucích i odehraných) zobrazit data z detailních zápasových statistik. U tenisu je lze pracovat s úspěšností na podání (s rozlišením prvního a druhého podání) i na returnu (opět lze odlišit první a druhý return). U analyzovaného zápasů můžeme pomocí filtrů v okně Nabídka zobrazit průměrné hodnoty zadaných hodnot pro vybrané období.

V Trefíku se nově objevuje hodnota "Dominance Ratio". Jde o podíl poměru získaných míčů na returnu a poměru ztracených míčů na podání. Výpočet této hodnoty si můžeme ukázat pomocí práce se zápasovými statistikami podání a returnu.

Následující obrázek zachycuje zápasy vybraného turnaje s kurzy Fortuny (vpravo dole je vybrán režim vzhledu Soutěž, tedy zobrazené zápasy se vztahují k soutěži aktivované v levém seznamu: v seznamu je vybrána kvalifikace turnaje v Miami; vlevo dole je zvoleno zobrazení kurzů Fortuny):
Tenis v okně Nabídka

Aby byly dostupné zápasové statistiky, je nutno použít filtr pro okno Nabídka a aktivovat v něm příslušnou sekci Tenis / Statistiky zápasů:
Tenis v okně Nabídka
.. dále je v definici filtru jen nastaveno, aby se započítaly údaje ze zápasů z posledních 100 dnů napříč všemi soutěžemi.

Po aktivaci sekce Tenis / Statistiky zápasů budou ve Filtr / Sloupce dostupné hodnoty s jednotlivými zápasovými statistikami. Například sloupec označený jako "T1St 1 Serv +": Tenista 1, Statistiky, 1. podání, zisk bodu. Nebo sloupec "T2St 2Serv Tot": Tenista 2, Statistiky, 2. podání, celkem.

Dostupnost statistik můžeme využít k výpočtu "Dominance Ratio" pro oba tenisty. V této ukázce bude provedeno jen pro prvního tenistu.
Budeme k tomu potřebovat počet poměr počtu získaných bodů na returnu a celkového počtu returnů. Ve statistikách jsou údaje o returnech rozděleny na první a druhý return. Prvním krokem tedy bude vytvoření celkového počtu obou returnů a celkového počtu získaných bodů za oba returny. K tou vytvoříme nové sloupce, kdy sečteme příslušné údaje za první a druhý return:
Tenis v okně Nabídka
.. to jsou tedy dva nové sloupce obsahující součty počtu prvního a druhého returnu a součty bodů při prvním a druhém returnu pro prvního tenistu.

Dále vytvoříme sloupec zachycující poměr získaných míčů při returnu a celkového počtu returnů. Tedy podíl dvou před chvílí vytvořených nových sloupců:
Tenis v okně Nabídka

Dále vypočteme (tedy vytvoříme sloupec s touto hodnotou) poměr ztracených míču při podání. Opět sečteme počet prvních a druhých podání. Ve statistikách není uváděn počet ztracených míčů, ale počet získaných míčů. Ztracené míče ale získáme jednoduše odečtem získaných míčů od celkového počtu podání:
Tenis v okně Nabídka

"Dominance Ratio" vypočteme jako podíl dvou nově vytvořených sloupců:
Tenis v okně Nabídka
a následně budeme moct v okně Nabídka ověřit, zda jsou vypočtené hodnoty totožné s přímo vracenou hodnotou "Dominance Ratio" v tomto sloupci:
Tenis v okně Nabídka
Uvedený příklad tedy slouží jako ilustrace provádění výpočtů v sekci Filtr / Sloupce. A jako vysvětlení, jak je počítána hodnota "Dominance Ratio".

Dále je v tomto ukázkovém filtru vypočtena procentuální úspěšnost prvního podání hráče. Tato hodnota se rovná poměru počtu prvních podání a celkového počtu podání. Nový sloupec tedy bude mít tuto definici:
Tenis v okně Nabídka
.. vedle definice podílu je na obrázku také určeno, že hodnoty tohoto sloupce mají být odlišeny barvou. Určeno je minimum a maximum této hodnoty a barvy odpovídající minimální a maximální hodnotě.

Kompletní filtr bude obsahovat také výpočet procentuální úspěšnosti prvního podání druhého hráče:
Tenis v okně Nabídka

Použití vytvořeného filtru v okně Nabídka:
Tenis v okně Nabídka
.. z hodnot na obrázku je patrné, že výpočet "Dominance Ratio" pro prvního tenisu vrací shodné hodnoty, které jsou vráceny přímo ze sloupce filtru.
U každého zápasu je barevně zvýrazněna úspěšnost prvního podání v posledních 100 dnech pro oba hráče.

S tímto filtrem lze pracovat také u odehraných zápasů a sledovat vliv "Dominance Ratio" i úspěšnosti prvního podání na výsledek zápasu. Zápasové statistiky jsou totiž vždy brány ke stavu PŘED zápasem a zobrazené hodnoty jsou tedy shodné před i po odehrání daného zápasu.
Uvedeným postupem lze najít takové zápasy, kde sledované veličiny nabývají zajímavých hodnot. K tomu lze zohlednit kurzy a vybrat zápasy ..

Statistika "Dominance Ratio" je dostupná také v okně Tipy: Zápasy / Detaily .. i tam je možné zobrazit hodnotu pro všechny zápasy a vždy oba soupeře.