Filtr / Minulé zápasy

Sestava podmínek pro předchozí zápasy obou soupeřů

Nová sekce ve filtru: Minulé zápasy umožňuje aplikovat různé podmínky na výsledky týmů v posledních odehraných zápasech. Lze sledovat série různých jevů, četnost jevů nebo průměrné hodnoty z posledních zápasů. To vše pro hledaných zápas zvlášť pro domácí a hosty, samostatně pro všechny zápasy domácích i jen domácí zápasy domácích, analogicky tak pro všechny zápasy hostů a jen venkovní zápasy hostů.

Ve filtru aktivujte (buď tlačítkem vlevo nahoře nebo z menu pravého tlačítka myši sekci Minulé zápasy:
Filtr / Minulé zápasy

V horní části jsou nejprve nastavení pro tuto sekci:

  • Jen z jedné sezóny soutěže - analyzované minulé zápasy týmu budou brány jen ze stejné soutěže i sezóny, jako je aktuální (tedy vyhledávaný) zápas,
  • Kolik minimálně odehráno zápasů - pokud tým ve zvoleném období odehrál méně zápasů než zadaný počet, je podmínka vyhodnocena negativně,
  • Kolik dnů zpětně - jaké období se má analyzovat před hledaným zápasem.
Dále lze aktivovat podmínky pro domácí (+ doma) a hostující tým (+ venku). Podmínky jsou definovány v samostatném souboru. Dříve vyvtořený soubor lze vybrat z rozbalovacího menu. Editovat/vytvořit jej lze po stisku tlačítka Edit (na obrázku je u něj kurzor myši).

Soubor s definicí podmínek je tedy možné definovat v samostatném okně. Dále jej lze použít pro jednu nebo i více sekcí Domácí / Hosté. Pro různé sekce lze použít různé soubory.

Definici podmínek lze provést v tomto okně:
Minulé zápasy / Definice podmínek
V horní části lze jednak zvolit soubor k editaci (rozbalovací pole vlevo nahoře .. zvolen soubor "test"), jednak lze podmínky uložit, vytvořit nové, smazat nebo změnit název souboru.

V další části okna lze Stanovit maximum zápasů pro analýzu. To znamená, že do výpočtu bude bráno maximálně tolik zápasů, kolik je zde zadáno.

Další část umožňuje rozlišení, k čemu se budou zadané podmínky vztahovat. Volit lze mezi sériemi zápasů se stejným jevem, četnosti daného jevu a sledováním průměru / mediánu / výběrového rozptylu pro daný jev.

Nejprve si ukažme příklad se sledováním četnosti daného jevu, tedy stanovení, kolik procent zápasů musí splňovat zadané podmínky.

Při aktivaci položky kolik procent zápasů je nutno zadat číselnou hodnotu, tedy počet procent zápasů, které musí splňovat dále zadané podmínky.

Podmínky je možno definovat v pěti řádcích. První řádek Celkem označuje podmínky pro celkový výsledek zápasu. Řádky "1." až "4." pak umožňují definici pro výsledky jednotlivých částí zápasu. Řádek "1." tedy definuje podmínky pro 1. poločas / třetinu / čtvrtinu. Řádek "2." pak pro 2. poločas / třetinu / čtvrtinu, ...

Sloupce v definici nabízejí podmínky pro výsledek zápasu (ostrý tip = tým / remíza / soupeř, případně dvojtipy = kombinace těchto hodnot), vstřelené góly (sloupce dali OD - DO), obdržené góly (sloupce dostali), celkový počet branek v zápase (sloupce součet) a rozdíl branek v zápase (vždy počítáno jako rozdíl branek "gólů tým MINUS gólů soupeř"). Všechny veličiny lze podmínit jak dolní, tak horní mezí (OD - DO). Výchozí stav je takový, že dolní mez je stanovena na "-1" a horní na "999" .. pak hodnoty nejsou zobrazeny. Výjimkou je dolní mez u rozdílu: jelikož rozdíl může nabývat i záporných hodnot, je "neviditelná" dolní mez stanovena na "-999".

Nastavení z obrázků výše tedy definuje podmínku pro počet vstřelených branek domácím týmem v domácích zápasech (ve filtru je aktivní sekce "Domácí doma"). Zápasy jsou hledány během posledních dvou set dnů. Jsou vyžadovány minimálně čtyři zápasy a maximálně je bráno v úvahu osm posledních zápasů. Jestliže v alespoň 75 procentech nalezených zápasů dal tým dva až deset branek, pak analyzovaný zápas splňuje definované podmínky.

Pokud vyzkoušíme tento filtr na fotbalové zápasy minulého týdne, získáme následující výsledek:
Minulé zápasy - Nabídka
Zobrazené fotbalové zápasy jsou z minulého týdne (viz volba vlevo nahoře) a jsou tedy již odehrané. Nicméně to nic nemění na množině nalezených zápasů - v tomto filtru jsou zápasy vyhledány bez ohledu na jejich výsledek - filtr počítá jen s údaji z předchozích zápasů.

Na obrázku je v dolní části zobrazen kurzor myši a u něj je hodnota "AVG=2.01" .. jde o průměr hodnot ve sloupci GD (Gólů Domácí). Tuto hodnotu lze zobrazit při aktivní položce v menu pravého tlačítka myši "Zobrazit patičku s počty". Nyní se nám to hodí jako statistika počtu branek vstřelených domácím týmem v nalezených zápasech.

Nalezeno tedy bylo celkem 75 zápasů. Pro kontrolu lze ověřit třeba správnost zobrazení zápasu Arsenal - Chelsea .. a zobrazit výsledky posledních domácích zápasů Arsenalu:
Arsenal
.. je vidět, že dokonce ve všech osmi posledních zápasech před střetnutím s Chelsea vstřelil Arsenal alespoň 2 branky. Zápas je tedy v okně Nabídka při použití našeho filtru zobrazen správně (v seznamu zápasů jsou barevně označeny řádky, kde se hraje /londýnské/ derby).

Dále doplníme do filtru podmínky pro minulé zápasy hostů venku. Abychom získali více zápasů, kde domácí vstřelí alespoň 2 branky, je zřejmě vhodné najít si zápasy, ve kterých hosté v minulých zápasech dostali venku více gólů.

Vytvoříme si tedy druhý soubor "test 1" s podmínkami pro sekci Minulé zápasy:
Minulé zápasy
.. toto nastavení tedy požaduje vzít maximálně 8 posledních zápasů a vyhodnotit, zda v alespoň 50 procentech případů tým dostal v zápase 2 až 10 branek.

Tento vytvořený soubor pak přiřadíme do filtru do sekce Minulé zápasy / Hosté venku:
Minulé zápasy

Pokud doplněný filtr aplikujeme na stejnou množinu zápasů jako dříve, tedy fotbal z minulého týdne, dostaneme tento výsledek:
Minulé zápasy
.. tedy počet zápasů byl snížen na 33 a průměr gólů vstřelených domácím týmem byl navýšen na 2,15.

Nás ale více, než průměr branek domácích týmů zajímá, v kolika zápasech dal domácí tým alespoň 2 branky. K zjištění tohoto stavu můžeme využít "rychlý filtr" po kliknutí na záhlaví sloupce GD. Nebo můžeme definovat nový sloupec v okně Nabídka, který bude mít hodnotu 1, pokud domácí dali alespoň dva góly. V definici filtru tedy aktivujeme položku SLOUPCE:
Minulé zápasy
Tlačítkem EDIT v řádku Sloupce je pak možné definovat nový sloupec:
Minulé zápasy
.. nový sloupec jsme nazvali "Domácí alespoň dva góly". Je definován jako porovnání "větší" sloupce "Gólů domácí" a hodnoty "1.5" (je nutno zde zapsat desetinnou tečku, nikoliv čárku). Definici uložíme tlačítkem v horní části okna a můžeme otestovat v okně Nabídka:

Minulé zápasy
Nově je zcela vpravo sloupec "Domácí alespoň dva góly" s hodnotami 0 a 1. Pravým tlačítkem myši v zápatí sloupce můžeme aktivovat funkci "součet" a získáme hodnotu 22. Tedy ve 22 zápasech ze 33 zobrazených vstřelil domácí tým alespoň 2 branky.

Funkce "Filtr / Minulé zápasy" také umožňuje sledovat nepřerušené série zápasů se shodným jevem.

Lehkou modifikací našeho příkladu můžeme najít zápasy, kde domácí tým v minulých 8 zápasech doma vstřelil alespoň 2 góly (tedy má sérii 8 zápasů se vstřelením alespoň dvou branek). Stačí k tomu takto zeditovat soubor pro definici podmínek:
Minulé zápasy
.. je tedy aktivní položka série zápasů a je stanovena hodnota 8 pro počet zápasů v sérii. Ve filtru zrušíme podmínky pro zápasy hostů a aplikujeme v okně Nabídka:
Minulé zápasy
.. nalezeny byly 4 zápasy (hledání opět samozřejmě probíhá bez ohledu na výsledek nalezených zápasů; dva z nich skončily s méně než dvěma góly domácího týmu).

Sekce "Filtr / Minulé zápasy" nabízí možnost práce nejen se sériemi zadaných výsledků, ale i s procentuálním výskytem zadaných podmínek, či sledování průměrů, mediánu a výběrového rozptylu zadaných hodnot.

V okně pro definici podmínek je možné nahoře zvolit, zda se mají sledovat série zápasů s definovanými podmínkami (viz ukázky výše), či zda se má určit, kolik procent zápasů mělo splňovat všechny zadané podmínky. Na dalším obrázku je zadáno, že v alespoň 80% minulých zápasů měl tým v zápase (aktivní řádek CELKEM) dát od dvou do deseti branek:
Minulé zápasy

Pokud ve "Filtr / Minulé zápasy" aplikujeme vytvořené podmínky na "Domácí doma", pak získáme tento výsledek:
Minulé zápasy
Ve spodní řásti okna můžeme zadat podmínky pro průměr, medián a výběrový rozptyl vybraných údajů. Na dalším obrázku je zadána podmínka, kdy průměr vstřelených branek v zápase (opět je aktivní řádek Celkem; další řádky jsou pak pro počet branek v prvním poločasu, druhé třetině, apod.) má být od 2,5 do 10:
Minulé zápasy

Pokud tyto podmínky aplikujeme na "Domácí doma", získáme tyto zápasy:
Minulé zápasy

Uvedené podmínky lze libovolně měnit a kombinovat. Jedná se tak o silný nástroj pro analýzu výsledků v posledních odehraných zápasech vzhledem k dalšímu zápasu týmu.

Obdobný nástroj je k dispozici také pro analýzu posledních vzájemných zápasů. Najdeme jej ve "Filtr / Vzájemné zápasy / Podmínky pro zápasy" a "Filtr / Vzájemné zápasy / Podmínky pro zápasy doma":
Minulé zápasy
.. tím lze důkladně analyzovat také vzájemné zápasy a sledovat třeba sérii zápasů s čistým kontem, nebo se vstřeleným gólem ve druhém poločase.